Norges viktigste undervisningsmateriell kan bestilles nå

 Norges mest populære seksualitetsundervisningsmateriell "Uke 6" er nå åpent for påmelding på www.uke6.no.

Skoleåret 2015/2016 har vært et rekordår for seksualitetsundervisning i skolen. 1449 undervisere fra 927 grunnskoler har undervist over 118 000 elever i "Uke 6". Noe av økningen skyldes at vi for første gang dette skoleåret tilbød materiell for 1.-3. klasse, noe som ble godt mottatt.

2017 er det syvende skoleåret hvor Sex og Politikk produserer normkritisk og alderstilpasset seksualitetsundervisningsmateriell for barne- og ungdomskolen.

Les mer her.

LLH er nå FRI

Hurra for FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold som feirer 66 bursdag og sitt nye navn i dag! Over hele landet markerer FRI det åpenbare i at alle skal ha lov til å være frie, uansett hvilket kjønn, legning eller identitet de har.

Vi ønsker et samfunn hvor det er hva du har mellom ørene og i hjertet, ikke hva du har mellom beina, som gjelder, og vi ser fram til fortsatt godt samarbeid for alles rettigheter!Konferanse om kvinners tilgang til moderne prevensjon

Stortinget 10. mai kl. 10.00-12.00

I 2012 ble initiativet Family Planning 2020 lansert med et mål om å gi 120 millioner flere kvinner tilgang til moderne prevensjonsmidler innen 2020. Norge var et av landene som forpliktet seg til å støtte dette. Halvveis til målet har 24,4 millioner flere kvinner fått tilgang, noe som tilsier at vi fortsatt har en lang vei foran oss.

I anledning at vi er halvveis fra 2012 til 2020 ønsker Sex og Politikk å diskutere hvor langt vi har kommet og om vi er på rett spor. Norsk politikk på området vil bli presentert og vi vil se på situasjonen i tre av Norges fokusland, Tanzania, Malawi og Mosambik, og diskutere utfordringer, muligheter og veien videre.

Les mer her.

Små men viktige seire i FNs befolkningskommisjon

For ti dager siden ble det enighet blant verdens land i FNs befolkningskommisjon om viktige skritt for å sikre at ingen blir glemt i implementeringen av de nye bærekraftsmålene. Sluttdokumentet har en rekke anbefalinger til myndigheter om hva som er viktig utfra et befolkning og utviklingsperspektiv. Vi vil trekke fram tre hovedpunkter som sivil samfunn ser som spesielt viktige. #CPD49

Les mer her.

Women Deliver 2016

 Sex og Politikk, Fokus, SNU og Norad deltok på Women Deliver, den største konferansen om jenter og kvinners helse, rettigheter og velvære.

«Invest in girls and women: Everybody wins» var slagordet da Women Deliver arrangerte i København 16.-19. mai. Konferansen samlet verdensledere, eksperter, grasrotaktivister fra alle verdens hjørner, privat sektor, akademia og kongelige.

Les mer her.

Felles medlemsmøte med Fellesrådet for Afrika

Torsdag 12. mai kl. 17.00 inviterer vi til felles medlemsmøte mellom Sex og Politikk og Fellesrådet for Afrika: Mosambik - et land som går motstrøms for seksuelle og reproduktive rettigheter i Afrika?

Utviklingen i flere afrikanske land har gått feil vei i forhold til seksuelle og reproduktive rettigheter. Flere land har strammet inn i forhold til kritiske likestillings og rettighetsspørsmål for kvinner og minoriteter.
Mosambik har imidlertid de siste månedene gått motsatt vei og avkriminalisert homoseksuelle handlinger mellom menn og endret abortlovgivningen slik at kvinner i større grad har rett til lovlige aborter.

Les mer her.

Utvikling av hiv-vaksine i Kenya

Truls Wickholm (Arbeidrpartiet), medlem i vår stortingsnettverk, var med på en studietur i Kenya for å studere utviklingen av hiv-vaksine.

På samme måte som å finansiere grunnforskning er å ta ansvar for fremtiden, er fortsatt støtte fra Norad til IAVI en viktig investering i Afrikas og verdens fremtid.

Du kan lese Truls Wickholms spennende rapport her.


Nordiske ministre for kvinners seksuelle rettigheter

I dag, 14. mars 2016, starter den 60. kvinnekommisjonen i FN, New York (The Commision on the Status of Women - CSW). Barne- og likestillingsminister Solveig Horne og statssekretær Tone Skogen deltar sammen med en stor gruppe representanter fra norske kvinne- og rettighetsorganisasjoner. Ifølge Nordisk ministerråd vil de nordiske ministrene være pådrivere for at kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter skal være med i sluttdokumentet fra møtet.

Les mer her.

 
 
 
Seksualitetsundervisning
UKE 6 2016
Motta gratis materiell til seksualitetsundervisning på 1.-10. trinn! Les mer her.
Kurs og foredrag
Interessert i kurs eller foredrag om å undervise om grenser og seksuelle krenkelser blant unge?
Klikk her.
Fakta om SRHR
Seksuelle rettigheter
Samarbeidspartnere

Denne siden er muliggjort med støtte fra