Slutterklæringen fra IPCI: «Det mest progressive dokumentet på SRHR som har blitt vedtatt i en internasjonal forsamling»

Slutterklæringen fra IPCI: «Det mest progressive dokumentet på SRHR som har blitt vedtatt i en internasjonal forsamling»

På den åttende globale parlamentarikerkonferansen om befolkning og utvikling ble det vedtatt en fremtidsrettet og inkluderende erklæring som bekrefter verdenssamfunnets forpliktelse til å opprettholde universell seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

I Oslo-erklæringen anerkjente parlamentarikerne ICPD-handlingsprogrammet som «et håpets og inspirasjonens fyrtårn», og feiret fremgangen som har blitt gjort for kvinner og jenter i løpet av de tre tiårene siden det ble vedtatt.

Statssekretær Bjørg Sandkjær i Utenriksdepartementet mener erklæringen vil være til stor hjelp i tiden framover:

«Når vi ser tilbake til konferansen i Kairo, og erklæringen derifra – som var veldig god – så ser vi at det har vært noe fremgang, men også en del tilbakeslag på veien. Det går ikke av seg selv. Men det at så mange parlamentarikere fra 112 land, som hver for seg er ledere, og viktige i å få til gode tjenester og rettigheter for alle i sine land, kommer hit og vedtar såpass progressivt språk, hvor man anerkjenner urfolk, snakker om tilgang til trygge aborttjenester, seksualitetsundervisning for ungdom, tilgang til prevensjon og så videre – det er veldig bra. Jeg gleder meg til å ta dette med til Befolkningskommisjonen i New York, og til FNs Summit of the Future i september.»

En ambisiøs og progressiv visjon

Parlamentarikerne påpekte imidlertid også at kriser og polarisering ryster verden, og fremhever i erklæringen at de legger frem en ambisiøs visjon for den fremtiden de ønsker å være med på å skape i sine lovgivende forsamlinger.

Daglig leder i Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen er også fornøyd med erklæringen:

«Vi er veldig fornøyde med dette dokumentet, som nok er det mest progressive dokumentet på SRHR som har blitt vedtatt i en internasjonal forsamling. Vi har spesielt vært opptatte av at erklæringen skal ha et inkluderende innhold, hvor ingen skal diskrimineres, hvor urfolk anerkjennes, og hvor de mer progressive formuleringene rundt seksuelle rettigheter har blitt med.»

Fra åpningen: Parlamentarikerne fra 112 forskjellige land står bak Oslo-erklæringen om forpliktelse til å fremme SRHR. Petter Berntsen / NTB Kommunikasjon

Leder av Stortingets SRHR-nettverk, Åse Kristin Ask Bakke, håper Oslo-erklæringen kan inspirere:

«Jeg synes erklæringen ble veldig bra. Det har vært et stort engasjement blant mange parlamentarikere som har et ønske om å gå fremover. Vi ser tilbake på det som har skjedd de siste 30 årene, hvor mange ting har gått fremover, men mange ting har også gått bakover. Nå er vi på vei opp og frem, og med dette i bakhånd tror jeg fremtiden blir veldig bra for neste generasjon også. Parlamentarikerne er i tillegg ivrige etter å reise hjem igjen og gjøre dette om til nasjonal politikk. Det håper jeg kan inspirere, og at dette gjør at vi kan se positiv endring i mange land rundt om i verden.»

Styreleder i Sex og Politikk Jon Lomøy understrekte viktigheten av at parlamentarikerkolleger som kommer fra så mange ulike kontekster møtes for å dele erfaringer og kunnskap:

«Vi kommer fra veldig forskjellige kontekster, men vi kommer hit forent av et felles formål. Et felles formål som vi ble enige om i Kairo, et felles formål som vi har forsterket ytterligere på reisen fra Kairo og hit, og ytterligere forsterket i det fantastiske dokumentet som vi har vedtatt i dag.»

Styreleder i Sex og Politikk Jon Lomøy. Foto: Petter Berntsen / NTB Kommunikasjon

Digital teknologi

Erklæringen anerkjente teknologiens enorme potensial for å styrke helse- og datasystemer. Den inkluderte en forpliktelse til å fremme kvinners trygge deltakelse i digitale rom og å strebe etter å sikre at kunstig intelligens prioriterer etikk og menneskerettigheter, og adresserer skjevheter som påvirker kvinner, jenter og marginaliserte befolkninger.

Les mer om følgende emner: