Ungdom blir ofte oversett i bistandsarbeid

Ungdom blir ofte oversett i bistandsarbeid

Etter initiativ fra Redd Barn har Sex og Politikk vært med å kartlegge hvordan det står til med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for ungdom 10 til 19 år i norsk bistandsarbeid. Det er spesielt én gruppe som peker seg ut.

Denne uken lanserte Redd Barna og foreningen Sex og Politikk en rapport som vises store mangler i tilbudet til ungdom i alderen 10 til 19 år innen norsk bistand.

Aldersgruppen 10 til 19 år er spesielt utsatte og blir ofte glemt når det skal legges planer og utvikles strategier for norsk bistand. Da er man egentlig verken barn eller voksen, og mange ganger faller denne aldersgruppen mellom to stoler når det gjelder tiltak innen norsk bistand. Innenfor denne aldersgruppen er det igjen ungdom i alderen 10 til 14 som ifølge rapporten bør løftes frem. Dette avslører en rapport som Redd Barna og Sex og Politikk har utarbeidet sammen.

– Vi håper at denne rapporter kan både være en påminnelse og til inspirasjon og fungere som en pådriver ovenfor norske myndigheter når det gjelder å sette ungdom i fokus i vårt bistandsarbeid, uttaler assisterende daglig leder Kjersti Augland, som har hatt hovedansvaret for rapporten hos Sex og Politikk, her sammen med statssekretær Bjørg Sandkjær som var til stede på lanseringen av rapporten.

Årene mellom 10 og 19 år er en av de mest avgjørende for en persons liv og fremtid, og denne aldersgruppen har helt spesielle behov og utfordringer knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Allikevel blir de ofte oversett, blant annet i bistanden til utviklingsland, og Redd Barna og Sex og Politikk anbefaler å vie denne aldersgruppen større oppmerksomhet.

Redd Barna og Sex og Politikk har gitt ut en ny rapport om ungdoms SRHR (ASRHR) i norsk bistandspolitikk og finansiering. Rapporten oppsummerer status for oppfyllelse av ungdoms rettigheter, peker på beste praksiser, og vurderer deretter norsk politikk, strategier og planer. Til slutt vurderes nivået på finansiering som går til ASRHR basert på en ny metode.

Man har blant annet sett på hva fagfolk og forskning sier fungerer for denne aldersgruppen når det gjelder bistand. Man har også vurdert hvordan man bør jobbe for at ungdom skal få innfridd sine seksuelle rettigheter.

Rapporten har fire anbefalinger til norske myndigheter:

  • Øke finansielle forpliktelser til ASRHR.
  • Sterk inkludering av ungdommer i politikk og strategier.
  • Etablerer en god mekanisme for sporing av ASRHR-finansiering.
  • Sikre meningsfull deltakelse fra ungdommer i planlegging, gjennomføring og evaluering.