Verdens befolkningsdag: Unge jenters tilgang til prevensjon må styrkes, særlig i fattige land

Verdens befolkningsdag: Unge jenters tilgang til prevensjon må styrkes, særlig i fattige land

Den 11. juli 1987 passerte verdens befolkning fem milliarder mennesker. Verden markerer derfor denne dagen som Verdens befolkningsdag, hvor søkelyset settes på sammenhengen mellom befolkning, fattigdom og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Store framskritt har skjedd de siste årene, spesielt i Asia, hvor tilgang til og bruk av prevensjon har ført til at befolkningsveksten er betydelig redusert og fattigdommen tilsvarende redusert.

Årets markering er det første etter at verden vedtok de nye bærekraftsmålene. Disse sier klart «Leave no one behind» som et av sine hovedbudskap. Dette er viktig fordi man ser i en del land, spesielt i Afrika, at kvinner og unge jenter ikke har den samme tilgangen til moderne prevensjonsmidler, noe som fører til at det fremdeles er alt for mange uplanlagte graviditeter. Dette har en klart negativ utvikling for likestilling, særlig ser vi at det påvirker jenters skolegang. Særlig gjelder dette kvinner i humanitære kriser, hvor tilgang til prevensjonsmidler må sikres på linje med andre nødvendigheter. Én slutter ikke å ha sex selv om én blir tvunget på flukt. Det er mulig å inkludere planer rundt reproduktiv helse i nødsituasjoner. Best vises dette det australsk-finansierte Sprint-programmet for SRHR i humanitære kriser, som ble innarbeidet under jordskjelvet i Nepal med et tilbud av essensielle SRHR-tjenester (Minimum Initial Service Package for Reproductive Health – MISP). Dette programmet nå kopieres i flere deler av verden.

Den 11. juli 2012 var Norge med på å love at vi skulle kjempe for at 120 millioner flere kvinner skal ha tilgang til moderne prevensjonsmidler innen 2020 i et stort internasjonalt initiativ «Family Planning 2020» (FP2020). Norge lovte å bidra med 150 millioner kroner i året. Sex og Politikk er skuffet over at vi ikke har bidratt fullt ut med dette beløpet. I mai lovte regjeringen å komme tilbake til dette beløpet fra nå av, og det er vi glade for. Men er det nok? I år er vi halvveis til 2020. Tallene viser at vi er på vei, men bare 29 millioner kvinner og jenter er nådd. Samtidig melder FNs befolkningsfond (UNFPA), verdens største leverandør av prevensjonsmidler, om at lagrene går tomme fordi det mangler penger.

Sex og Politikk vil derfor be regjeringen eskalere sin innsats ved å:
– oppfylle løftet fra London FP2020-konferansen om å gi 150 millioner friske kroner hvert år til familieplanlegging

– vurdere ekstraordinære bevilgninger til UNFPAs Supplies Fund, slik Norge gjorde i 2013
– innføre MISP-prinsippene i humanitær bistand finansiert av Norge.

For å sitere NORADs direktør Jon Lomøy da han innledet til Sex og Politikks konferanse på Stortinget 10. mai: «Å investere i familieplanlegging er ikke bare det riktige å gjøre, det er også smart økonomisk, siden det skaper utvikling og likestilling».

Johannes Rindal, styreleder i Sex og Politikk

Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk