Konferanse om kvinners tilgang til moderne prevensjon

Stortinget 10. mai kl. 10.00-12.00

I 2012 ble initiativet Family Planning 2020 lansert med et mål om å gi 120 millioner flere kvinner tilgang til moderne prevensjonsmidler innen 2020. Norge var et av landene som forpliktet seg til å støtte dette. Halvveis til målet har 24,4 millioner flere kvinner fått tilgang, noe som tilsier at vi fortsatt har en lang vei foran oss.

I anledning at vi er halvveis fra 2012 til 2020 ønsker Sex og Politikk å diskutere hvor langt vi har kommet og om vi er på rett spor. Norsk politikk på området vil bli presentert og vi vil se på situasjonen i tre av Norges fokusland, Tanzania, Malawi og Mosambik, og diskutere utfordringer, muligheter og veien videre.

Les mer her.

Små men viktige seire i FNs befolkningskommisjon

For ti dager siden ble det enighet blant verdens land i FNs befolkningskommisjon om viktige skritt for å sikre at ingen blir glemt i implementeringen av de nye bærekraftsmålene. Sluttdokumentet har en rekke anbefalinger til myndigheter om hva som er viktig utfra et befolkning og utviklingsperspektiv. Vi vil trekke fram tre hovedpunkter som sivil samfunn ser som spesielt viktige. #CPD49

Les mer her.


Medlemsmøte med UMATI (IPPF Tanzania)

 Møtedeltakerne, som også kom fra noen av Tanzanias naboland diskuterte ivrig både hvordan erfaringer fra Norge kan være viktige og de fra naboland, i kampen for bedre rettigheter i Tanzania, særlig retten til abort.

Torsdag 31. mars avholdt vi nok et møte i serien om SRHR i Norges fokusland for bistand.

Lulu Ng'wanakilala, daglig leder i vår søsterorganisasjon UMATI fra Tanzania, presenterte UMATI og deres arbeid med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i Tanzania, meg fokus på ungdomsinnretning i rådgivningen deres, seksualitetsundervisning og omfattende omsorg etter abort.

Seks år med Uke 6, seksualitetsundervising i grunnskolen

 I anledning 6-års jubileet skal Uke 6 ut på en turné i kampanjeuken. Vi skal besøke Finnmark, Vest-Agder og Oslo med et program for barn og unge som vil involvere fagpersoner og politikere. Målet vårt er at enda flere barn og unge mottar en seksualitetsundervisning som utruster dem med kunnskap og handlingskompetanse til å ta valg som fremmer helse og trivsel, og som forebygger mobbing, diskriminering og krenkelser.

Les mer her.

Utvikling av hiv-vaksine i Kenya

Truls Wickholm (Arbeiderpartiet), medlem i vår stortingsnettverk, var med på en studietur i Kenya for å studere utviklingen av hiv-vaksine.

På samme måte som å finansiere grunnforskning er å ta ansvar for fremtiden, er fortsatt støtte fra Norad til IAVI en viktig investering i Afrikas og verdens fremtid.

Du kan lese Truls Wickholms spennende rapport her.Årets viktigste internasjonale forhandlinger for SRHR

Årets viktigste internasjonale forhandlinger for SRHR er i gang - #CPD49

Denne uken holdes den 49. FN-konferansen for befolkning og utvikling i New York. Sex og Politikk er på plass for å følge med på hva verdens land, inkludert Norge, sier de skal gjøre for å sikre seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for alle.

Les mer her.


Nordiske ministre for kvinners seksuelle rettigheter

I dag, 14. mars 2016, starter den 60. kvinnekommisjonen i FN, New York (The Commision on the Status of Women - CSW). Barne- og likestillingsminister Solveig Horne og statssekretær Tone Skogen deltar sammen med en stor gruppe representanter fra norske kvinne- og rettighetsorganisasjoner. Ifølge Nordisk ministerråd vil de nordiske ministrene være pådrivere for at kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter skal være med i sluttdokumentet fra møtet.

Les mer her.


Et stort SRHR fotavtrykk i 2015!

Rekordmange påmeldte til Uke6, et statsbudsjett som opprettholdt nivået til bistand og to store konferanser med Norges og Europas eksperter på seksualitetsundervisning og SRHR!

I årets siste nyhetsbrev kan du lese mer om hva som har skjedd det siste halvåret, les mer her.

Sex og Politikk takker for et godt samarbeid i 2015 og ser fram til mye spennende i 2016!


 
 
 
Seksualitetsundervisning
UKE 6 2016
Motta gratis materiell til seksualitetsundervisning på 1.-10. trinn! Les mer her.
Kurs og foredrag
Interessert i kurs eller foredrag om å undervise om grenser og seksuelle krenkelser blant unge?
Klikk her.
Fakta om SRHR
Seksuelle rettigheter
Samarbeidspartnere

Denne siden er muliggjort med støtte fra