Vil du jobbe i Sex og Politikk?

Vil du jobbe i Sex og Politikk?

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) – er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon. Sex og Politikk arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, nasjonalt og internasjonalt.

Stillingsutlysning:

Sex og Politikk har ledig 50 % engasjement som internasjonal sekretær.

Varighet: Fram til 15. november 2015

Tiltredelse: Snarest

Søknadsfrist: 26. juli 2015

Søknad sendes elektronisk til torhugne@sexogpolitikk.no

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) – er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon. Sex og Politikk arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, nasjonalt og internasjonalt.

I Norge er vi ledende i arbeidet med seksualundervisning i grunnskolen. Vårt opplegg til lærerne «Uke 6» ble i skoleåret 2014-15 brukt av 920 skoler over hele landet. Internasjonalt er vi den norske delen av International Federation for Planned Parenthood Federation (IPPF), verdens største nettverk av organisasjoner som jobber med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). IPPF har medlemsorganisasjoner i mer enn 160 land, som Sex og Politikk jobber sammen med. I det siste har vi vært engasjert i land så forskjellige som Danmark, Kypros og Malawi.

Om stillingen:

I høst skal vi organisere to store konferanser og trenger i den forbindelse en person til å hjelpe oss med gjennomføringen av disse: I oktober skal vi arrangere en erfaringskonferanse om seksualundervisning som skal spille inn til den nye planen for seksuell helse som skal utarbeides neste år, hvor internasjonale erfaringer vil være viktig. I november skal vi være vertskap for årskonferansen og årsmøtet til den europeiske plattformen for utviklingsorganisasjoner som jobber med SRHR EuroNGOs. Vi har derfor opprettet et 50% engasjement som internasjonal sekretær for å jobbe med disse konferansene og andre forefallende oppgaver fra nå fram til 15. november.

Sex og Politikk kan ikke tilby berømmelse eller høy lønn, men hos oss vil du få spennende oppgaver i et viktig fagfelt i krysningspunktet mellom helse og menneskerettigheter.

Vi søker etter deg som har:

  • Erfaring med arrangement av møter og konferanser
  • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid
  • Høy arbeidskapasitet og evne til å arbeide med flere ting samtidig
  • God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne, både på norsk og engelsk.
  • Stor arbeidskapasitet, og evnen til å jobbe systematisk, strukturert og ryddig.
  • Kunnskap om eller interesse for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
  • Kunnskap om utenriks- og utviklingspolitikk

Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag.

Sex og Politikk er en spennende arbeidsplass og er en organisasjon i rivende utvikling. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, kontor i Oslo sentrum, ordnede forhold og godt miljø. Lønn etter avtale.

Vi ønsker at foreningen skal speile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med minoritetsbakgrunn til å søke. På grunn av kjønnssammensetningen på kontoret oppfordrer vi også andre kjønn enn kvinner til å søke.

For spørsmål om stillingen kontakt daglig leder Tor-Hugne Olsen på epost torhugne@sexogpolitikk.no.