Klar for nye 70 år i kampen for seksuelle rettigheter

Klar for nye 70 år i kampen for seksuelle rettigheter

I dag, 24. november, feirer den verdensomspennende organisasjonen International Planned Parenthood Federation (IPPF) 70 år. I India var norske Elise «Ottar» Ottesen Jensen en av syv framsynte damer som dannet organisasjonen i 1952.

IPPF har i løpet av de 70 årene vokst fra medlemsorganisasjoner i syv land i Asia og Europa til medlemsorganisasjoner i 120 land, og aktiviteter i 146 land over hele verden. Foreningen Sex og Politikk er den norske medlemsorganisasjonen, som sammen med sine søskenorganisasjoner er pådrivere for seksuelle rettigheter for alle, med særlig vekt på seksualitetsundervisning, prevensjon og trygg abort. Denne uka deltar Sex og Politikk sammen med over 100 medlemsorganisasjoner på jubileumskonferansen i Colombia.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er sammen med en rekke andre menneskerettigheter under stadig press. Abortlover strammes inn, skeive risikerer dødsstraff i flere land, det gis ingen eller mangelfull seksualitetsundervisning og i mange land er det nesten umulig å få tak i prevensjonsmidler.

For å ruste seg for framtida og finne fram til felles front for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) verden over, møtes IPPFs medlemsorganisasjoner denne uka i Bogota for å vedta en ny strategi for de neste seks årene. Nå legges grunnlaget for de neste 70 årene med kamp for seksuelle rettigheter. Organisasjonen benytter samtidig anledningen til å feire de mange fremskrittene som har skjedd på området siden 1952.

Under stiftelsesmøtet i India stilte øvrig norske Elise «Ottar» Ottesen Jensen som leder for IPPFs svenske medlem RFSU. I Colombia stiller Sex og Politikk og ungdomsorganisasjonen SNU med fire deltakere.

«Møtet i Bogota er også med å skape nettverk og forståelse på tvers av organisasjonen, og diskusjonene og møtene mennesker imellom er del av styrken til IPPF-familien,» uttaler Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

«Det er noe magisk ved å kunne diskutere med indonesiske kolleger om morgenen, lære om kampen for transrettigheter på Trinidad om formiddagen, utveksle erfaringer med malawiske kollegaer til lunsj og diskutere sexarbeiders rettigheter om ettermiddagen, med colombiansk fest med jentetrommeband som for oss alle til å synge «We Will Rock You» om kvelden».

Unikt bilde: Elise «Ottar» Ottesen Jensen (nede til høyre) under stiftelsesmøtet av IPPF i India. (Foto: IPPF)

Fra Ottar til «The Art of Sin»

Organisasjonen er i stadig endring. Der hvor norske «Ottar» var i forkant for 70 år siden, med kamp for kvinners rettigheter og tilgangen til prevensjon, leder Sex og Politikk arbeidet i organisasjonen med å inkludere skeives rettigheter og sikre alle i verden tilgang til god seksuell helse i 2022.

I den nye strategien inkluderes skeives situasjon, samt en interseksjonell tilnærming i IPPFs arbeid. Dette er første gang det skjer, og relativt unikt i en så global organisasjon.

I morgen fredag skal Sex og Politikk vise filmen «The Art of Sin», om den første sudaneren som sto fram som homofil og som flyktet til Norge. Etter filmen blir det debatt om hvordan IPPF kan bidra til at også skeives rettigheter inkluderes i organisasjonens arbeid, og sikre at færre tvinges til å flykte fra sine land.

«Det er viktig at en så stor organisasjon som IPPF har en policy som er i forkant, og i tråd med de nye utfordringene i verden. I dag er hoved-debatten på konferansen om rasisme og seksuelle rettigheter, der vi både ser innover i organisasjonen og eksternt» forteller Olsen.

«Det at mangfold er et så stort problem i for eksempel fotball-VM, viser at det viktig å holde fokus på alle menneskerettighetene, også de rettighetene som gjelder vår seksualitet og identitet.»

Globalt og lokalt

Sex og Politikk deltar i flere konkrete samarbeid med lokale IPPF-medlemmer. I europeisk sammenheng har EØS-midler som Active Citizens Fund vært en inngang til prosjektsamarbeid med søskenorganisasjoner i flere land.

«Europeisk samarbeid er en viktig del av Sex og Politikk sitt arbeid for seksuelle rettigheter,» uttaler Olsen.

«Ved å bringe norske erfaringer til andre europeiske partnere, og motsatt, er vi i stand til å styrke partnerskap, dele gode praksiser, bygge internasjonal solidaritet, og styrke organisasjonens arbeid om SRHR nasjonalt og internasjonalt.»

I 2022 har Sex og Politikk lagt ned mye arbeid opp i samarbeidet med søskenorganisasjonen Slovak Family Planning Association. Hovedfokus har vært utvikling av seksualitetsundervisning for å redusere kjønnsbasert vold.

Sex og Politikk benyttet anledningen til å fange essensen i denne typen IPPF-samarbeid i en femminutters film, til inspirasjon og feiring av de mulighetene IPPF-bevegelsen gir for gjensidig samarbeid og læring på tvers av land og kulturer.

«Denne typen møter gir ny motivasjon og inspirert til hva man kan gjøre. Spesielt for folk som jobber i land med store utfordringer. Dette er veldig givende og nødvendig,» uttaler Zuzana Bendikova, daglig leder i den slovenske foreningen under deres besøk i Oslo.

Det slovenske reisefølget dro fra Oslo samme dag som byen opplevde den tragiske skyteepisoden utenfor London Pub. Bare noen få måneder senere skjedde en lignende tragisk skyteepisode i Bratislava. Dette er en ekstra sterk påminnelse om at man kan være til god støtte for hverandre og at alle vi deler noen felles utfordringer og erfaringer på godt og vondt.