Seks år med Uke 6, seksualitetsundervising i grunnskolen
 I anledning 6-års jubileet skal Uke 6 ut på en turné i kampanjeuken. Vi skal besøke Finnmark, Vest-Agder og Oslo med et program for barn og unge som vil involvere fagpersoner og politikere. Målet vårt er at enda flere barn og unge mottar en seksualitetsundervisning som utruster dem med kunnskap og handlingskompetanse til å ta valg som fremmer helse og trivsel, og som forebygger mobbing, diskriminering og krenkelser.
Les mer her.
Et stort SRHR fotavtrykk i 2015!
Rekordmange påmeldte til Uke6, et statsbudsjett som opprettholdt nivået til bistand og to store konferanser med Norges og Europas eksperter på seksualitetsundervisning og SRHR!

I årets siste nyhetsbrev kan du lese mer om hva som har skjedd det siste halvåret, les mer her.


Sex og Politikk takker for et godt samarbeid i 2015 og ser fram til mye spennende i 2016!

DEBATT OM UNGDOM OG VOLDTEKT

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) og Redd Barna lanserte i desember en ny rapport om ungdoms perspektiver på voldtekt. Rapporten viser blant annet at ungdom mangler begreper for hva seksuelle overgrep og voldtekt er.

Last ned rapporten her.

Påmeldingen til Uke 6 2016 har åpnet
Når Uke 6 2016 lanseres har kampanjen 6-årsjubileum!

Hvilken bedre måte kan man feire dette på enn med et undervisningsmateriell til hele grunnskolen?


Les mer her.


Medlemsmøte om abort og menneskrettigheter
Onsdag 13. Januar kl.17 inviterer vi til årets første åpne medlemsmøte:
Tilgang til trygg abort - hvordan støtte rettighetsarbeidet for trygge aborter.
Vi har invitert seniorrådgiver Turid Kongsvik fra Utenriksdepartementet og seniorrådgiver Bjørg Sandkjær fra Norad som vil presentere Maputo protokollen og rettighetesbasering av mødrehelse i lys av arbeidet for trygg abort. Vår daglige leder Tor Hugne har besøkt søsterorganisasjonene våre i Tanzania og Malawi og rapporterer fra deres arbeid for trygge aborter.
Vel møtt kl.17.00 i våre lokaler i Christian Kroghsgt. 34.
Alle krefter må bidra!
Hvis vi skal få til utvikling, er ikke 1 prosent av statsbudsjettene rundt omkring i verden til bistand nok. Alle krefer må bidra.

Dette sier daglig leder Tor-Hugne Olsen i et intervju til Fokus medlemsblad Kvinner Sammen. 2015 var et avgjørende år for den internasjonale utviklingsagendaen med tre store hendelser; konferansen om finansiering for utvikling i Addis Abeba i juni, enigheten om de nye bærekraftsmålene i FN i september og den store miljøkonferansen COP21 i Paris i desember. Lese intervjuet og mer om hendelsene i siste nummer av Kvinner Sammen.
Avskjedshilsen fra Solveig Hokstad
 Tidligere daglig leder Solveig Hokstad har hatt Sex og Politikk som sin arbeidsplass i åtte år.


"Det har vært åtte morsomme og utfordrende år", skriver hun i avskjedshilsen som kan leses her.Tusen takk for ditt strålende arbeid, Solveig!
EuroNGOs-konferansen 2015
Hjertelig takk til alle deltakere og frivillige som bidro til den årlige EuroNGOs-konferansen og årsmøte i starten av november 2015. Som vertskap for konferansen var det fantastisk å få samlet så mange ildsjeler for seksuell og reproduktiv helse, skriver Tor-Hugne Olsen, daglig leder for Sex og Politikk.
Les brevet fra Tor-Hugne her.
 
 
 
Seksualundervisning
UKE 6 2016
Motta gratis materiell til seksualitetsundervisning på 1.-10. trinn! Les mer her.
Kurs og foredrag
Interessert i kurs eller foredrag om å undervise om grenser og seksuelle krenkelser blant unge?
Klikk her.
Fakta om SRHR
Seksuelle rettigheter
Samarbeidspartnere

Denne siden er muliggjort med støtte fra