Dette mener Sex og Politikk om forslaget til ny abortlov

Dette mener Sex og Politikk om forslaget til ny abortlov

Denne måneden sendte Sex og Politikk inn sitt høringsdokument i forbindelse med forslag om ny abortlov.

Høringsuttalelsen ble til med et godt og konstruktivt samarbeid i Sex og Politikk sitt eget abortutvalg, noe som har resultert i noen tydelige punkter om hva organisasjonen mener om utredningen om ny abortlov.

Høringsuttalelsen er i tråd med, og en videre presisering av Sex og Politikks politikkdokument på dette området.

Sex og Politikk har tatt innover seg at WHO sine retningslinjer er enda tydeligere på at full selvbestemmelse er det beste både for den enkelte og samfunnet og ikke minst for å innfri menneskerettighetene.

Sex og Politikk har også gjennomført en rekke interne og eksterne diskusjoner, og man har gjennomført møter med kvinne- og rettighetsorganisasjoner som har bidratt til denne presiseringen av hva foreningen mener om loven.

Kvinnebevegelsenes hefte «En abortpolitikk for framtiden» har også vært en del av dette arbeidet. Dette er kvinnebevegelsens reaksjon på regjeringens abortutvalg sin utredning. Sex og Politikk har deltatt aktivt og tidligere styreleder Berit Austveg har skrevet flere av tekstene.

Les mer: Last ned kvinnebevegelsens hefte her (PDF)

Prosessen videre er nå at helsedepartementet og regjeringen skal vurdere innspillene og så blir det på et eller annet tidspunkt en sak i Stortinget på et tidspunkt. Når det skjer er uklart, men antageligvis ikke før til høsten.

Sex og Politikk har satt seg som mål å følge arbeidet og snakke med politikere for å bidra til at ny lov som tar den gravide på alvor.