Seksualitetsundervisningsmateriell for 1. klasse
I Dagsrevyen 9. mars kunne vi høre uttalelser om viktigheten av seksualitetsundervisning fra 1. klasse. Vi synes det er flott at dette tas opp.

Sex og Politikk har lenge ment at det er viktig og nødvendig med seksualitetsundervisning for de yngste skoleelevene og produserte i 2015 i samarbeid med Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet materiell for 1. - 4. klasse, som del av vårt grunnskolemateriell Uke 6. Dette ble i år utvidet med et eget temamateriell om bruk av sosiale medier.

Les mer her.

Evalueringsoppdrag: seksualitetsundervisning Uke 6
Uke 6 er Sex og Politikks største prosjekt som tilbyr gratis seksualitetsundervisningsmateriell for undervisere i grunnskolen. Vi har drevet Uke 6 siden 2011 og ønsker nå å gjøre en større evaluering av dette prosjektet for å vurdere materiellets relevans og gi anbefalinger om hvordan materiellet i større grad kan tilpasses behov og ønsker hos undervisere, skoleeiere, myndigheter og elever.

Oppdraget starter så snart som mulig og skal ferdigstilles innen 15. juli 2017. Søknadsfrist 12. mars.

Se fullstendig oppdragsbeskrivelse og detaljert informasjon om oppdraget her.
Temamøte 21.2.: "Munnkurvregelen" og SRHR

Hvordan drives kampen for å styrke seksuelle og reproduktive rettigheter internasjonalt? Hvordan brukes FN, slik som FNs Befolkningskommisjon, og hvilke konsekvenser kan «munnkurvregelen» til USA få? Kan Norge utgjøre en forskjell for å fremme SRHR?

Dette er noen av spørsmålene vi skal diskutere på neste medlemsmøte. Med oss har vi SRHR ekspert og lege Berit Austveg og seniorrådgiver i UD Turid Kongsvik.

Tirsdag 21. februar kl.16.30 - 18.00 hos Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2B

Vel møtt til både nåværende og potensielle medlemmer! Les mer om arrangementet her.

Stort engasjement på medlemsmøte i Vest-Agder
Mandag 6. februar holdt vi årets første medlemsmøte. En liten men engasjert gjeng utvekslet erfaringer og fant nye muligheter for samarbeid. Hos Amathea kontoret i Kristiansand møttes Luc Raven Helle, leder i Skeiv ungdom Sør, Hanne Kro Sørborg, sexolog og rådgiver i Songdalen kommune og Ann Margrete Knutsen fra Amathea. I tillegg kom Trine Lise Buestad, sexolog og rådgiver i Studentsamskipnaden ved Universitetet i Agder. Stine Nygård fra Sexualpolitisk Nettverk for Ungdom og Kjersti Augland fra Sex og Politikk arrangerte møtet.

Les mer her.

Kronikk: Unge under 16 år må få gratis prevensjon

 I dag er det kvinnedagen, og vi feirer tidligere seire og kjemper for nye. I år har USAs nye president gjort kampen for jenters og kvinners kontroll over egen kropp aktuell gjennom sine angrep på tilgang til prevensjon og abort.
Vi vil derfor i dag minne om at vi også i Norge kan styrke dette feltet, gjennom innføring av gratis og lett tilgang til prevensjon også for de under 16 år som ønsker eller har behov for prevensjon.

Les mer her.
Uttalelse fra åtte organisasjoner
Norges svar på Trumps «gag rule» er ikke nok - opptrappingsplan trengs!

Det er positivt at Norge vil være ledende på innsatsen for likestilling og kvinnehelse, og vi er glad for ekstrabevilgningen som ble annonsert på lørdag. Dette er en god begynnelse, men det må legges mer penger på bordet.

Les uttalelsen fra åtte organisasjoner her.

Norsk sivilsamfunn ber Norge øke støtten til SRHR
23. januar signerte President Trump en utvidet versjon av den såkalte «munnkurvregelen», The Mexico City Policy. Organisasjonene som rammes av The Mexico City Policy er, ikke overraskende, de samme som tilbyr nødvendige seksuelle og reproduktive helsetjenester, og som informerer om seksuelle og reproduktive rettigheter. Når den økonomiske støtten til slike organisasjoner reduseres dramatisk har det store ringvirkninger.

Trumps gjeninnføring av «munnkurvregelen» betyr i realiteten at USA nå svekker innsatsen for å nå bærekraftsmålene. Derfor bør andre land, inkludert Norge, øke den økonomiske støtten til organisasjonene og aktørene som gjennomfører globale familieplanleggingsprogram, og fortsette å være en uredd forkjemper for kvinners rett til å bestemme over eget liv, egen kropp og egen helse, inkludert kvinners rett til trygg og lovlig abort.

Les oppropet fra norske sivilsamfunnsorganisasjoner her.
Temamøte: Skeiv i Sápmi
Sex og Politikk besøkte Trondheim under Tråante, markeringen av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim.
Vårt bidrag var et åpent medlemsmøte med tema
«Skeiv i Sápmi» den 8. februar 2017.

Innleder, Dávvet Bruun-Solbakk, leder av Sápmi Pride 2016 holdt et tankevekkende og godt innlegg som starta en god debatt blant de mange engasjerte som hadde tatt veien til Øya Helsehus.

 
 
 
Seksualitetsundervisning
UKE 6 2016
Motta gratis materiell til seksualitetsundervisning på 1.-10. trinn! Les mer her.
Kurs og foredrag
Interessert i kurs eller foredrag om å undervise om grenser og seksuelle krenkelser blant unge?
Klikk her.
Fakta om SRHR
Seksuelle rettigheter
Samarbeidspartnere

Denne siden er muliggjort med støtte fra