Besøk fra Botswana og Kenya

Besøk fra Botswana og Kenya

Internasjonalt møte med kjønns- og seksualitetsmangfold på agendaen.

I begynnelsen av november hadde Sex og Politikk besøk av Una Winifred Ngwenya fra vår søskenorganisasjon Botswana Family Welfare Association (BOFWA), og Enow Awah Georges Stevens fra IPPFs regionalkontor for Afrika i Kenya.

Gjennom en uke i både Oslo og Tromsø hadde besøket møter med sentrale aktører i norsk bistandspolitikk, deltakelse i flere offentlige panelsamtaler og viktige samtaler om LHBTI-arbeidet i IPPF.

Una og Enow startet sin norgestur med å delta på Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) sin ungdomskonferanse om seksualitet. Der snakket de om helhetlig seksualitetsundervisning (CSE), LHBTI i regionen og viktigheten av å inkludere ungdom i arbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Etter effektive møtedager i Oslo gikk turen videre til Tromsø for å delta på Arctic Pride. Under Tromsø-turen ble også Afrikas regionalmøte for senteret for SGD (Sexual and gender diversity), som Sex og Politikk er vertskap for avholdt.

Senteret arbeider med å fremme LHBTI-tematikk innenfor International Planned Parenthood Federation (IPPF), og består av tolv medlemsorganisasjoner fra seks ulike regioner. I Afrika er det Botswana Family Welfare Association (BOFWA) og Family Planning Association of Malawi (FPAM) som deltar i senterets arbeid, i tillegg til IPPFs regionalkontor i Kenya.

Hva er IPPF?
  • International Planned Parenthood Federation (IPPF) er Sex og Politikks internasjonale paraplyorganisasjon.
  • I 70 år har IPPF arbeidet for at alle skal få oppfylt sine seksuelle rettigheter – både gjennom å tilby seksuelle og reproduktive helsetjerner og drive politisk påvirkningsarbeid. 
  • Organisasjonen er verdensomspennende, med medlemsorganisasjoner i 120 land og tilstedeværelse i nesten 140 land. IPPF tilbyr blant annet helhetlig seksualitetsundervisning, tilgang til prevensjonsmidler, trygge aborttjenester, svangerskapsomsorg, og tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester i humanitære kriser. Sentralt for IPPF står å tilby helsetjenester til alle, uavhengig av blant annet kjønn, seksuell orientering, hudfarge, inntektsgrunnlag og bosted.
Hva er SGD-Centre?
  • Sex og Politikk har ledet IPPFs senter for kjønns- og seksualitetsmangfold siden 2018.
  • Målet for SGD Centre er å institusjonalisere inkludering av kjønns- og seksualitetsmangfold innenfor IPPF.
  • Senterets styringskomité består av representanter fra IPPFs hovedkontor og seks regionskontorer.
  • IPPFs medlemsorganisasjoner i Botswana, India, Indonesia, Kambodsja, Malawi, Marokko, Nord-Makedonia, Romania, Sri Lanka, Trinidad og Tobago, Tunisia og Colombia er del av senteret.

Relaterte artikler

Hva er IPPF?
Hva er SGD-Centre?