Vil du jobbe i Sex og Politikk?

Vil du jobbe i Sex og Politikk?

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) – er en
ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon. Sex og Politikk arbeider for å fremme seksuell
og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og likestilling, nasjonalt og internasjonalt.

Med forbehold om finansiering lyser vi ut stilling som kommunikasjonsrådgiver/ organisasjonssekretær.

Om stillingen:

Sex og Politikk søker en kreativ og strukturert person som kan være kjernen i vår virksomhet, den som skal få det hele til å henge sammen. Stillingen skal bidra til å synliggjøre Sex og Politikks arbeid og være en administrativ støtte til fagrådgiverne våre og daglig leder.

Stillingen har tre hovedkomponenter:

  • Ansvaret for Sex og Politikks kommunikasjons- og informasjonsarbeid, inkludert
  • ansvar for vår webside og sosiale media
  • Ansvaret for våre administrative rutiner
  • Støtte til våre prosjekter

Sex og Politikk er en liten organisasjon med stor aktivitet drevet av dyktige og engasjerte ansatte. I Norge er vi en av få organisasjoner som jobber både nasjonalt og internasjonalt med seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR). Nå ønsker vi å bli synligere og håper å finne en person som kan utvikle og løfte vårt informasjonsarbeid. For tiden har Sex og Politikk ingen fast driftsstøtte. Det betyr at vår virksomhet i stor grad er finansiert gjennom prosjektstøtte. Våre hovedprosjekt per i dag inkluderer: Seksualundervisningsprosjektet «Uke 6», et internasjonalt prosjekt sammen med 17 andre partnere for å sikre SRHR i bistanden «Countown2015Europe» og arbeidet med Stortingsnettverket for SRHR «APPG», i tillegg til en rekke mindre prosjekter på bl.a. ungdom og hiv. Det vil forventes at den som ansettes vil kunne følge opp noen av prosjektene og hjelpe til administrativt med alle prosjektene, inkludert økonomiarbeid.

Sex og Politikk kan ikke tilby berømmelse eller høy lønn, men hos oss vil du få spennende oppgaver i et viktig fagfelt i krysningspunktet mellom helse og menneskerettigheter.

Vi søker etter deg som har:

  • Kunnskap om og/eller interesse for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
  • Erfaring og/eller utdanning innen informasjons- eller kommunikasjonsarbeid
  • Høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe systematisk, strukturert og ryddig i en travel hverdag.
  • God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne, både på norsk og engelsk.
  • Erfaring med søknadsskriving og rapportering
  • Kjennskap til norsk utenriks- og utviklingspolitikk

Sex og Politikk er en medlemsbasert organisasjon. En del av våre aktiviteter er derfor på kveldstid, så noe kveldsarbeid må påregnes. Prosjektene våre er som regel nasjonale eller internasjonale, sjelden lokale til Oslo og omegn. Stillingen vil derfor kunne innebære reising, i Norge og internasjonalt. Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag.

Sex og Politikk er en spennende arbeidsplass og en organisasjon i rivende utvikling. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, kontor i Oslo sentrum, ordnede forhold og godt miljø. Vi ønsker at foreningen skal speile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med minoritetsbakgrunn til å søke. På grunn av kjønnssammensetningen på kontoret oppfordrer vi også andre kjønn enn kvinner til å søke.

Søknadsfrist: 15. desember 2015. Lønn etter avtale.

Søknad sendes elektronisk til torhugne@sexogpolitikk.no

Da stillingens finansiering ikke er endelig avklart er det mulig at stillingen blir en deltidsstilling. Vennligst opplys i søknaden om du vil vurdere stillingen om det ikke er en heltidsstilling.

For spørsmål om stillingen kontakt seniorrådgiver Kjersti Augland eller daglig leder Tor-Hugne Olsen på telefon 2211.5513.