Vi er bekymret for kutt til sivilt samfunn og demokratiutvikling

Vi er bekymret for kutt til sivilt samfunn og demokratiutvikling

I dag ble statsbudsjettet for 2016 lagt frem. Sex og Politikk er glad for regjeringens økning til humanitær bistand og nødhjelp for å hjelpe flyktninger i Syria og i nærområdene. Særlig glade er vi for at det uttrykkes at hjelpen skal ha et fokus på de mest utsatte: kvinner og barn. Men å finansiere dette ved å ta penger fra langsiktig bistand, er vi derimot svært kritiske til.

Verden står ovenfor en ekstraordinær flyktningkrise, og det er derfor helt nødvendig at regjeringen øker støtten til denne utfordringen.

Men å finansiere akutte humanitære kriser ved å hente penger fra langsiktig utviklingsbistand, er uakseptabelt og korttenkt.
Regjeringen foreslår å kutte 331 millioner kroner, tilsvarende 15,4 prosent kutt i bistanden til sivilt samfunn og demokratiutvikling. Dette er støtten til de organisasjonene som driver likestillingsarbeid, helsefremmende tiltak, jobber for menneskerettigheter mot diskriminering. Dette er hovedsatsingen for demokrati, for å hindre framtidige kriser og flyktningestrømmer. Kutt i denne støtten for å sikre nødvendig humanitær innsats og arbeid med flyktninger, synes ikke Sex og Politikk er lurt.

Den langsiktige bistanden, som støtten til sivilt samfunn, er helt avgjørende for å unngå fremtidige konflikter og uroligheter.
Nå når regjeringen kutter i støtten til sivilt samfunn og demokratiutvikling, bremses arbeidet for å sørge for fred og rettferdighet i verden.

Sex og Politikk frykter at dette kan medføre til flere akutte humanitære kriser i fremtiden.