Arendalsuka

Regjeringen har valgt å fortsette innsatsen på global helse og har sammen med andre givere etablert «Global Financing Facility (GFF) for Every Woman Every Child», hvor Norge har forpliktet seg til å investere 600 millioner kroner i året i perioden 2015-2020. Mye penger som vi et år etter lanseringen i Addis i juli 2015 har hørt svært lite om. Hva inneholder GFF? Kan dette få den samme effekten for helse som regnskogsatsningen har for miljøet?

GFF er fremdeles i en startfase. Sex og Politikk ønsker å se på nytten av GFF, og hvordan ulike aktører spiller inn i utformingen av denne store satsingen innen helse. Ikke minst sivilt samfunn sin rolle er uklar og må utforskes.

Vi inviterer til møte mellom beslutningstakere og sivilt samfunn under Arendalsuka.

Les mer her.

Norges oppfølging av FNs barekræftsmål

Norge er i den første gruppen av land som i sommer rapporterer på bærekraftsmålene til FN.

Den 21. juni lanserte regjeringen Norges rapport til FN. Sex og Politikk har sammen med en rekke andre organisasjoner spilt inn forslag for alle 17 bærekraftsmålene.

Les mer her.

Årsmøte, 23. mai 2016

Mandag 23. mai avholdt Sex og Politikk årsmøte med rekord stort oppmøte og god stemning. Årsmeldingen for 2015 ble presentert og godkjent. Strategien for 2016-2022 og virksomhetsplanen for 2017 ble diskutert og vedtatt. Vi fortsatte med valg av styremedlemmer og valgkomite.

Våre gjester, Ragnhild Nordvik, programsjef i Fokus - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, og Caroline Hickson, ny daglig leder i vår paraply IPPFs europeiske nettverk (IPPF EN), presenterte to engasjerende tema og sparket igang en god diskusjon blant deltakere.

Les mer her.

Konferanse om kvinners tilgang til moderne prevensjon

FP2020: Norge skal fortsette å støtte kvinners tilgang til prevensjonsmidler med 150 millioner kroner i året!

Dette blei igjen understreket av Utenriksdepartementet på Sex og Politikk og Stortingsnettverket for SRHR sin konferanse om kvinners tilgang på prevensjonsmidler internasjonalt, Stortinget 10. mai. Konferansen ble arrangert i samarbeid med det europeiske SRHR nettverket Countdown2015.

NORAD sjefen, Utenriksministerens rådgiver og våre søster-organisasjoner i Malawi, Mosambik og Tanzania var blant innlederne i en fullsatt sal.

Les mer her.
Norges viktigste undervisningsmateriell kan bestilles nå

 Norges mest populære seksualitetsundervisningsmateriell "Uke 6" er nå åpent for påmelding på www.uke6.no.

Skoleåret 2015/2016 har vært et rekordår for seksualitetsundervisning i skolen. 1549 undervisere fra 927 grunnskoler har undervist over 118 000 elever i "Uke 6". Noe av økningen skyldes at vi for første gang dette skoleåret tilbød materiell for 1.-3. klasse, noe som ble godt mottatt.

2017 er det syvende skoleåret hvor Sex og Politikk produserer normkritisk og alderstilpasset seksualitetsundervisningsmateriell for barne- og ungdomskolen.

Les mer her.
Regjeringens nye handlingsplan for LHBTI

Denne uken feirer vi Oslo Pride og årets hovedtema, solidaritet.

I selve Pride-uken, 21. juni, la regjeringen fram sin handlingsplan for LHBTI-området: «Trygghet, mangfold og åpenhet».

Les mer her.


Women Deliver 2016

 Sex og Politikk, Fokus, SNU og Norad deltok på Women Deliver, den største konferansen om jenter og kvinners helse, rettigheter og velvære.

«Invest in girls and women: Everybody wins» var slagordet da Women Deliver arrangerte i København 16.-19. mai. Konferansen samlet verdensledere, eksperter, grasrotaktivister fra alle verdens hjørner, privat sektor, akademia og kongelige.

Les mer her.

Utvikling av hiv-vaksine i Kenya

Truls Wickholm (Arbeidrpartiet), medlem i vår stortingsnettverk, var med på en studietur i Kenya for å studere utviklingen av hiv-vaksine.

På samme måte som å finansiere grunnforskning er å ta ansvar for fremtiden, er fortsatt støtte fra Norad til IAVI en viktig investering i Afrikas og verdens fremtid.

Du kan lese Truls Wickholms spennende rapport her.

 
 
 
Seksualitetsundervisning
UKE 6 2016
Motta gratis materiell til seksualitetsundervisning på 1.-10. trinn! Les mer her.
Kurs og foredrag
Interessert i kurs eller foredrag om å undervise om grenser og seksuelle krenkelser blant unge?
Klikk her.
Fakta om SRHR
Seksuelle rettigheter
Samarbeidspartnere

Denne siden er muliggjort med støtte fra