Sexarbeidere utfordrer sexkjøpsloven

Sexarbeidere utfordrer sexkjøpsloven

jun
Oslo -

Franske sexarbeidere har gått til sak mot den franske staten fordi de ikke får utøve yrket sitt. Hva blir konsekvensene for Norge om sexarbeiderne vinner saken i menneskerettighetsdomstolen?

Hva skjer dersom de franske sexarbeiderne vinner saken mot de franske myndighetene i EMD? Kommer norske sexarbeidere å melde norske myndigheter inn for samme domstol eller vil norske myndigheter forholde seg til dommen for eller imot de franske sexarbeiderne?

Det legges opp til et bredt panel med representanter for sexarbeidere både i Norge og Frankrike, deres talspersoner, jurister og representanter for menneskerettighetsorganisasjoner og politikere.

Dette er bakgrunnen:

I desember 2019 klagde 261 sexarbeidere i samarbeid med franske sexarbeiderorganisasjoner og helse- og rettighetsorganisasjoner, franske myndigheter inn for den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD). Grunnlaget var at kriminalisering av kunder krenket deres grunnleggende rettigheter som frihet til å utøve en profesjonell aktivitet, retten til personlig autonomi og seksuell frihet, og retten til fysisk integritet og liv, og i strid med EMK § 2, § 3 og § 8.

I april 2021 fastslo EMD at klagen var realitetsbehandlet. Den 31. august 2023, publiserte EMD en avgjørelse som både avviste franske myndigheters anmodning om å avslå klagen og samtidig anerkjenner begrunnelsen for klagen og nødvendigheten for debatten om hvilke negative omkostninger forbudet har for sexarbeidere. 

Hva som blir utfallet, vet vi ennå ikke. Men dette er første gang sexarbeidere benytter rettsliggjøringsstrategier og menneskerettigheter for å utfordre nasjonal lovgivning og det er første gang at regulering av sexarbeid behandles i internasjonal rett.

Sex og Politikk inviterer til rundebordsamtale om bakgrunnen for og prosessen med å klage inn franske myndigheter til EMD og rettsliggjøringsstrategier som middel for å sikre samfunnsmessige marginaliserte gruppers rettigheter.

Sist, men ikke minst følgene av en mulig avgjørelse i sexarbeidernes favør for Frankrike og den norske lovgivningen, samt det videre arbeidet i kampen for sexarbeideres rettigheter.

Sett av datoen, liste med deltakere i samtalen offentliggjøres senere.