Vi søker koordinator/filmutvikler seksuell helse og eldre – 50%-stilling

Vi søker koordinator/filmutvikler seksuell helse og eldre – 50%-stilling

Brenner du for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter? Har du erfaring med kreativ formidling og/eller opplæring gjennom film? Sex og Politikk søker en dyktig og engasjert medarbeider til arbeidet vårt med å utvikle ressurser om seksuell helse for eldre 60+ og helsepersonell.

Våren 2020 startet Sex og Politikk opp vårt nye prosjekt for å styrke kompetansen om eldre og seksuell helse i Norge. I samarbeid med Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret og Foreningen FRI skal vi utvikle ressurser og knytte til oss et bredt nettverk innen helse og forskning, eldres egne organisasjoner og kommunale aktører for å bidra til god seksuell helse for alle over 60. Sex og Politikk har et særlig ansvar for å utvikle korte filmer rettet mot eldre og helsepersonell i Norge. Filmene skal brukes som pedagogiske verktøy og kunnskapsformidling inn i blant annet e-læringsverktøy, fagdager og veiledere. Sex og Politikk har også hovedansvaret for utviklingen av e-læringsverktøyet. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.

Om stillingen

Vi søker en medarbeider som kan lede arbeidet med filmutvikling knyttet til prosjektet seksuell helse og eldre. Oppgaver vil blant annet inkludere:

  • Koordinere felles arbeidsgruppe for filmutvikling med våre samarbeidspartnere.
  • Utvikle idé og manus, filme og ferdigstille filmer til bruk i prosjektet.
  • Kontakt med målgruppen og aktuelle fagressurser.
  • Rapportere på måloppnåelse og bidra inn i søknadsskriving.
  • Noe reisevirksomhet i Norge.
Vi ønsker oss en medarbeider som har
  • erfaring fra å utvikle kortere filmer, særlig til bruk i opplæring/kunnskapsformidling
  • kunnskap om og engasjement for seksuell helse, gjerne i forhold til eldre
  • gode samarbeidsevner og evnen til å jobbe selvstendig
  • erfaring med prosjektarbeid er ønskelig

Stillingen er 50 % fram til 31.12.2021 og inngår i vårt team for eldre og seksuell helse.

Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag blant engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere sentralt i Oslo i en idealistisk og meningsfylt arbeidsplass med varierte og spennende oppgaver. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, kontor i Oslo sentrum, ordnede forhold og godt miljø.

Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag, se sexogpolitikk.no Noe kvelds/helgearbeid og reise må påregnes. Lønn etter avtale. På grunn av personalgruppas nåværende sammensetning oppfordres personer som skriver nynorsk og har annen kjønnsidentitet enn kvinne til å søke.

Søknadsfrist: 18.10.2020

Søknad og CV sendes til stilling@sexogpolitikk.no.

For spørsmål om stillingen kontakt seniorrådgiver Kjersti Augland på telefon 22 11 55 13 eller e-post kjersti@sexogpolitikk.no, eller daglig leder Tor-Hugne Olsen på e-post torhugne@sexogpolitikk.no.

Sex og Politikk er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon i vekst. Sex og Politikk arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og internasjonalt. Vi er den norske avdelingen av International Planned Parenthood Federation (IPPF), verdens største organisasjon innen SRHR med kontorer i mer enn 160 land. Sex og Politikk jobber politisk for å styrke Norges nasjonale og internasjonale politikk og finansiering av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, vi driver informasjonsarbeid og utvikler seksualitetsundervisningsmateriell.