Verdens befolkningsdag!

Verdens befolkningsdag!

11. juli feirer vi verdens befolkningsdag. I år setter vi fokus på kroppslig autonomi; friheten til å bestemme over egen kropp!

Fersk rapport fra FNs befolkningsfond tegner et alarmerende bilde av jenter og kvinners rett til å bestemme over egen kropp. På verdens befolkningslag 11. juli gleder vi oss over at Norge har forpliktet seg til å forsterke innsatsen på dette viktige området.

FN-sambandet beskriver Verdens befolkningsdag som fokusert på befolkning, fattigdom, reproduktiv helse og retten til å bestemme over egen kropp. Hvert år øker jordas befolkning med 83 millioner, og forsetter vi dette tempoet vil vi være 11 milliarder mennesker i år 2100. FNs befolkningsfond (UNFPA) jobber for bedre familieplanlegging gjennom økt tilgang til prevensjonsmidler, styrkede nasjonale helsetjenester, promotering av bedre lovverk og innsamling av nødvendige data. UNFPA koordinerer også FNs arbeid knyttet til familieplanlegging.

UNFPA hadde i årets State of world population-rapport fokus på kroppslig autonomi, det å bestemme over egen kropp. Rapporten tegner et skremmende bilde: Bare 55 prosent av jentene og kvinnene i 57 land er i stand til å ta sine egne beslutninger over sin egen kropp.

Kroppslig autonomi er makten og friheten til å ta egne valg over egen kropp og fremtid uten vold eller tvang. Dette inkluderer når, om eller med hvem du skal ha sex. Det inkluderer når, om eller med hvem du vil bli gravid og det betyr frihet til å gå til lege når du trenger det.

Hver av oss har rett til kroppslig autonomi. Det er forankret i menneskerettighetene, og vi bør derfor ha makten til å ta våre egne valg om kroppene våre. Disse valgene skal støttes av alle rundt oss, og av våre samfunn som helhet.