Seminar om Malawi på Stortinget
I samarbeid med Stortingsnettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og The European Parliamentary Forum, arrangerte vi seminar om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i Malawi på Stortinget.
Les mer her.
Vi og Erna lanserer UNFPA rapport på Nordpolen skole!

 I dag er selveste Erna Solberg med på å lansere FNs befolkningsfond sin årsrapport, State of the World Population Report (SWOP), med 10åringene på Nordpolen skole.

Rapporten fremhever at 10åringer er nøkkelen i å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Erna fremhevet at det er viktig å investere i at alle barn går på skole og at likestillingen mellom kvinner og menn bedres, for å nå de 17 bærekraftsmålene.

Les mer her.
Innspill til Helse- og omsorgskomiteen, 20. oktober 2017Sex og Politikk oppfordrer Helse- og omsorgskomiteen til å styrke satsningen i statsbudsjett 2017 på kapittel 762, Seksuell helse.

Sex og Politikk ber om
1. At ordningen med gratis prevensjon utvides slik at det ikke er noen nedre aldersgrense.
2. At det øremerkes penger til implementering av den kommende strategien for seksuell helse.

Sex og Politikk ser frem imot den nye strategien for seksuell helse. Spesielt ser vi frem til en strategi som bygger på et livsløpsperspektiv. Vi er også glade for at det tydeliggjøres en satsning på forebyggende arbeid, og prioriteringer for arbeidet mot mobbing, seksuelle krenkelser og for skolehelsetjenesten.
Det som bekymrer oss er at det kuttes i midler under kapittel 762, allerede før strategien er offentliggjort.

God seksualitetsundervisning er en forutsetning for god seksuell helse. Sex og Politikk mener at det derfor må øremerkes midler til dette.

Sex og Politikk er skuffet over at budsjettet ikke nevner noe om prevensjon for de få under 16 år som trenger dette. Her bør regjeringen følge ungdomspartiene som alle er enige i at dette er noe som må prioriteres.

Les mer her.

Høringsinnspill til Utenriks- og forsvarskomiteen


Sex og Politikk og Nettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter har bidratt med sine høringsinnspill om statsbudsjettet til Utenriks- og forsvarskomiteen 27. oktober 2016.

Les saken her.

Sex og Politikk om Statsbudsjettet 2017

Sex og Politikk gratulerer regjeringen med et budsjett som prioriterer et nytt program til likestilling, men utfordrer Stortinget til å øke ambisjonene på området seksuell helse både i Norge og over bistandsbudsjettet.
«Den fortsatt sterke satsningen på global helse og den økte satsingen på utdanning viser vilje til en langsiktig tenkning som er sentralt for å oppnå god utvikling», sier Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. «Vi vet imidlertid at svangerskaps relatert dødelighet og unge jenters frafall fra skolen henger tett sammen med manglende tilgang på prevensjon, seksualitetsundervisning og trygge og lovlige aborter. Disse områdene dekkes i for liten grad i dag.»

Les mer her.

Story of Nzotheka Youth ClubNzotheka youth club started in 2009 in Lilongwe, Malawi, with the aim of bringing together young people who are HIV positive. Nzotheka, which literally means "it's possible", has had a great impact on the lives of many HIV positive youths, and it has helped in giving them hope.

Read the whole story here.

Krf inkluderer SRHR i sin utviklingsmelding

KrF la i går fram en solid melding om morgendagens utviklingspolitikk. "Det er gledelig å se et parti som tar ansvar for utviklingspolitikken. Vi forventer at de øvrige politiske partiene kan følge slik klar og uselvisk ledelse", sier Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

Les mer her.

Kurs i seksualitetsundervisning

 Sex og Politikk inviterer til kurs i bruk av seksualitetsundervisnings-materiellet "Uke 6" for alle lærere og undervisere som samtaler med barn og unge om seksuell helse.

Mer informasjon om tid og sted legges ut her kontinuerlig.

 
 
 
Seksualitetsundervisning
UKE 6 2016
Motta gratis materiell til seksualitetsundervisning på 1.-10. trinn! Les mer her.
Kurs og foredrag
Interessert i kurs eller foredrag om å undervise om grenser og seksuelle krenkelser blant unge?
Klikk her.
Fakta om SRHR
Seksuelle rettigheter
Samarbeidspartnere

Denne siden er muliggjort med støtte fra