Stor Oslo-konferanse om seksuelle rettigheter

Stor Oslo-konferanse om seksuelle rettigheter

Stortinget inviterer parlamentarikere fra hele verden til Oslo 10. – 12. april 2024 for samtaler om seksuelle rettigheter.

Den globale parlamentarikerkonferansen IPCI Oslo 2024 setter søkelys på seksuelle rettigheter, og markerer samtidig 30 årsjubileet til Kairo-konferansen i 1994. Det var denne konferansen som for alvor satte likestilling og reproduktive og seksuelle rettigheter på dagsordenen når verden diskuterer befolkning og utvikling.


På agendaen for IPCI Oslo 2024 står seksualitetundervisning, abort, prevensjon, motkreftene til seksuelle rettigheter og mer.

IPCI er forkortelse for International Parliamentarians’ Conference on the Implementation of the ICPD Programme of Action.

IPCI Oslo 2024 arrangeres i samarbeid med FNs befolkningsfond (UNFPA), Det europeiske parlamentarikerforumet for seksuelle og reproduktive rettigheter (EPF) og Den globale parlamentariker alliansen for helse, rettigheter og Utvikling (GPA). Stortingets SRHR-nettverket og Sex og Politikk, som er sekretariat for nettverket, har spilt en instrumentell rolle for å gjøre dette mulig.

Hvorfor en stor parlamentarikerkonferanse i 2024 og i Norge?
I 2024 er det 30 år siden Den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling i FN-regi i 1994. Denne konferansen vedtok en handlingsplan som åpnet opp for et nytt globalt arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter.

Norge, og daværende statsminister Gro Harlem Brundtland, spilte den gang en sentral rolle i å løfte menneskerettigheter knyttet til seksuell og reproduktiv helse – og særlig om hvordan abort bør håndteres, som for første gang ble omtalt i en handlingsplan vedtatt og støttet av alle av FNs medlemsland.

Norge har siden den gang vært en sterk stemme globalt med å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Den tverrpolitiske støtten til dette muliggjør et langsiktig engasjement som er fulgt opp av ulike regjeringer over flere tiår. I motsetning til mange andre land er det ingen parlamentarisk motstand mot seksuelle og reproduktive rettigheter i Norge.

En parlamentarikerkonferanse i Oslo vil legge til rette for at parlamentarikere verden over kan styrke og motivere hverandre med å fremme SRHR i egne land og på globale arenaer.

Det forventes at IPCI Oslo 2024 kommer med en felles erklæring som innspill til en global gjennomgang av handlingsplanen fra Kairo 1994. Som del av 30-års markeringen, har UNFPA i samarbeid med en rekke partnere, gjennomført regionale innspillmøter. I løpet av 2024 vil arbeidet med å kartlegge status for gjennomføringen av handlingsplanen fortsette og kanskje viktigere: å stake ut kursen for det videre arbeidet med å styrke seksuelle rettigheter. Erklæringen fra IPCI Oslo 2024 vil være et viktig innspill i disse globale forhandlingene.

Allerede i 1994 var det et sterkt engasjement blant parlamentarikere for å styrke seksuelle rettigheter. Dette har vært fulgt opp på mange måter, inkludert jevnlige parlamentarikerkonferanser. ICPI Oslo 2024 blir det åttende av sitt slag. I 2018 fant tilsvarende konferanse sted i Ottowa, Canada og i Stockholm, Sverige, i 2014.

Les mer om følgende emner: