IPCI 2024: –Vårens vakreste eventyr

IPCI 2024: –Vårens vakreste eventyr

20. mars inviterte Sex og Politikk til medlemsmøte om parlamentarikerkonferansen IPCI, som i år arrangeres i Norge.

I 2024 er det 30 år siden FN-konferansen Den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling som ble arrangert i Kairo i 1994. Resolusjonen fra denne konferansen åpnet opp for en global satsning på seksuelle og reproduktive rettigheter, samt at likestilling for alvor ble satt på dagsordenen.

IPCI-konferansen i Oslo i april er med å markere 30-årsjubileet, og parlamentarikere fra hele verden kommer til Norge for å diskutere seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

I forbindelse med IPCI 2024 arrangerte Sex og Politikk denne uken et åpent medlemsmøte med IPCI som tema. Æresmedlem i Sex og Politikk Berit Austveg og styreleder i organisasjonen, Jon Lomøy deltok i møtet og delte sine erfaringer og tanker rundt Kario-konferansen og årets IPCI.

Lomøy fortalte at han har store forventninger til konferansen og til hvordan den kan bidra til å bevege SRHR i positiv retning globalt.

«Vi er med som vertskap for det som forhåpentligvis blir vårens vakreste eventyr i Oslo. Primært er konferansen for å diskutere dagens utfordringer innen SHRH, og det er det jo nok av», sa Lomøy i sin innledning.

SRHR som våpen i globale politiske kamper

Videre påpeker styrelederen at SRHR-spørsmål nå diskuteres mer enn noen gang rundt om i verden. Imidlertid ikke med det positive fortegnet man skulle ønske. Det han kaller en andrerunde med kontroverser, er det som karakteriserer diskusjonen nå.

«Slike spørsmål diskuteres til dels på en litt annerledes måte enn tidligere. En av måtene, er at SRHR-spørsmålet har blitt et våpen i globale politiske kamper. Putin kan for eksempel definere det han driver med i Ukraina som et korstog mot umoral. Deler av det som nå er en ny antikolonial retorikk også bruker SRHR-spørsmål aktivt. Det er kontroversielt også i større politiske sammenhenger.»

Lomøy fortalte også at det store bildet karakteriseres ved at motkreftene er bedre organisert enn før – vi blir tatt igjen både når det gjelder organisering og finansiering, mente han.

Likevel er det ikke alt som ser like mørkt ut.

«Vi er ikke alene eller uten allierte. Det er spennende at vi får muligheten til å være med på å arrangere denne konferansen for parlamentarikere fra hele verden sammen med Det europeiske parlamentarikerforumet for seksuelle og reproduktive rettigheter (EPF) og FNs befolkningsfond (UNFPA). Det er både spennende og inspirerende, og det gir muligheter for å se hvordan vi kan konsolidere ting vi allerede har vunnet, men også hvordan vi kan bygge nye allianser i en situasjon hvor vi klart har behov for det.»

Anekdoter fra 1994: kontroverser og besvimelser

Berit Austveg var med på konferansen i 1994. Hun fortalte om de store linjene og delte tankevekkende anekdoter både fra Kairo i 1994 og fra tiden som ledet opp til konferansen.

Austveg var aktiv i opptakten til den store befolkning- og utviklingskonferansen. Dette arbeidet var preget av store bekymringer for befolkningsveksten, som av visse ble beskrevet som en tikkende bombe.

«Det var et undergangsscenario som minner om det som sies om klimakrisen vi er i nå», sa Austveg.

Austveg sammenfattet konferansen i 1994 som: «Det var til tider veldig dramatisk, det dreide seg om besvimelser, sverdslag, mot, og det å gripe øyeblikket.»

Austveg fortalt at det kunne være ganske så lange arbeidsøkter. En gang jobbet hun og en kollega gjennom to døgn i strekk. Det hele endte med at kollegaen besvimte og gikk i bakken.

Austveg kunne også fortelle at de to mest kontroversielle SRHR-relaterte spørsmålene den gangen var ungdommers rettigheter og abort. Førstnevnte er lite kontroversielt i dag, mens opphetede diskusjoner rundt abort fremdeles er en realitet.

IPCI 2024 arrangeres i Oslo 10. – 12. april, og så får vi se hvilke temaer som blir de mest kontroversielle denne gangen.

Lyst til å være med på fremtidige medlemsmøter i Sex og Politikk? Følg med i vår kalender!

Les mer om følgende emner: