Verdens prevensjonsdag: Gratis prevensjon til alle under 16 år

Verdens prevensjonsdag: Gratis prevensjon til alle under 16 år

Sex og Politikk og vår ungdomsorganisasjon SNU vil at alle unge under 16 år i hele landet skal få tilgang til gratis prevensjon. På Verdens prevensjonsdag, 26. september, lanseres en underskriftskampanje for gratis prevensjon for å likestille ungdom under 16 år med de over 16, og ungdom i distriktene med ungdom i de to største byene våre.

Underskriftskampanjen «Gratis prevensjon for ungdom under 16 år i hele landet» er en del av Sex og Politikk og SNU sitt bidrag til «Vår dag», som arrangeres av Frivillighet Norge i Frivillighetens år 2022. Sex og Politikk og SNU starter kampanjen som en frivillighetsdugnad blant sine medlemmer, medlemsorganisasjoner og SRHR-aktivister i Norge.

Dette er bakgrunnen: Gjennom statens bidragsordning får unge mellom 16 og 22 år i dag økonomisk støtte til prevensjon, og får dermed gratis eller billigere prevensjon. Er du under 16 år og trenger prevensjon, må du betale full pris. Dette til tross at én av tre debuterer seksuelt før de fyller 16 år. Oslo kommune har allerede vedtatt gratis prevensjon til alle under 16, nå krever vi at ordningen må gjelde for hele landet.

«Vi må sammen jobbe for at ungdom under 16 i hele Norge blir inkludert i statens bidragsordning for prevensjon. Derfor lanserer vi i Sex og Politikk og SNU en underskriftskampanje som vi senere i år skal legge fram for Stortinget», forteller daglig leder Tor-Hugne Olsen.

«Dette gir alle en mulighet til å være en aktivist, om det så bare er ved å dele kampanjen eller signere på den,» påpeker Olsen.
Kunnskap om og tilgang til prevensjon er et av de viktigste tiltakene for å sikre personers selvbestemmelse over egen kropp, og dermed ivareta deres reproduktive helse og rettigheter. Disse rettighetene er også grunnleggende for personers tilgang til og deltakelse i utdanning, arbeidsliv og samfunnet generelt.

I 2017 oppfordret Sex og Politikk sammen med en rekke andre helse- og ungdomsorganisasjoner å inkludere de under 16 i statens bidragsordning for prevensjon.

I Helse- og omsorgsdepartementets strategi for seksuell helse«Snakk om det!» heter det at seksuell helse handler om det mentale og sosiale, så vel som det fysiske. Et mål i ungdomshelsestrategien er at «ungdom skal ha god kunnskap og nødvendig handlingskompetanse for å ivareta egen seksuell helse». Dette må også gjelde unge under 16 år.

I 2020 ble det enstemmig vedtatt i Oslos bystyre at den nedre aldersgrensen på gratis prevensjon på 16 år skulle fjernes. Det betyr at alle ungdommer i Oslo nå har rett til gratis prevensjon, enten de er over eller under 16 år. Tidligere denne uken varslet Byrådet i Bergen at de vil tilby gratis hormonell prevensjon for alle under 16 år fra neste år.

Denne ordningen bør gjelde ungdom i hele Norge.

«Vi vet at mange unge har sex før de fyller 16 år, og derfor er det viktig å arbeide forebyggende. Dette handler ikke bare om økonomien til de unge, men også om deres seksuelle helse,» understreker Tor-Hugne Olsen.

Det er nå fem år siden Sex og Politikk oppfordret regjeringen til å inkludere de under 16 i statens bidragsordning for prevensjon. Det er to år siden Oslo vedtok å fjerne den nedre aldersgrensen. Bergen vil begynne å tilby gratis hormonell prevensjon for alle under 16 år fra neste år.

Når skal dette gjelde resten av landet?

Er du enig med Sex og Politikk og SNU? Da kan du signere kampanjen på DENNE LENKEN.