God sommer fra alle oss i Sex og Politikk!

AIDS 2014 er i gang

20. juli startet AIDS 2014, også kalt The International AIDS Conference, i Melbourne, Australia. AIDS 2014 er nummer 20 i rekken av aidskonferanser og mye har skjedd siden den første ble arrangert i 1985 med ca 2.000 deltakere til årets konferanse hvor man venter ca. 14.000 deltakere og 1.200 journalister fra ca 200 land. Årets konferanse varer til og med 25. juli, og har følgende som tema: «Stepping up the pace». Les mer her.

58 land: Inkludér SRHR i nye utviklingsmål

Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals har siden januar 2013 jobbet med å utforme forslag til nye bærekraftige utviklingsmål som skal erstatte FNs tusenårsmål. 15. juli kom deres første utkast til forslag og dessverre er seksuell og reproduktiv helse og rettigheter ikke inkludert i særlig stor grad. Nå har 58 land, inkludert Norge, gått sammen om et felles innspill for å forsøke og sikre at SRHR ikke faller utenfor når de nye målene utarbeides. Les mer her.

Millennium Development Goals Report 2014

 Millennium Development Goals Report 2014 er ute. Når det gjelder tusenårsmål 5 som omhandler mødrehelse har man oppnådd mye, men fremdeles gjenstår en god del for å nå målet. I 2013 døde nesten 300.000 kvinner som følge av svangerskapsrelaterte komplikasjoner. Les mer om fremgangen man har oppnådd, og gjenstående utfordringer her.
Verdens befolkningsdag 2014

11. juli var Verdens befolkningsdag. Siden 1990 har dagen blitt markert verden over med et mål om å øke kunnskap og bevissthet rundt viktige befolknings- og utviklingsspørsmål. Tema for årets befolkningsdag var "Investing in Young People". Unge mennesker i alderen 20-24 år utgjør i dag omtrent en fjerdedel av verdens befolkning. Les mer her.

Arrangement om hivkriminalisering

Under årets PrideHouse inviterte Ungdomsnettverket på hiv/aids til debatten «Criminalization of HIV: prevention or discrimination?» Nettverket ønsket å få i gang en dialog for hvordan Norge bør gå videre etter fremleggelsen av Syse-utvalgets NOU 2012:17 Om kjærlighet og kjøletårn i oktober 2012, og vi inviterte derfor politikere til å diskutere ulike partiets syn på saken.
Les mer her.
Forslag fra OWG vedtatt
Lørdag 19. juli ble rapporten fra Open Working Group (OWG) for Sustainable Development Goals vedtatt. Denne rapporten inneholder arbeidsgruppens foreslåtte mål og delmål for den nye utviklingsagendaen som skal gjelde frem mot år 2030. Sex og Politikk har vært opptatt av at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) skulle inkluderes i OWGs rapport, og har fulgt alle av arbeidsgruppens 13 sesjoner. Les mer her.
UNAIDS: The Gap Report

 Ny rapport fra UNAIDS lansert 16. juli viser at 19 millioner av de 35 millioner menneskene som lever med hiv i dag, ikke vet at de er smittet. I Afrika sør for Sahara er nesten 90 % av de som vet de er hivsmittet på behandling. For å få slutt på epidemien innen 2030 trengs nye, smarte tiltak, sa UNAIDS eksekutivdirektør Michel Sidibé. Les mer her.
WHO: mangel på tjenester for å forebygge hiv

 Verdens helseorganisasjon, WHO, advarer mot mangel på gode hivtjenester for utsatte grupper som menn som har sex med menn, fanger, injisererende stoffmisbrukere, sexarbeidere og transpersoner. Mennesker som er mest utsatt har minst tilgang og dette truer den globale fremgangen mot hiv, heter det i pressemeldingen. Les mer her.
Norge registrerer ikke mødredødsfall

"Norge er et av verdens tryggeste land å føde i. Men også i Norge dør kvinner hvert år som direkte konsekvens av svangerskap og fødsel. Hvert eneste dødsfall er en tragedie fordi dette er unge, oftest friske kvinner som etterlater seg små barn. Mødredødsfall i Norge er betydelig underrapportert. I Norge er registreringen basert på dødsmeldingen, som ofte mangler informasjon om graviditet", skriver overlege Lill Trine Nyfløt, i Klassekampen i dag. Les mer her.
Sex og Politikk på Kypros

I'M SET er tittelen på et prosjekt Sex og Politikk deltar i på Kypros og som startet i mai 2014. Målet er å fremme seksuelle rettigheter for ungdom, gjennom å implementere obligatorisk seksualundervisning i skolene på Kypros. Sex og Politikk skal bidra med erfaringer og innspill, til blant annet utarbeidelse av materiell og en lærerveiledning. Les mer her.
Seksualundervisning
Motta gratis materiale til seksualundervisning for 7. til 10. trinn!
Les mer om Uke Sex her.

Bli støttemedlem!
Vil du støtte Sex og Politikk?
Bli medlem!
Seksuelle rettigheter
Sex og Politikk har gitt ut Seksuelle rettigheter: en erklæring fra IPPF. Forkortet utgave.

Last den ned her.
Følg oss!
Følg oss på Facebook og Twitter
Fakta om SRHR
Samarbeidspartnere

Denne siden er muliggjort med støtte fra