Arendalsuka

Regjeringen har valgt å fortsette innsatsen på global helse og har sammen med andre givere etablert «Global Financing Facility (GFF) for Every Woman Every Child», hvor Norge har forpliktet seg til å investere 600 millioner kroner i året i perioden 2015-2020. Mye penger som vi et år etter lanseringen i Addis i juli 2015 har hørt svært lite om. Hva inneholder GFF? Kan dette få den samme effekten for helse som regnskogsatsningen har for miljøet?

GFF er fremdeles i en startfase. Sex og Politikk ønsker å se på nytten av GFF, og hvordan ulike aktører spiller inn i utformingen av denne store satsingen innen helse. Ikke minst sivilt samfunn sin rolle er uklar og må utforskes.

Vi inviterer til møte mellom beslutningstakere og sivilt samfunn under Arendalsuka.

Les mer her.

Hiv-kampen i en ny tid

Kjersti Augland, seniorrådgiver i Sex og Politikk, skriver om sin
første deltagelse på den internasjonale AIDS-konferansen, hvor hun ble imponert over kompleksiteten i arbeidet med hiv, og hvordan forskere, aktivister, legemiddelindustrien og myndigheter møtes på en felles arena.

Les mer her.

Verdens befolkningsdag 11. juli

Unge jenters tilgang til prevensjon må styrkes, særlig i fattige land

Den 11. juli 1987 passerte verdens befolkning fem milliarder mennesker. Verden markerer derfor denne dagen som Verdens befolkningsdag, hvor søkelyset settes på sammenhengen mellom befolkning, fattigdom og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Les mer her.


Konferanse om kvinners tilgang til moderne prevensjon

FP2020: Norge skal fortsette å støtte kvinners tilgang til prevensjonsmidler med 150 millioner kroner i året!

Dette blei igjen understreket av Utenriksdepartementet på Sex og Politikk og Stortingsnettverket for SRHR sin konferanse om kvinners tilgang på prevensjonsmidler internasjonalt, Stortinget 10. mai. Konferansen ble arrangert i samarbeid med det europeiske SRHR nettverket Countdown2015.

NORAD sjefen, Utenriksministerens rådgiver og våre søster-organisasjoner i Malawi, Mosambik og Tanzania var blant innlederne i en fullsatt sal.

Les mer her.
Norges viktigste undervisningsmateriell kan bestilles nå

 Norges mest populære seksualitetsundervisningsmateriell "Uke 6" er nå åpent for påmelding på www.uke6.no.

Skoleåret 2015/2016 har vært et rekordår for seksualitetsundervisning i skolen. 1549 undervisere fra 927 grunnskoler har undervist over 118 000 elever i "Uke 6". Noe av økningen skyldes at vi for første gang dette skoleåret tilbød materiell for 1.-3. klasse, noe som ble godt mottatt.

2017 er det syvende skoleåret hvor Sex og Politikk produserer normkritisk og alderstilpasset seksualitetsundervisningsmateriell for barne- og ungdomskolen.

Les mer her.
Har Norge glemt hiv-pandemien?

Sex og Politikk deltar denne uken på AIDS 2016-konferansen i Durban i Sør Afrika. Vi har sammen med partnere fremmet ønsker til sluttdokumentet for å sikre at utfordringene til hiv-pandemien nås. Vi er derfor veldig skuffet over at den norske regjeringen ikke har noen representanter i Durban på AIDS 2016.

Les mer her.Vellykket årsmøte i IPPF EN

 Årsmøtet i IPPF European Network gikk av stabelen på Kypros i slutten av juni.

Fra Norge deltok Sex og Politikks styreleder Johannes Rindal og Sarah Borgen, leder i SNU - Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom og YSAFE - the IPPF European Network youth group.

Les mer her.

Engasjement som internasjonal medarbeider

Sex og Politikk arbeider for å sikre fortsatt sterk politisk og finansiell støtte til SRHR i norsk utenrikspolitikk og bistand. Vi ser at Norges engasjement i disse sakene er betydelig, men samtidig reduseres bevilgningene over statsbudsjettet til fagfeltet. Norge har vedtatt å fokusere spesielt på 12 land i bistanden. Sex og Politikk har sammen med våre IPPF søsterorganisasjoner i disse landene startet et fokus på situasjonen for seksuelle rettigheter.

Vi oppretter derfor et engasjement med tiltredelse så raskt som mulig for å styrke vårt påvirkningsarbeid i forhold til norske myndigheter og politikere, blant annet gjennom åpne arrangementer med og for våre medlemmer.

Les mer her.

 
 
 
Seksualitetsundervisning
UKE 6 2016
Motta gratis materiell til seksualitetsundervisning på 1.-10. trinn! Les mer her.
Kurs og foredrag
Interessert i kurs eller foredrag om å undervise om grenser og seksuelle krenkelser blant unge?
Klikk her.
Fakta om SRHR
Seksuelle rettigheter
Samarbeidspartnere

Denne siden er muliggjort med støtte fra