Vi søker rådgiver samisk, seksuell helse / seksualitetsundervisningsmateriell – 50%-stilling

Vi søker rådgiver samisk, seksuell helse / seksualitetsundervisningsmateriell – 50%-stilling

Brenner du for god seksualitetsundervisning for ungdom? Har du interesse for å utvikle undervisningsmateriell for samisktalende elever? Sex og Politikk har i år startet et samarbeid med Sametinget for å sikre undervisningsmateriell til seksualitetsundervisningen er tilpasset til samiske forhold og tilgjengelig på nordsamisk, og på sikt for sør- og lulesamisk.

Sex og Politikk har utviklet og tilbudt materiell til undervisning om seksualitet i grunnskole og videregående opplæring siden 2010. Seksualitetsundervisningsmateriellet «Uke 6» brukes av undervisere ved over 40 % av norske grunnskoler. Materiellet er gratis og gir konkrete verktøy til å undervise barn og unge om seksualitet. Deler av Uke 6-materiellet er oversatt til nynorsk og nordsamisk. I tillegg har vi et materiell for videregående skole «Mine og dine grenser» og et nytt materiell om bærekraftsmålene for ungdomsskolen. I skoleåret 2020-21 oppdaterer vi materiellet slik at det er i tråd med de nye læreplanene og Norges strategi for seksuell helse «Snakk om det».

Sex og Politikk arbeider for at alle barn og unge i Norge skal få den helhetlige seksualitetsundervisningen de har krav på. Derfor ønsker vi at vårt materiell tilbys på alle språk- og målformer, inkludert nordsamisk, og på sikt sørsamisk og lulesamisk.

Om stillingen

Stillingen skal videreutvikle Sex og Politikks arbeid med materiell på samisk. Dette skal skje gjennom dialog med relevante organisasjoner, miljøer og ekspertise. Dette inkluderer bl.a. Sametinget, oversetterbyrå, ressurspersoner og organisasjoner i Sex og Politikks nettverk og i det samiske miljøet. Oppgaver vil blant annet inkludere:

 • Koordinere arbeidet med tilrettelegging og oversetting av vårt materiell for ungdomsskolen til nordsamisk.
 • Utrede behov og mulighet for tilrettelegging og oversetting til lulesamisk og sørsamisk.
 • Kartlegging og tett dialog med samarbeidspartnere, ressurspersoner og fagpersonell.
 • Innhenting av anbud på oversetting og rapportering.
 • Noe reisevirksomhet til samiske språkkommuner.

Den som ansettes vil også bidra i forhold til andre deler av Sex og Politikks arbeid rettet særlig mot samiske språkkommuner. Stillingen er en deltidsstilling (50 %) med varighet ut skoleåret 2020-21, med mulighet for forlengelse avhengig av finansiering.

Vi ønsker oss en medarbeider som har
 • erfaring med utvikling av informasjons- eller undervisningsmateriell eller erfaring fra skolen, gjerne på ungdomstrinnet
 • interesse for seksuell helse og seksualitetsundervisning
 • god kjennskap til samisk kultur og språk og med et bredt nettverk i det samiske miljøet, gjerne med nordsamisk eller et annet samisk språk som morsmål
 • god skriftlig og muntlig kunnskaper i nordsamisk
 • gode samarbeidsevner og samtidig evnen til å jobbe selvstendig
 • evne til å jobbe systematisk, strukturert og ryddig
 • erfaring med prosjektstyring og koordinering, inkludert søknadsskriving og rapportering

Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag blant engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere sentralt i Oslo i en idealistisk og meningsfylt arbeidsplass med varierte og spennende oppgaver. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, kontor i Oslo sentrum, ordnede forhold og godt miljø. Arbeidslokale utenfor Oslo vil kunne vurderes.

Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag, se sexogpolitikk.no. Noe kveldsarbeid og reise i Norge må påregnes. Lønn etter avtale. På grunn av personalgruppas nåværende sammensetning oppfordres personer med annen kjønnsidentitet enn kvinne til å søke.

Søknadsfrist: 31.10. 2020

Søknad og CV sendes elektronisk til stilling@sexogpolitikk.no.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved å kontakte daglig leder Tor-Hugne Olsen, 488 42 771 / torhugne@sexogpolitikk.no.

Sex og Politikk er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon i vekst. Sex og Politikk arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og internasjonalt. Vi er den norske avdelingen av International Planned Parenthood Federation (IPPF), verdens største organisasjon innen SRHR med kontorer i mer enn 160 land. Sex og Politikk jobber politisk for å styrke Norges nasjonale og internasjonale politikk og finansiering av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, vi driver informasjonsarbeid og utvikler seksualitetsundervisningsmateriell.