Krisenes bakside: Hva kan Mosambik lære oss om SRHR i krisetid? 

Krisenes bakside: Hva kan Mosambik lære oss om SRHR i krisetid? 

Den 11. oktober arrangerte Sex og Politikk et medlemsmøte med fokus på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i en tid preget av klimakrise.

Kjersti Augland, assisterende daglig leder, innledet om Sex og Politikks arbeid med SRHR i humanitære situasjoner. Santos Simione, daglig leder i AMODEFA (vår søskenorganisasjon i Mosambik), ga en grundig innføring i hvordan AMODEFA jobber med SRHR i forbindelse med klimarelaterte og andre humanitære kriser.

Mosambik regnes blant de ti mest hardt rammede landene i verden som følge av klimakrisen. Landet har opplevd alvorlige tørkeperioder, oversvømmelser og sykloner de siste årene, som settes i sammenheng med klimaendringene. Med en befolkning på 30,8 millioner, hvorav 62,9% lever under fattigdomsgrensen og 66% er under 25 år gamle, blir en allerede sårbar befolkning enda mer utsatt. 

Du lurer kanskje på hva klima og naturkatastrofer har med seksuelle og reproduktive helsetjenester og rettigheter å gjøre? Det er ikke alltid lett å se sammenhengen, så Santos fortalte historien til den 14 år gamle jenta, Mboi. Som følge av en naturkatastrofe mistet Mboi alt hun eide. Hun hadde verken mat eller sted å bo, og konkurransen om ressurser var intens. For Mboi var situasjonen desperat, og hun endte med å selge sin egen kropp for å overleve. Det tok ikke lang tid før hun ble gravid, en graviditet hun ikke kunne bære frem. Abort var ikke tilgjengelig. Altfor ofte er reproduktive helsetjenester ikke ansett som essensielle under en humanitær krise. I sin desperasjon brukte Mboi derfor utrygge abortmetoder. Hun døde av komplikasjonene.  

I humanitære kriser kan et utelukkende fokus på tilgangen til primære behov som vann, mat, strøm og husly føre til at andre viktige problemstillinger, som SRHR, blir nedprioritert eller ansett som mindre relevante. Historien om Mboi viser at tilgang til SRHR er avgjørende for å redde liv, også i krisetid.  

Det er nødvendig å tenke helhetlig i humanitær respons, noe Regjeringen i skrivende stund utarbeider en strategi for. Klimaendringer og krisetid forsterker allerede eksisterende sårbarheter i samfunnet, deriblant marginaliserte grupper som LHBT+ personer, ungdom og kvinner.  

AMODEFA har en innsikt og erfaring som er lokalt forankret i Mosambik. De kan derfor lettere forstå nyansene og effekten en humanitær krise vil ha på befolkningen i forhold til internasjonale organisasjoner. Sex og Politikk, understreker derfor viktigheten av å støtte lokalt forankrede organisasjoner som en del av den norske strategien for humanitære kriser. På denne måten kan vi sikre at allerede sårbare grupper, og at personer som Mboi, ikke blir ytterligere marginalisert eller oversett under kriser.  

Klikk her for å lese vårt innspill til revidert humanitær strategi.

Skrevet av Mina Strand Fjeldheim.