Fra Bangkok til Bangkok, fra intet til fullt skeivt engasjement i IPPF

Fra Bangkok til Bangkok, fra intet til fullt skeivt engasjement i IPPF

Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk, deler noen tanker rundt arbeidet for skeives rettigheter innad i IPPF.

Etter kalde og snøfylte dager i Oslo, var det en stor kontrast å gå ut av flyplassen i Bangkok den 9. desember. Som vertskap for International Planned Parenthood Federation (IPPF) sitt senter for kjønns- og seksualitetsmangfold, skulle Sex og Politikk denne uken være vertskap for et stort regionmøte i Thailand, sammen med de to regionskontorene i Asia og Oseania.

Dette møtet samlet representanter fra våre søskenorganisasjoner i Bhutan, Bangladesh, Filippinene, Nepal, Cookøyene, India, Indonesia, Thailand, Malaysia, Kambodsja og Sri Lanka. Det ble et fantastisk møte, hvor erfaringsutveksling og utvikling av «best practices» sto i sentrum.

På flyet til Thailand gikk tankene tilbake til en maidag i 2015. Jeg hadde jobbet Sex og Politikk i mindre enn to uker, og var, sammen med de rundt 150 andre generalsekretærene i IPPFs medlemsorganisasjoner, invitert til lansering av vår nye strategi for 2016-2022.

Min skuffelse var stor da jeg så at kjønns- og seksualitetsmangfold ikke var nevnt med et eneste ord i strategien. Men i Thailand, oppdaget jeg at jeg ikke var den eneste som var frustrert over dette, ikke minst vertene Planned Parenthood Federation of Thailand, som har hatt et engasjement for skeives rettigheter lenge, som mange andre av Sex og Politikks søskenorganisasjoner.

Arbeidet for å sikre at dette ble den siste strategien hvor vi ikke inkluderer skeives rettigheter startet like etter at møtet var over. I 2017 sikret vi finansiering for og tillatelse til å drive et IPPF-senter for kjønns- og seksualitetsmangfold, sammen med 12 av våre søskenorganisasjoner fra hele verden. Og i Bogota i november i fjor, sikret vi at den nye IPPF strategien 2023-2028 inkluderer skeives rettigheter!

Det var derfor en fantastisk følelse å komme til Bangkok denne gangen med en helt annen målsetning: Hvordan implementere dette arbeidet?

Tre dagers-møtet var todelt: Den første dagen var det kun våre søskenorganisasjoner fra IPPF som var til stede for et mer internt fokus, mens på de neste to dagene deltok også representanter fra skeive organisasjoner i alle disse landene.

Hovedtemaet for dette regionmøtet for Asia var kjønnsbekreftende helsetilbud som en del av seksuell og reproduktiv helse, siden denne regionen er kommet lengst i forhold til denne delen av kjønns- og seksualitetsmangfold. Hvordan man sikrer at IPPF sine klinikker har et inkluderende og helhetlig tilbud for alle mennesker, uavhengig av deres kjønn og seksualitet?

Det er så enkelt at det handler om empati, og å møte mennesker som de er.

Vi begynte med et rollespill med våre IPPF-kollegaer, hvor vi spilte ut hvordan det er å arbeide med denne tematikken i ulike kontekster. Øvelsen åpnet for gode samtaler og refleksjoner om hvordan man møter pasienter med ulike kjønnsuttrykk, og hvordan man kan gjøre IPPF-klinikker med inkluderende.

Vi fikk høre fra veldig forskjellige hverdager, fra kollegaer på Filipinene, i India og Nepal, hvor våre søskenorganisasjoner allerede tilbyr alle typer helsehjelp til transpersoner i noen av sine klinikker; til våre kollegaer i Malaysia, Sri Lanka, Bangladesh og Indonesia som håndterer en arbeidshverdag preget av juridiske barrierer og kriminalisering, sosialt og religiøst stigma og sikkerhetsutfordringer. Om kvelden tok våre thailandske kollegaer oss med til det mest kjente drag-showet i Bangkok, noe som for flere av deltakerne var første gang de var på et skeivt utested, så dette var en læring i seg selv!

De to resterende dagene satte søkelys på samarbeidet med skeives organisasjoner nasjonalt og regionalt. Gjennom å lytte til deres erfaringer og opplevelser i møte med helsevesenet, kunne vi som IPPF bedre se muligheter for forbedring, og styrke allerede eksisterende samarbeid. Hvert av de deltakende landene lagde en avtale mellom den skeive organisasjonen som var til stede og IPPF-organisasjonen, noe som forhåpentligvis sikrer kontinuitet og bedre arbeid for alle.

Om kvelden tok våre thailandske kollegaer oss med til det mest kjente drag-showet i Bangkok, noe som for flere av deltakerne var første gang de var på et skeivt utested, så dette var en læring i seg selv!

Både vi og de andre møtedeltakerne er klare for et 2024 med enda mer fokus på gode, helhetlige og inkluderende helsetilbud, uavhengig av kjønn og seksualitet. En av deltakerne på møtet oppsummerte det godt: «Det er så enkelt at det handler om empati, og å møte mennesker som de er».

Det var med en god følelse jeg forlot Bangkok, vissheten om at vi nå har en organisasjon som med en mer helhetlig forståelse av seksuelle rettigheter, og hvor det finnes masse erfaring og læring for å sikre at dette deles overalt! Det var imponerende å lære om alt det viktige arbeidet våre kollegaer får til for å sikre seksuelle rettigheter.