Kvinnebevegelsen: Forventet mer fra regjeringens abortutvalg

Kvinnebevegelsen: Forventet mer fra regjeringens abortutvalg

Utredningen med lovforslag som det regjeringsoppnevnte abortutvalget i dag har lagt fram, innfrir dessverre ikke anbefalingene fra kvinnebevegelsen og Verdens helseorganisasjon (WHO), mener Kvinnebevegelsens eget abortutvalg.

Kvinnebevegelsens abortutvalg skriver i en pressemelding at de har sett fram til at den femti år gamle abortloven endelig skal moderniseres. Det er behov for en ny lov som har til formål å sikre kvinners helse og rettigheter, og som er i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven og det moderne synet på abort, selvbestemmelse og pasientrettigheter. 

Utredningen med lovforslag som det regjeringsoppnevnte abortutvalget i dag har lagt fram, innfrir dessverre ikke anbefalingene fra kvinnebevegelsen og Verdens helseorganisasjon (WHO). WHOs retningslinjer påpeker at restriksjoner fører til senere aborter, og økt fare for fysiske og psykiske skader. Erfaringen med nemnder i Norge viser at de fungerer som et forsinkende og kompliserende ledd, og øker stigma og smerte. 

Det er gledelig at utvalget går inn for å øke selvbestemmelsen, og gi kvinner en bedre tilgjengelighet ved at abort kan utføres andre steder enn på sykehusene for de som ønsker det. Vi er skuffet over at utvalget mener selvbestemmelsen bør stoppe ved uke 18, og at det vil erstatte abortnemndene med en annen form for umyndiggjøring. 

Vi syns også det er skuffende at utvalget ikke har tatt inn gullstandarden for trygge og moderne aborttjenester, som er utarbeidet av WHO. Med sine anbefalinger viser utvalget at det fremdeles ikke tar gravide på alvor, og mener at kvinner fortsatt kan umyndiggjøres. 

Kvinnebevegelsens abortutvalg ser fram til en opplysende og viktig debatt om hvordan alle som trenger det skal sikres rett til abort og helsehjelp. Vi forventer at debatten vil føres på et prinsipielt og faglig nivå, uten å ytterligere stigmatisere kvinner som tar abort.   

Følgende organisasjoner i Kvinnebevegelsens abortutvalg stiller seg bak denne pressemeldingen:

  • Kvinnefronten
  • Kvinnegruppa Ottar
  • Sex og Politikk
  • Sex og samfunn
  • Norsk Kvinnesaksforening

 
Kvinnebevegelsens abortutvalg har medlemmer fra Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar, Norsk Kvinnesaksforening, Sex og Politikk, Sex og samfunn, samt erfarne og dedikerte fagfolk. Formålet vårt er å bidra i arbeidet for å oppdatere abortlovgivningen i Norge for å bedre kvinners rettigheter og helse.