Sex og Politikk arrangerte det første styringsmøtet i seksuell orientering, kjønnsidentitet og uttrykk for International Planned Parenthood Federation

Sex og Politikk arrangerte det første styringsmøtet i seksuell orientering, kjønnsidentitet og uttrykk for International Planned Parenthood Federation

Sex og Politikk har arrangert og vært vertsskap for det første styringsmøtet i prosjektet for å styrke seksualitets- og kjønnsmangfoldsarbeidet (SKK) i International Planned Parenthood Federation (IPPF).

Torsdag 24. og fredag 25. januar kom representanter fra alle seks regionalkontorene og sentralkontoret i IPPF til Oslo. De kom fra Nairobi, Jordan, Mexico, Brussel, Bangkok, Kuala Lumpur og London. Det var til sammen ni besøkende, sammen med vår internasjonale rådgiver innen seksualitets- og kjønnsmangfold, Linda Haugland, som spiller en sentral rolle for samarbeidet mellom IPPFs kontorer når det gjelder SKK, og vår daglig leder Thor-Hugne Olsen.

Det var stor enighet på møtet om IPPFs ansvar for å styrke SKK-arbeidet. Dette går rett i hjertet på hva IPPF står for, nemlig ønsket om å bistå de mest vanskeligstilte, og jobbe for likestilling og mangfold. På forhånd hadde vi samlet data som viser at IPPF arbeider for seksualitets- og kjønnsmangfold i 100 land, og i flere av disse landene er SKK ulovlig. I to dager i Oslo jobbet vi frem en plan for videre samarbeid!

Vi satser på å lage en gruppe med 12 organisasjoner – to organisasjoner fra hver IPPF-region – som kan samarbeide, med fokus på opplæring innen SKK og politisk påvirkning. Vi vil søke om ytterligere finansiering for å kunne oppnå endringer i 12 utvalgte land, og jobbe mot å samle enda mer informasjon og kunnskap om SKK-arbeidet, om behovene som finnes og måter å løse behovene på.

Besøket var en stor suksess både faglig og sosialt. På torsdagskvelden introduserte vi besøkende til snøen, satt ute ved bålet, drakk gløgg og spiste fiskesuppe med skrei. Noen av oss gikk ut i bakken for å ake. Den gode stemningen fra møtet ble ikke dårligere av å ha opplevd snø, lek og middag på den fisken som kanskje er grunnen til at de første nordmennene fant på å vandre så langt nord.

I mars skal vi ferdigstille planen, og vi ser frem til å levere på målene om å styrke IPPFs arbeid for seksualitets- og kjønnsmangfold i 2019 og 2020!

Skrevet av Linda Haugland, seniorrådgiver i Sex og Politikk.