Sex og Politikk søker daglig leder

Sex og Politikk søker ny daglig leder med søknadsfrist 18. januar. Vi kan tilby en spennende jobb i en organisasjon i utvikling. Sex og Politikk jobber med områder innenfor seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Norge og internasjonalt og vi er en dynamisk og dedikert organisasjon.

For fullstendig stillingsutlysning, se her.

Menneskerettighetsdagen 10. desember

Hvert år markeres Menneskerettighetsdagen 10. desember - dette for og minnes at FNs generalforsamling vedtok Menneskerettighets-erklæringen i 1948.

Årets slagord er «Human Rights 365» - dette for å vise til at hver dag er en menneskerettighetsdag. Les mer her.

Helse og menneskerettigheter i post-2015

 28. november arrangerer vi frokostseminaret Global helse og menneske-rettigheter i utviklings-agendaen post-2015.

Hvor langt har vi kommet med å sikre like muligheter for alle kjønn og universell tilgang til god helse? Hvordan kan vi oppnå rettighets-basering av helse? Møtet er åpent for alle, men påmelding behøves. Mer informasjon og påmelding her.

Mannsdagen 19. november

 19. november arrangeres Mannsdagen av en rekke organisasjoner i flere land i verden. Dagen er ikke en offisiell FN dag og markeres ikke globalt, men har vært markert siden 1980-tallet og får stadig økende oppmerksomhet i takt med at flere menn engasjerer seg i likestillingsarbeid. Synet på kjønn og normer er i ferd med å endre seg, heller ikke menn ønsker å opprettholde patriarkatet. Les mer her.
Seksuell og reproduktiv helse i utviklingsland
Guttmacher Institute har utarbeidet rapporten "Adding it up: The costs and benefits of investing in sexual and reproductive health 2014" og har også i den forbindelse lansert filmen "Investing in Sexual and Reproductive Health in the Developing World" som viser hva økt tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter vil bidra til med tanke på blant annet uønskede svangerskap, abort og mødredødelighet. Se filmen her.
Samvittighetsfrihet?

Sverige refererer ofte til norske legers mulighet til å reservere seg mot å utføre abort som en ordning som fungerer fint. Sex og Politikks styreleder Johannes Rindal har blitt intervjuet av svenske Flamman angående legers samvittighetsfrihet her i Norge. Les mer her.

Hivsløyfing på Verdens aidsdag

1. desember er Verdens aidsdag. I år ønsker kampanjen å bryte tausheten og føre til at flere blir oppmerksomme på og videre snakker om hiv i Norge.

Verdens aidsdag-komiteen og koordinator for dagen, Ungdomsnettverket på hiv, har laget en kampanje hvor man skal hivsløyfe. Les mer om Verdens aidsdag og hvordan du kan delta i kampanjen her!

Påmeldingen til Uke 6, 2015 er i gang!

 Sex og Politikk tilbyr nå nytt og gratis materiell fra 4. klassetrinn. Tema for kampanjen i 2015 er familier. Materiellet inneholder ulike øvelser hvor elevene skal jobbe med og reflektere over det mangfoldet av familieformer som finnes, og forestillinger, normer og visjoner om "den gode familie". Les mer her.

 
 
 
Seksualundervisning
Motta gratis materiell til seksualundervisning på 4. til 10. trinn! Les om kampanjen her.
Bli støttemedlem!
Vil du støtte Sex og Politikk?
Bli medlem!
Fakta om SRHR
Seksuelle rettigheter
Samarbeidspartnere

Denne siden er muliggjort med støtte fra