Regjeringen styrker SRHR i ny utviklingsmelding

4. april lanserte regjeringen sin Stortingsmelding om bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk, Felles ansvar for felles fremtid. Sex og Politikk er glad for at meldingen lover økt innsats for tilgang til prevensjon og seksuelle og reproduktive helsetjenester, inkludert trygg og lovlig abort. "Dette bærer lovnad om at regjeringen tar konsekvensene av nedgangen i midler til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter internasjonalt, en situasjon som blei dramatisk forverret gjennom USA sin gjeninnføring av den såkalte «munnkurvregelen» og stans i støtte til UNFPA", sier daglig leder Tor-Hugne Olsen.

Meldingen er til høring i Stortingets Utenriks- og forsvarskomite den 24. april. Les Sex og Politikk sitt høringsinnspill.


Statement by Tor-Hugne Olsen, CPD50

Tor-Hugne Olsen, Executive Director in Sex og Politikk, gave a statement at the UN Economic and Social Council, Commission on Population and Development, on April 5th 2017, as a part of national voluntary presentations.
Kronikk: Unge under 16 år må få gratis prevensjon

 I dag er det kvinnedagen, og vi feirer tidligere seire og kjemper for nye. I år har USAs nye president gjort kampen for jenters og kvinners kontroll over egen kropp aktuell gjennom sine angrep på tilgang til prevensjon og abort.
Vi vil derfor i dag minne om at vi også i Norge kan styrke dette feltet, gjennom innføring av gratis og lett tilgang til prevensjon også for de under 16 år som ønsker eller har behov for prevensjon.

Les mer her.
Uttalelse fra åtte organisasjoner
Norges svar på Trumps «gag rule» er ikke nok - opptrappingsplan trengs!

Det er positivt at Norge vil være ledende på innsatsen for likestilling og kvinnehelse, og vi er glad for ekstrabevilgningen som ble annonsert på lørdag. Dette er en god begynnelse, men det må legges mer penger på bordet.

Les uttalelsen fra åtte organisasjoner her.
Stort engasjement på medlemsmøte i Vest-Agder
Mandag 6. februar holdt vi årets første medlemsmøte. En liten men engasjert gjeng utvekslet erfaringer og fant nye muligheter for samarbeid. Hos Amathea kontoret i Kristiansand møttes Luc Raven Helle, leder i Skeiv ungdom Sør, Hanne Kro Sørborg, sexolog og rådgiver i Songdalen kommune og Ann Margrete Knutsen fra Amathea. I tillegg kom Trine Lise Buestad, sexolog og rådgiver i Studentsamskipnaden ved Universitetet i Agder. Stine Nygård fra Sexualpolitisk Nettverk for Ungdom og Kjersti Augland fra Sex og Politikk arrangerte møtet.

Les mer her.


Fra befolkningskontroll til reproduktiv helse - CPD50
 I dag, mandag 3. april starter FNs befolkningskommisjon sitt årlige møte i New York.

Sex og Politikk er med. Daglig leder Tor-Hugne har fått plass i den norske delegasjonen, mens rådgiver Kjersti følger sivilsamfunnsarbeidet tett. Som en forberedelse til dette dedikerte vi et medlemsmøte, den 21. februar, til å diskutere status for det internasjonale arbeidet for seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter internasjonalt.

Les mer om utviklingen og forventninger til årets konferanse.


Seksualitetsundervisningsmateriell for 1. klasse
I Dagsrevyen 9. mars kunne vi høre uttalelser om viktigheten av seksualitetsundervisning fra 1. klasse. Vi synes det er flott at dette tas opp.

Sex og Politikk har lenge ment at det er viktig og nødvendig med seksualitetsundervisning for de yngste skoleelevene og produserte i 2015 i samarbeid med Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet materiell for 1. - 4. klasse, som del av vårt grunnskolemateriell Uke 6. Dette ble i år utvidet med et eget temamateriell om bruk av sosiale medier.

Les mer her.

Norsk sivilsamfunn ber Norge øke støtten til SRHR
23. januar signerte President Trump en utvidet versjon av den såkalte «munnkurvregelen», The Mexico City Policy. Organisasjonene som rammes av The Mexico City Policy er, ikke overraskende, de samme som tilbyr nødvendige seksuelle og reproduktive helsetjenester, og som informerer om seksuelle og reproduktive rettigheter. Når den økonomiske støtten til slike organisasjoner reduseres dramatisk har det store ringvirkninger.

Trumps gjeninnføring av «munnkurvregelen» betyr i realiteten at USA nå svekker innsatsen for å nå bærekraftsmålene. Derfor bør andre land, inkludert Norge, øke den økonomiske støtten til organisasjonene og aktørene som gjennomfører globale familieplanleggingsprogram, og fortsette å være en uredd forkjemper for kvinners rett til å bestemme over eget liv, egen kropp og egen helse, inkludert kvinners rett til trygg og lovlig abort.

Les oppropet fra norske sivilsamfunnsorganisasjoner her.
 
 
 
Seksualitetsundervisning
UKE 6 2016
Motta gratis materiell til seksualitetsundervisning på 1.-10. trinn! Les mer her.
Kurs og foredrag
Interessert i kurs eller foredrag om å undervise om grenser og seksuelle krenkelser blant unge?
Klikk her.
Fakta om SRHR
Seksuelle rettigheter
Samarbeidspartnere

Denne siden er muliggjort med støtte fra