Helse og menneskerettigheter i post-2015

 28. november arrangerer vi frokostseminaret Global helse og menneske-rettigheter i utviklings-agendaen post-2015.

Hvor langt har vi kommet med å sikre like muligheter for alle kjønn og universell tilgang til god helse? Hvordan kan vi oppnå rettighets-basering av helse? Møtet er åpent for alle, men påmelding behøves. Mer informasjon og påmelding her.

State of world population 2014

FNs befolkningsfond (UNFPA) lanserer hvert år rapporten State of world population. I år har UNFPA valgt tema ungdom og rapporten har fått tittelen «The power of 1.8 billion. Adolescents, youth and the transformation of the future». I Norge ble rapporten lansert hos FN-sambandet, i samarbeid mellom UNFPA, Norad, UD og LNU. Les mer her.

Multifunksjonelle prevensjonsmidler mot hiv
Såkalte multipurpose prevention technologies (MPTs), her oversatt til multifunksjonelle prevensjonsmidler, er produkter som kombinerer beskyttelse mot uønsket graviditet og hiv, i tillegg til andre seksuelt overførbare infeksjoner. Et slikt kvinnekontrollert produkt vil ha enorme effekter for kvinners seksuelle og reproduktive helse. Les mer her.
Frokostmøte om ungdom og SRHR

 Torsdag 16. oktober kl. 08:00 - 09:45 skal vår ungdoms-koordinator Nora være ordstyrer i en debatt om ungdom, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og FNs nye bærekraftige utviklingsmål. Morten Stordalen fra FrP, Line Halvorsrud fra Skeiv Ungdom og Rune Tveit fra Changemaker sitter i panelet. Det blir gratis frokost i begynnelsen av møtet.
Les mer her.

Mannsdagen 19. november

 19. november arrangeres Mannsdagen av en rekke organisasjoner i flere land i verden. Dagen er ikke en offisiell FN dag og markeres ikke globalt, men har vært markert siden 1980-tallet og får stadig økende oppmerksomhet i takt med at flere menn engasjerer seg i likestillingsarbeid. Synet på kjønn og normer er i ferd med å endre seg, heller ikke menn ønsker å opprettholde patriarkatet. Les mer her.
Sex og Politikk på Globaliseringskonferansen

2. november, under årets Globaliseringskonferanse, inviterer AUF og Sex og Politikk til samtale om abortkampen, menneskerettigheter og Norges rolle i utformingen av den nye utviklingsagendaen. Hvordan utspiller abortkampen seg nasjonalt og internasjonalt? Hvordan kommer kvinners rettigheter til å se ut de neste 15 årene? Les mer her.

Vold mot kvinner på FNs agenda

Ny blogg fra FNs generalforsamling, om arbeidet med resolusjon på vold mot kvinner. Les mer her her.

Påmeldingen til Uke 6, 2015 er i gang!

 Sex og Politikk tilbyr nå nytt og gratis materiell fra 4. klassetrinn. Tema for kampanjen i 2015 er familier. Materiellet inneholder ulike øvelser hvor elevene skal jobbe med og reflektere over det mangfoldet av familieformer som finnes, og forestillinger, normer og visjoner om "den gode familie". Les mer her.

 
 
 
Seksualundervisning
Motta gratis materiell til seksualundervisning på 4. til 10. trinn! Les om kampanjen her.
Bli støttemedlem!
Vil du støtte Sex og Politikk?
Bli medlem!
Fakta om SRHR
Seksuelle rettigheter
Samarbeidspartnere

Denne siden er muliggjort med støtte fra