En hel konferanse fylt med positiv seksualitet

En hel konferanse fylt med positiv seksualitet

NACS-konkurransen fant sted i Oslo i fjor høst, og Sex og Politikk er stolte over å ha vært konferansens sekretariat. Her er noen minne-glimt fra konferansen.

NACS-konferansen, eller konferansen til Nordic Association of Clinical Sexoloy, fant sted i Oslo i månedsskiftet september – oktober høsten 2023.

Konferansen tok for seg sexologiens fremtid, og man tok opp tema som seksualitet og teknologi, utdanningsmuligheter innen faget, seksualiteten til barn, unge og eldre spesielt, samt at det ble gjennomført over 60 presentasjoner fra fagfolk, spesialister, enkeltpersoner og organisasjoner. Hele helgen var fylt av positiv seksualitet, og NACS-konferansen delte raus med viktig forskning, nye tanker og en stor variasjon i emneutvalg, her fikk alle som har et brennende og personlig engasjement for en samfunn med et opplyst og positivt syn på seksualitet en plass i rampelyset.

Konferansen arrangeres årlig på rundgang i de nordiske landene, og i år var det Norge og Norsk foreningen for klinisk sexologi som var teknisk arranger. En egen konferanse-komité hadde ansvaret for selve arrangementet og Sex og Politikk var sekretariat for konferansen.

Som sekretariat passet det ekstra godt for Sex og Politikk å være med å sette søkelys på temaet eldre og seksuell helse 1. oktober. Dette er Verdensdagen for eldre som er blitt innført av FN, og denne dagen på konferansen var viet seksualiteten til den eldste delen av befolkningen. Sex og Politikk har som kjent et eget prosjekt som man har jobbet med i snart fire år, som tar for seg eldre og seksuell helse, og e-læringsverktøyet Uke66.no ble presentert på konferansens siste dag.

Her kan du ta en titt på det omfattende programmet, eller du kan se på denne videoen som ble laget som en minnebok fra konferansen:

Allerede 10. – 12. april i år skal Sex og Politikk være med å arrangere nok en internasjonal konferanse. Da bidrar foreningen til IPCI2024-konferansen, som er en 30-årsmarkinger av Kairo-konferansen i 1994, der seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for alvor fikk en plass i FNs befolkningsarbeid.

På konferansen som finner sted i Oslo, vil det delta cirka 250 parlamentarikere og andre som skal se på hva som har skjedd siden Kairo, fremskritt og tilbakeskritt, hva som fortsatt står ugjort og hvordan fremtiden ser ut for SRHR, i en tid da nettopp denne delen av menneskerettighetene er under sterkt press.