2. desember: Lansering av «Uke 6»

Norges mest populære seksualitets-undervisningsmateriell «Uke 6» ble lansert den 2. desember.

Les mer her.








"Hen var jo bare en hore!" Blogg av Tor-Hugne Olsen
Den 17. desember er Den internasjonale dagen mot vold mot sexarbeidere. Dette inspirerte vår daglig leder, Tor-Hugne Olsen, å skrive om menneskerettighetene til sexarbeidere.

Les mer her.

Is World AIDS Day worth celebrating?

 By Timothy Bengo

In Malawi, HIV/AIDS has claimed a lot of lives since the time it was discovered in the 80s. It has made a lot of people vulnerable, due to the fact that many of us were orphaned and that we are still feeling the pinch of this pandemic.

Read the article here.
Innspill til kommende Stortingsmelding

Sex og Politikk er positive til Regjeringens initiativ om å utarbeide en ny Stortingsmelding for utviklingspolitikk og bærekraftsmålene. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til regjeringens nye Stortingsmelding om en fremtidsrettet utviklingspolitikk med utgangspunkt i bærekraftsmålene. Vi stiller oss også bak innspill fra Fokus og ForUM, der vi er medlemsorganisasjoner.

Sex og Politikk anmoder regjeringen å:
• Fortsette å inkludere en satsing på retten til trygg og lovlig abort og andre kontroversielle SRHR områder som SKK og seksualitetsundervisning.
• Sikre at sivilsamfunn prioriteres som kanal for utviklingssamarbeid, og at støtte til sivilsamfunnsaktører ikke går på bekostning av økt støtte til globale initiativ.

Les Sex og Politikks innspill her.

Les vårt felles innspill fra Bistandsorganisasjonenes Likestillingsnettverk her.

28. november: Konferanse om SRHR i humanitære kriser
Stortingets SRHR-nettverk arrangerte i samarbeid med Sex og Politikk og International Planned Parenthood Federation (IPPF) en konferanse om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter innen humanitært arbeid. Vi belyste spesielt situasjonen i Syria og åpnet for debatt om hvordan Norge ytterligere kan bidra til å styrke seksuell og reproduktiv helse og rettigheter både i Syria og generelt i humanitære kriser.

Les Bistandsaktuelts artikkel: "Behov for krisehjelp til gravide i krigssoner."

Les mer her.

Seminar på Verdens aidsdag
Sex og Politikk, Changemaker og HivNorge invitererte til fagseminar på Verdens aidsdag, 1. desember. Fagseminaret hadde en internasjonal og en nasjonal del.

 Les mer her.
Seminar om Malawi på Stortinget
I samarbeid med Stortingsnettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og The European Parliamentary Forum, arrangerte vi seminar om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i Malawi på Stortinget.
Les mer her.
Vi og Erna lanserer UNFPA rapport på Nordpolen skole!

 I dag er selveste Erna Solberg med på å lansere FNs befolkningsfond sin årsrapport, State of the World Population Report (SWOP), med 10åringene på Nordpolen skole.

Rapporten fremhever at 10åringer er nøkkelen i å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Erna fremhevet at det er viktig å investere i at alle barn går på skole og at likestillingen mellom kvinner og menn bedres, for å nå de 17 bærekraftsmålene.

Les mer her.
 
 
 
Seksualitetsundervisning
UKE 6 2016
Motta gratis materiell til seksualitetsundervisning på 1.-10. trinn! Les mer her.
Kurs og foredrag
Interessert i kurs eller foredrag om å undervise om grenser og seksuelle krenkelser blant unge?
Klikk her.
Fakta om SRHR
Seksuelle rettigheter
Samarbeidspartnere

Denne siden er muliggjort med støtte fra