Tilrettelegging av undervisning i Romania

Tilrettelegging av undervisning i Romania

Et internasjonalt samarbeidsprosjekt med vår rumenske søskenorganisasjon har bidratt til tilrettelegging av undervisning i seksuell helse for barn og unge i Romania med spesielle læringsbehov.

Samarbeidsrosjektet hadde oppstart høsten 2022 og ble avsluttet 15. januar i år. Daglig leder Gabriel Brumariu i Sex og Politikks søskenorganisasjon i Romania, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS), deler gjerne erfaringer fra gjennomføringen av prosjektet.

Et behov som måtte fylles

«Romania har mange rurale steder som er svært fattige. På disse stedene kan det være at lærerne ikke har utstyret eller kunnskap om fremgangsmåtene de trenger for å utvikle ferdigheter til å arbeide med barn med spesielle læringsbehov. I dette prosjektet arbeidet vi derfor med tiltak som kan hjelpe hele skolesystemet, og ikke bare målgruppen som har penger», forteller SECS-lederen.

Etter å ha undersøkt og kartlagt forholdene i Romania, fant SECS at mangel på tilrettelegging for elever med spesielle læringsbehov var et stort problem i utdanningssektoren. I tillegg skjøt antallet barn med spesielle læringsbehov i været etter pandemien, ifølge Brumariu. Derfor satte de i gang arbeidet med et prosjekt som skulle dekke disse behovene. Resultatet ble et samarbeidsprosjekt med Sex og Politikk med tittelen «S.O.S. CES – respect for the rights of children and young people with special educational needs».

Brumariu forteller at det i utgangspunktet er institusjoner underlagt de rumenske myndighetene som er ansvarlige for denne typen opplæring, men at de til tross for dette ikke håndterer SRHR-tematikken i undervisningssammenheng.

«Som sivilsamfunn må vi forsøke å finne måter å utfylle myndighetene og de formelle institusjonene. Det burde ikke kun være vårt ansvar, men vi er vante til det. Derfor er prosjektet et must», mener Brumariu.

Utviklet i samarbeid med lærere

Lærere og andre fagpersoner med kompetanse og erfaring med spesielle læringsbehov bidro også til å utforme det som ble sluttresultatet. Totalt 40 lærere fikk kursing og tilførsel av kunnskap om temaet, og et praksisfellesskap ble opprettet. Lærerne arbeidet i prosjektperioden med fem elever hver, og lærerne møttes en til to ganger i måneden for å diskutere, dele erfaringer og gi tilbakemeldinger.

Samarbeidet med lærerne og Sex og Politikk munnet ut i et undervisningsopplegg med ti leksjoner på nett.

«Leksjonene er enkle å forstå, og kan brukes av alle som arbeider med barn med spesielle læringsbehov, også på steder utenfor byene hvor de ikke kan møte oss fysisk,» forklarer Brumariu.

«Lærerne er en av de viktigste målgruppene for vårt arbeid. Det er bedre for alle involvert å jobbe med noen som er på innsiden av problemet, siden det kan være vanskelig å se for seg fra utsiden hvordan problemet burde løses. Å sette seg inn i deres situasjon er en måte å få forståelse og skape resultater og aktiviteter som er passende for situasjonen.»

Et suksessprosjekt

SECS har fått gode tilbakemeldinger underveis i prosjektet og etter at det var ferdigstilt.

«Det var et prosjekt med svært gode resultater, og vi oppnådde mye. Vi har fått tilbakemeldinger om at undervisningsmateriellet var til hjelp, og at det faktisk ble brukt.  Dette er ikke materiell som vil bli glemt bort i en skuff», sier Brumariu.

Også elevene har satt pris på det som ble utviklet i forbindelse med prosjektet, ifølge lærere SECS har vært i kontakt med:

«Det er svært viktig for elevene å bli anerkjent og integrert av de andre. Så disse aktivitetene for dem, eller sammen med resten av klassen, var viktige, og de følte seg satt pris på.»

Godt samarbeid mellom søskenorganisasjoner

Norge anses ifølge Brumariu som et foregangsland når det kommer til deler av SRHR, så samarbeidet falt i god jord hos deres målgruppe.

Fungerende teamleder i Sex og Politikks internasjonale team Kristin Kjæret mener mye positivt har kommer ut av prosjektet.

«Vi synes det er positivt at midler som Norge gir til Active Citizens Fund-tilskuddet gjennom EØS-samarbeidet kan bidra til at vår søskenorganisasjon i Romania kan få tilgang til disse. Vi startet samarbeidet med SECS i 2021 på et prosjekt som handlet om kjønnsbasert vold. Det var et spennende samarbeid, og da det var avsluttet synes vi det var nyttig å kunne fortsette samarbeidet på dette prosjektet, som handler om elever med spesielle læringsbehov.»

«SECS har identifisert tilrettelegging av seksualitetsundervisning for elever med spesielle læringsbehov som et behov i det rumenske samfunnet. Prosjektet har vært en fin anledning til å dele erfaringer mellom søskenorganisasjoner, og til å få andre inntrykk når det kommer til hva som skaper trygge klasserom som gjør at man kan få god seksualitetsundervisning for alle», utdyper Kjæret.

Fra Sex og Politikk sin side har bidrag til prosjektet blant annet vært å bistå overordnet med kunnskap om hvordan en inkluderende tilnærming innenfor seksualitetsundervisningen kan se ut, i tillegg til å bidra med eksempler på hvordan man praktisk kan gjennomføre seksualitetsundervisning i klasserommet, forteller Kjæret.