Vi må snakke mer om «det»!

Vi må snakke mer om «det»!

I dag arrangerer Sex og Politikk seminar om fremtidens SRHR-strategi. Bli med digitalt eller kom til Litteraturhuset i Oslo.

Helseminister Bent Høie introduserte en egen strategi for seksuell helse. Denne strategien går ut ved årsskiftet, og det er på tide å få på plass en ny strategi for de neste årene. Høie oppfordret til «Snakk om det!» og «det» er altså seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Men hvordan ser framtiden ut for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Norge og internasjonalt. Sex og Politikk inviterer til et to timers SRHR-seminar der vi ser på akkurat det. Du kan enten følge med digitalt eller du kan møte opp på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet finner sted fra 17.00 til 19.00.

Seminaret blir delt i to, en nasjonal og en internasjonal del. I panelet sitter blant andre Maria Røsok, daglig leder i stiftelsen Sex og samfunn og Jon Lomøy, styreleder i foreningen Sex og Politikk.

Her er en lenke der du kan følge med på seminaret digitalt:

Dette er ment å være et framtidsrettet SRHR-seminar med søkelys på det du synes er viktig.

Dette er bakgrunnen: Ved årsskiftet går «Snakk om det!», myndighetenes strategi for seksuell helse ut, og vi i Sex og Politikk ønsker å løfte blikket og se på hva som er utfordringer og muligheter på SRHR-feltet de neste fem årene.

LENKE: Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017–2022) (regjeringen.no)

Her er noen av spørsmålene vi tenker vi skal innom:

  • Hvilke utfordringer på seksuell helse feltet er det for lite søkelys på/arbeid med, og hvorfor?
  • Hva er det viktigste tiltaket for å styrke seksuelle rettigheter i Norge og internasjonalt? Hvilke suksesser har vi sett på feltet de siste fire årene?  
  • Hvordan kan sivilsamfunn og myndigheter jobbe bedre for å styrke rettighetene?  

I påmeldingsskjemaet kan du også selv komme med innspill til spørsmål og kommentarer.

BRUK DENNE LENKEN TIL Å MELDE DEG PÅ

For de som ikke har anledning til å komme til Litteraturhuset i Oslo er det også mulig å følge seminaret digitalt.