Seminar i Trondheim, Bergen og Oslo

 Sex og Politikk arrangerer 1., 2. og 3. september seminarer om barneekteskap i hendholdsvis Trondheim, Bergen og Oslo.
Vi er så heldige å få besøk fra brasilianske Promundo som jobber forå involvere gutter og menn på områder som likestilling og forebygging av vold mot kvinner.
Les mer her.
Ny medarbeider hos Sex og Politikk

 Nora Mehsen er ansatt som ungdomskoordinator hos Sex og Politikk. Stillingen er nyopprettet og et sentralt ledd i organisasjonens nye ungdomssatsing. Nora skal ha ansvar for å igangsette aktiviteter knyttet til unges seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, med mål om å etablere en ungdomsbevegelse. Les mer her.

UNFPA vil involvere unge i kampen mot hiv

Hvert time blir omtrent 80 unge mennesker smittet av hiv, følge UNAIDS. Hiv er den nest største dødsårsaken blant unge, rapporterer Verdens helseorganisasjon (WHO). Under den pågående konferansen AIDS 2014 har FNs befolkningsfond (UNFPA) laget en arena hvor unge kan engasjere seg i kampen mot hiv - spesielt gjennom nettverksbygging. Les mer her.
Forslag fra OWG vedtatt
Lørdag 19. juli ble rapporten fra Open Working Group (OWG) for Sustainable Development Goals vedtatt. Denne rapporten inneholder arbeidsgruppens foreslåtte mål og delmål for den nye utviklingsagendaen som skal gjelde frem mot år 2030. Sex og Politikk har vært opptatt av at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) skulle inkluderes i OWGs rapport, og har fulgt alle av arbeidsgruppens 13 sesjoner. Les mer her.
Millennium Development Goals Report 2014

 Millennium Development Goals Report 2014 er ute. Når det gjelder tusenårsmål 5 som omhandler mødrehelse har man oppnådd mye, men fremdeles gjenstår en god del for å nå målet. I 2013 døde nesten 300.000 kvinner som følge av svangerskapsrelaterte komplikasjoner. Les mer om fremgangen man har oppnådd, og gjenstående utfordringer her.
ICPD Index Report

Tidligere i august ble FNs generalsekretærs ICPD Index Report - Recurrent themes and key elements identified during the sessions of the Commission on Population and Development - lansert. Dette er generalsekretærens kommentar og oppsummering til ICPD Beyond 2014 review, lands uttalelser ved befolkningskommisjonen 2014, samt de regionale konsultasjonene. Les mer her.

Anakonda: Viktig forestilling på Oslo Nye
 Tause vitner til ekstrem mobbing og seksuelle voldshandlinger

Anakonda
er inspirert av faktiske hendelser ved en prominent og eksklusiv videregående skole i Sydney i 2000. Foran øynene til jevnaldrende blir to unge gutter jevnlig utsatt for grusomme overgrep fra medelever. Les mer her.
AIDS 2014 er i gang

20. juli startet AIDS 2014, også kalt The International AIDS Conference, i Melbourne, nummer 20 i rekken av aidskonferanser og mye har skjedd siden den første ble arrangert i 1985 med ca 2.000 deltakere til årets konferanse hvor man venter ca. 14.000 deltakere og 1.200 journalister fra ca 200 land. Årets konferanse varer 20.-25. juli, og har tema «Stepping up the pace». Les mer her.

58 land: Inkludér SRHR i nye utviklingsmål

Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals har siden januar 2013 jobbet med å utforme forslag til nye bærekraftige utviklingsmål som skal erstatte FNs tusenårsmål. 15. juli kom deres første utkast til forslag og dessverre er seksuell og reproduktiv helse og rettigheter ikke inkludert i særlig stor grad. Nå har 58 land, inkludert Norge, gått sammen om et felles innspill for å forsøke og sikre at SRHR ikke faller utenfor når de nye målene utarbeides. Les mer her.

UNAIDS: The Gap Report

 Ny rapport fra UNAIDS lansert 16. juli viser at 19 millioner av de 35 millioner menneskene som lever med hiv i dag, ikke vet at de er smittet. I Afrika sør for Sahara er nesten 90 % av de som vet de er hivsmittet på behandling. For å få slutt på epidemien innen 2030 trengs nye, smarte tiltak, sa UNAIDS eksekutivdirektør Michel Sidibé. Les mer her.
Seksualundervisning
Motta gratis materiale til seksualundervisning for 7. til 10. trinn!
Les mer om Uke Sex her.

Bli støttemedlem!
Vil du støtte Sex og Politikk?
Bli medlem!
Seksuelle rettigheter
Sex og Politikk har gitt ut Seksuelle rettigheter: en erklæring fra IPPF. Forkortet utgave.

Last den ned her.
Følg oss!
Følg oss på Facebook og Twitter
Fakta om SRHR
Samarbeidspartnere

Denne siden er muliggjort med støtte fra