Prosjektet for å endre lover innen seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i 12 land har startet

Prosjektet for å endre lover innen seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i 12 land har startet

Den 15. og 16. november gjennomførte International Planned Parenthood Federation (IPPF) sitt første samarbeidsmøte om politisk påvirkning innen seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I Nairobi var representanter fra våre søsterorganisasjoner i 12 land i tillegg til styringskomiteen samlet for første gang. Sex og Politikk er koordinator for prosjektet og var arrangør og tilrettelegger.

Deltagerne kom fra hele verden (se listen under) og delte om sitt lands politiske situasjon og mulighetene de så for å påvirke og endre lover. De beskrev prosjektene de gjennomfører, sine erfaringer og utfordringer og delte tips og seire for å inspirere hverandre. De 18 deltagerne var enten ledere i sine organisasjoner eller hadde ansvar for politisk påvirkning.

Deltagerne fra våre søsterorganisasjoner i India, Botswana og Trinidad og Tobago beskrev hvordan de har påvirket prosessen med å lovliggjøre homofil praksis gjennom rettsapparatet. Det er stort sett land som var britiske kolonier som fremdeles har forbud mot sex mellom menn. Prosessene for å endre slike lover kan ta 20 år eller lengre, med oppturer, nedturer, anker og dommer i forskjellige rettsinstanser.

Mange av deltagerne delte hvordan de samarbeider med skeive organisasjoner, danner nettverk og benytter menneskerettighets mekanismer som Universal Periodic Review. I tillegg fikk vi eksempler på hvordan de arbeider for å påvirke opinionen, lager kampanjer, mobiliserer massene og samler data. Vi snakket mye om hvordan styrke egen organisasjon og skaffe riktig kompetanse, gjerne ved å ansette LHBTIQ-personer.

Vi gjennomgikk IPPFs strategier og diskuterte hvordan politisk påvirkning innen seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk kan benytte strategiene og verktøyene. Vi arbeidet begge dagene med hvordan organisasjonenes egne planer best kan struktureres og gjennomføres. Arbeidet med planene vil vi følge opp fremover.

Som en avslutning av erfaringsutvekslingen så vi den lange versjonen av dokumentarfilmen «Kunsten å være syndig» laget av  Sex og Politikks prosjektkoordinator og filmskaper Ibrahim Mursal i samarbeid med Skagerak Film. Filmen handler om kunstneren Ahmed Umar som sannsynligvis er den første åpne skeive fra Sudan. Dette var en kunstnerisk løft og oppsummering av våre diskusjoner om innsatsen for å endre samfunnene, redusere skam og huske at det er menneskelige relasjoner bak alt arbeidet vi gjør.

Bakgrunnsinfomasjon

International Planned Parenhood Federation (IPPF) er verdens største aktør innen seksuell reproduktiv helse og rettigheter. IPPF har flere enn 159 medlemsorganisasjoner i 189 land, hvor mange tilbyr tjenester til skeive personer (de arbeider med seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk som omfatter lesbiske, homofile, bifile, trans- og intersexpersoner), men IPPF har tidligere ikke hatt en koordinering på tvers av regionene og medlemsorganisasjonene.

Styringskomiteens medlemmer representerer IPPFs seks regioner: Afrika, Arabiske verden, Sør-Asia, Sør-Øst-Asia og Oseania, Amerika, Europa og sentralkontoret. Deltagerne kom fra våre søsterorganisasjoner i Tunisia (ATSR), Marokko (AMPF), Botswana (BFWA), Kenya (FHOK), India (FPAI), Sir Lanka (FPASL), Nord-Makedonia (HERA), Romania (SECS), Kambodsja (RHAC), Indonesia (PKBI), Guyana (GRPA) og Trinidad og Tobago (FPATT).

Sex og Politikk la samlingen til Nairobi fordi de fleste deltagerne deltok på ICPD25, den internasjonale konferansen for befolkning og utvikling, i Nairobi 12.-14. november. Sex og Politikk styrer og koordinerer prosjektet på vegne av IPPF. Norad er en av donorene til IPPF sentralt.

Skrevet av Linda Haugland, seniorrådgiver i Sex og Politikk og prosjektkoordinator for IPPFs prosjekt om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.