Youth Conference on Legal opportunities and challenges on young women’s access to Sexual and Reproductive Health and Rights

Youth Conference on Legal opportunities and challenges on young women’s access to Sexual and Reproductive Health and Rights

Sex og Politikk, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) har gleden av å invitere deg til:

Ungdomskonferanse: juridiske muligheter og utfordringer rundt unge kvinners tilgang på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)

Søndag, 1. November 2015, 12:00 – 17:15

Litteraturhuset, Kjelleren

Hovedtema for ungdomskonferansen det juridiske aspektet ved ungdoms tilgang til SRHR, i lys av FNs nylig vedtatte bærekraftige utviklingsmål. Unge kvinners rettigheter innen seksualitet og reproduksjon, og viktigheten disse har for utvikling vil være sentrale for konferansen. Ungdoms tilgang på SRHR, især tilgangen i det globale Sør, er en verdensomspennende utfordring. Under konferansen vil tema som abort, seksualundervisning og tilgang på SRHR, samt vold i nære relasjoner diskuteres. Formålet med konferansen er å løfte frem den juridiske komponenten i utfordringer rundt SRHR. Hvert tema vil bli presentert av relevante eksperter på en interaktiv og dynamisk måte. Dialogen med publikum vil være aktiv og gjennomgående for alle presentasjoner, med formal å skape diskusjon i plenum. De siste 15 minuttene av hver presentasjon vil gå til gruppediskusjon. Presentasjonene vil favne om et bredt geografisk spekter: Nepal og Sør-Asia, Latin-Amerika og Tanzania.

Åpningstale

  • Sex og Politikk

Eksperter

  • Shambhavi Poudel, Leder for International Planned Parenthood Federation, South Asia regional youth network (SARYN).
  • Patricia Kaatee, Politisk rådgiver, Amnesty International Norge.
  • Andrea Gustavsson, Beate Wenes, Synne Skoglund and Karoline Sehl, JURK.

Konklusjon

  • JURK

Gjennom hele konferansen vil det være rom for diskusjon og spørsmål, samt gruppearbeid.

Konferansen er lukket og krever påmelding. Frist for påmelding: Søndag 25. Oktober

For påmelding eller om du har spørsmål, ta kontakt med Are Izquierdo Skjær:

are@sexogpolitikk.no / tlf: 48 18 45 46

Konferansen vil foregå på engelsk.