Vil du jobbe i Sex og Politikk?

Vil du jobbe i Sex og Politikk?

Stillingsutlysning: Sex og Politikk har ledig stilling som informasjonsrådgiver

 • Stillingsstørrelse: 100 %
 • Periode: 3-årig prosjektstilling
 • Tiltredelse: 1. januar 2015
 • Søknadsfrist: 30. september 2014
 • Søknad sendes elektronisk til post@sexogpolitikk.no

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) – er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon. Sex og Politikk arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, nasjonalt og internasjonalt. Foreningen er medlem av International Planned Parenthood Federation (IPPF).

Kort om stillingen: Stillingen er nyopprettet og skal sørge for synlighet for organisasjonen og økt oppmerksomhet for foreningens SRHR-politikk.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling og implementering av en helhetlig kommunikasjonsstrategi for organisasjonen
 • Planlegge og gjennomføre foreningens PR- og informasjonsaktiviteter
 • Bidra til at Sex og Politikk når ut med gode og riktige budskap til prioriterte målgrupper
 • Bistå ansatte og tillitsvalgte med mediekontakt, gi kommunikasjonsfaglige råd og involvere og koordinere våre ansatte i kommunikasjons- og informasjonsarbeidet
 • Produsere og bearbeide tekster for intern og ekstern bruk (taler, pressemeldinger, nyhetssaker mm.)
 • Delta i den offentlige debatt gjennom produksjon og publisering av artikler/tekster på ulike medieplattformer
 • Ansvar for økt aktivitet og kvalitet på hjemmeside og i sosiale medier
 • Gi forelesninger og delta i debatter
 • Mediekontakt og medieanalyse
 • Bidra i foreningens seksualpolitiske arbeid


Vi søker etter deg som har:

 • To til tre års erfaring fra media/informasjonsarbeid og popularisering av tungt/teknisk stoff
 • God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne, både på norsk og engelsk (og gjerne flere språk)
 • Relevant utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende (relevant jobberfaring og dokumenterte resultater kan veie opp for krav om utdanning)
 • Kunnskap om/interesse for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
 • Kunnskap om norsk utenriks- og utviklingspolitikk
 • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å arbeide med flere ting samtidig
 • Gode samarbeidsevner


I tillegg er du:

 • Svært god på sosiale medier og ulike IT-verktøy
 • En dyktig relasjons- og nettverksbygger
 • Initiativrik og selvstendig
 • God til å prioritere og omprioritere
 • Fleksibel med hensyn til reising og ubekvem arbeidstid (kvelds-/helgearbeid vil forekomme)

Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag.

Sex og Politikk er en spennende arbeidsplass og er en organisasjon i rivende utvikling. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, kontor i Oslo sentrum, ordnede forhold og godt miljø. Lønn etter avtale.

Søknaden merkes «Søknad informasjonsrådgiver».

Vi ønsker at foreningen skal speile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med minoritetsbakgrunn til å søke. På grunn av kjønnssammensetningen på kontoret oppfordrer vi også andre kjønn enn kvinner til å søke.

For spørsmål om stillingen kontakt daglig leder Solveig Hokstad på telefon 22 11 55 13 eller mobil 932 58 093 i perioden 19.-30. september.