Innspill til revidert humanitær strategi

Innspill til revidert humanitær strategi

SRHR-nettverket og Skadelige skikker-nettverket ønsker den nye humanitære strategien velkommen.

Vi takker for muligheten til å komme med innspill, og håper det blir mulig å delta
med ytterligere innspill til strategiens konkrete målsettinger videre i prosessen.
Nettverkene har fordelt innspillet i tre hovedkategorier:

1) Viktige endringer i det humanitære landskapet;

2) Prioriteringer for å møte kvinners, jenters og sårbare gruppers behov i forkant av, under og etter kriser (beredskap, respons og gjenoppbygging);

3) Forslag til finansiering og koordinering som kan sikre at Norge møter sine forpliktelser og målsettinger.

Les hele innspillet her (PDF)

Om du ønsker å lese hele strategien som er utarbeidet av Utenriksdepartementet, kan du gjøre det her. (PDF)