Norsk arbeid med menns helse til inspirasjon

Norsk arbeid med menns helse til inspirasjon

Under IPCI i Oslo ble menns helse tatt opp som eget tema. Flere parlamentarikere uttalte at de ble inspirerte av det som blir gjort på feltet i Norge.

De rundt 170 parlamentarikerne fra 110 ulike land som besøkte Oslo under IPCI fikk tilbud om å reise på studieturer til ulike steder i byen. En av turene gikk til Reform – ressurssenter for menn, som er et av fire likestillingssentre i Norge.

Hos Reform ble parlamentsmedlemmene godt tatt imot av blant annet daglig leder Are Saastad. Rådgiver Kelly Fisher fortalte om et prosjekt Reform arbeidet med i fjor høst: No nut november. Tittelen henviser til en trend på sosiale medier, hvor det er ment at de som deltar ikke skal ejakulere i november måned. Trenden er ifølge Fisher bekymringsverdig, både fordi den er basert på en usunn myte, men også fordi sosiale medier anvendes av mange unge gutter som eneste kilde til informasjon om seksuell helse.

Rådgiver Kelly Fisher hos Reform fortalte om prosjektet No nut november.

Styrkning av likestillingsagendaen

Under IPCI tok også en av sesjonene, der parlamentarikerne delte seg opp i mindre grupper, for seg menns helse som tema. Der møtte de stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) og Saastad fra Reform.

Almeland påpekte at kampen for menns seksuelle helse og rettigheter ikke står i motsetning til kvinnekampen:

«Å styrke begge aspektene vil styrke likestillingsagendaen som helhet,» sa Almeland.

Almeland fortalte videre at kjønnsnormer og smale forventninger til gutter og menn fører til en usunn diskusjon rundt hva det betyr å være en mann.

Saastad trakk blant annet frem forventet levetid og negativ helsestatistikk som viktige problemstillinger når det kommer til menns helse. Blant menn er det for eksempel høyere dødelighet når det kommer til ikke-smittsomme sykdommer. Det kan henge sammen med at menn sjeldnere tar turen til legen, mente Saastad.

«Menn har en tendens til å vente med å søke hjelp, og anta at det går over,» uttalte Almeland.

Mannsutvalget som inspirasjon

Saastad sitter i Mannsutvalget, som har fått i oppgave å levere en offentlig utredning med oversikt over likestillingsutfordringer menn i Norge møter gjennom livet og forslag til løsninger. Rapporten er forventet å legges frem denne våren. Saastad oppfordret parlamentarikerne til å vurdere noe lignende i deres respektive land.

«Menns perspektiver overses ofte, særlig når det kommer til menn som behøver hjelp,» poengterte han.

Flere av parlamentarikerne uttalte at problemstillingene som ble tatt opp var viktige, og at de var interesserte i å se på muligheten for å opprette et lignende utvalg i sine land.