Hva kan Mosambik lære Norge om SRHR i krisetid?

Hva kan Mosambik lære Norge om SRHR i krisetid?

Hvordan går det med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter når klimakrisen rammer oss?

Hvordan går det med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter når klimakrisen rammer oss?

Den 11. oktober arrangerte Sex og Politikk et medlemsmøte med søkelys på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i en tid preget av klimakrise.

Kjersti Augland, assisterende daglig leder, innledet om Sex og Politikks arbeid med SRHR i humanitære situasjoner.

Santos Simione, daglig leder i AMODEFA (Sex og Politikk sin søskenorganisasjon i Mosambik), ga en grundig innføring i hvordan AMODEFA jobber med SRHR i forbindelse med klimarelaterte og andre humanitære kriser.   

Mosambik regnes blant de ti mest hardt rammede landene i verden som følge av klimakrisen. Landet har opplevd alvorlige tørkeperioder, oversvømmelser og sykloner de siste årene, som settes i sammenheng med klimaendringene. Med en befolkning på 30,8 millioner, hvorav 62,9 prosent lever under fattigdomsgrensen og 66 prosent er under 25 år gamle, blir en allerede sårbar befolkning enda mer utsatt.  

Du lurer kanskje på hva klima og naturkatastrofer har med seksuelle og reproduktive helsetjenester og rettigheter å gjøre?

Det er ikke alltid lett å se sammenhengen, så Santos fortalte historien til den 14 år gamle jenta Mboi: Som følge av en naturkatastrofe mistet Mboi alt hun eide. Hun hadde verken mat eller sted å bo, og konkurransen om ressurser var intens. For Mboi var situasjonen desperat, og hun endte med å selge kroppen sin for å overleve. Det tok ikke lang tid før hun ble gravid, en graviditet hun ikke kunne bære frem. Abort var ikke tilgjengelig. Altfor ofte er reproduktive helsetjenester ikke ansett som essensielle under en humanitær krise. I sin desperasjon brukte Mboi derfor utrygge abortmetoder. Hun døde av komplikasjonene.

I humanitære kriser kan et utelukkende søkelys på tilgangen til primære behov som vann, mat, strøm og husly føre til at andre viktige problemstillinger, slik som SRHR, som blir nedprioritert eller ansett som mindre relevante. Historien om Mboi viser at tilgang til SRHR er avgjørende for å redde liv, også i krisetid.

Det er nødvendig å tenke helhetlig i humanitær respons, noe Regjeringen i skrivende stund utarbeider en strategi for. Klimaendringer og krisetid forsterker allerede eksisterende sårbarheter i samfunnet, deriblant marginaliserte grupper som LHBT+ personer, ungdom og kvinner.

AMODEFA har en innsikt og erfaring som er lokalt forankret i Mosambik. De kan derfor lettere forstå nyansene og effekten en humanitær krise vil ha på befolkningen i forhold til internasjonale organisasjoner. Sex og Politikk, understreker derfor viktigheten av å støtte lokalt forankrede organisasjoner som en del av den norske strategien for humanitære kriser. På denne måten kan vi sikre at allerede sårbare grupper, og at personer som Mboi, ikke blir ytterligere marginalisert eller oversett når krisen rammer.