Women Deliver 2019: En massiv utveksling av globale erfaringer for kvinners helse, rettigheter og likestilling

Women Deliver 2019: En massiv utveksling av globale erfaringer for kvinners helse, rettigheter og likestilling

Sammen med 75 kolleger fra våre søsterorganisasjoner internasjonalt og 8000 andre fra mer enn 160 land, deltok Sex og Politikk på verdens største konferanse for likestilling og kvinners helse og rettigheter fra 3. til 6. juni i Vancouver.

Skrevet av Kjersti Augland, seniorrådgiver i Sex og Politikk.

Women Deliver ble i år arrangert for femte gang. Siden oppstarten i 2007, som fokuserte på mødrehelse og tusenårsmål 5, har konferansen vokst både i antall deltagere, fra 2000 til 8000, antall seminar, fra 75 til 125, og ikke minst i en større bredde i tematisk fokus. Women Deliver har vokst til å bli den største konferansen for kvinners rettigheter og likestilling for profesjonelle som jobber med disse spørsmålene.

Med årets tema, Power, Progress, Change, var målet å være en katalysator for endring, presentere ny kunnskap og diskutere løsninger for å bedre kvinners rettigheter og likestilling. Det var et fullpakket program med 125 seminarer på fire dager, 14 dagskonferanser i forkant og et program som startet klokken 6 om morgenen og varte til klokken 8 om kvelden. En utholdenhetsprøve, men også en kilde til inspirasjon og kunnskap.

Motstanden mot seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og kvinners rettigheter som vi ser i mange land og globalt, ble grundig diskutert gjennom hele konferansen. Alt fra aktivister og helsearbeidere som jobber for trygg abort, ungdom som krever bedre seksualitetsundervisning til presidenter som ble ettertrykkelig satt på plass for å snakke nedlatende om mangelen på kvinner i lederposisjoner.

Allerede under åpningspanelet ble tonen satt. Statslederne fra Canada, Etiopia, Kenya og Ghana deltok i panelet, sammen med den velformulerte og energiske ungdomsaktivisten Natasha Mwansa fra Zambia og en poengtert og hardtslående Alaa Murabit, som er kanadisk lege, feminist og en av de 17 globale pådriverne for bærekraftsmålene. Da den ghanesiske presidenten, Nana Akufo-Addo, uttrykte at det var kun opp til kvinner selv å sørge for at de fikk en plass ved beslutningsbordet, ble han satt ettertrykkelig på plass av Alaa Murabit, til stor jubel fra de flere tusen deltagerne i salen. Sammen med vår egen statsminister, Erna Solberg, leder Akufo-Addo pådrivergruppen for bærekraftsmålene, hvor også Murabit er med. Hendelsen i åpningspanelet viser viktigheten av å intensivere arbeidet for rettigheter og likestilling på alle nivå og i alle fora, også blant de som er utpekt som ledere i denne kampen.

Naturligvis ble den amerikanske «Global Gag Rule» (GGR)-politikken grundig diskutert i en rekke seminar. GGR ble gjeninnført av president Trump i 2017 og gjør at organisasjoner som også gir informasjon om eller utfører aborttjenester ikke kan motta støtte fra USA. Nylige undersøkelser har vist at politikken i flere land har ført til økt grad av utrygge aborter og et dårligere helsetilbud knyttet til seksualitet og reproduktivitet. I tillegg til eksempler på hvordan politikken går utover tjenestetilbudet og forringer samarbeidet mellom organisasjoner, kom det fram en rekke forslag til hva vi må gjøre for å motvirke de negative effektene og påvirke politikken: Vi må sørge for en helhetlig innsats der kvinners rettigheter, skeives rettigheter, likestilling og SRHR er integrert i samme program og der organisasjoner jobber sammen. Ungdom må få en synlig plass i påvirkningsarbeidet og deres perspektiv må bli hørt. De som sitter på pengene må være villige til langsiktig finansiering og å støtte små og marginaliserte grupper. Og så må diplomatiet gjøre sin del og bruke sine kanaler for å vise konsekvensene av politikken og påvirke til endring.

Det ble sagt at årets konferanse hadde rekordmange unge deltagere og at rundt 80% av deltagerne var der for første gang. Representanter fra organisasjoner, myndigheter, ungdomsledere, FN, næringsliv, artister, aktivister, media og til med en prinsesse (fra Danmark), bidro til en mangfoldig konferanse og viste den utrettelige innsatsen, kreativeten og innovasjonen som hver dag legges ned globalt for å styrke kvinners rettigheter, likestilling og seksuelle og reproduktive rettigheter.

Women Deliver er et gigant-arrangement, og det er ikke alltid like lett å se konkrete resultater av slike konferanser. Men det er liten tvil om at mange viktige perspektiv kom fram og en rekke stemmer kom til ordet. Om de klarer å fornye seg videre fram til neste konferansen i 2022, får et enda sterkere ungdomsfokus og en større inkludering av ulike marginaliserte grupper, vil Women Deliver fortsette å være en interessant arena for læring og løsninger – og antageligvis en katalysator for endring.