Verdens befolkning – rom for forbedring

Verdens befolkning – rom for forbedring

Sex og Politikk arbeider for at alle mennesker kan velge om de vil ha barn og hvor mange barn de vil ha. Det er viktig for likestilling og det er viktig for utvikling.

Den viktigste FN organisasjonen i dette arbeidet, FNs Befolkningsfond (UNFPA), lanserer i dag sin årlige State of World Population-rapport. I 1968 ble det annerkjent som en menneskerett å selv kunne bestemme om, når og hvor mange barn man vil ha. Rapporten The Power of Choice fokuserer på i hvor stor grad den 50 år gamle menneskeretten er blitt opfylt i ulike deler av verden.

Siden 1968 er fertiliteten globalt halvert. Samtidig er det nå større forskjeller på hvor mange barn kvinner får i ulike land enn noensinne før. Både veldig høy og veldig lav fertilitet er i følge rapporten forårsaket av ulikhet mellom kjønnene.

Mens kvinner i noen land i Sør-Europa og Øst-Asia får ned til 1,2-1,3 barn i gjennomsnitt, får kvinner i Afrika sør for Sahara nesten fem barn. 214 millioner kvinner i utviklingsland som ikke ønsker å bli gravid har fortsatt ikke tilgang til prevensjon. Når kvinner får flere barn enn de ønsker, skyldes det generelt at de mangler kunnskap om, adgang til eller mulighet for å bestemme om de ønsker å bruke prevensjon. Det skyldes også at 40% av jenter i de fattigste landene giftes bort før de fyller 18 år. De får ofte barn tidlig, fullfører ikke skolen og har dårlige muligheter for å få lønnet arbeid.

I land med veldig lav fertilitet, er det ofte vanskelig for kvinner å balansere familie og arbeidsliv. Kvinner kan bli møtt med en forventning om å legge karrieren på hyllen når de får barn, eller at kvinner gjør så stor andel av husarbeidet at det reelt utgjør en ekstra arbeidsdag.

Rapporten viser at hverken høy eller lav fertilitet er optimalt for økonomisk utvikling. Høy fertilitet kan utfordre et lands mulighet til å bygge infrastruktur som boliger, skole- og helsevesen, og utvikle jobbmarkedet i tilstrækkeligt høyt tempo. Lav fertilitet kan føre til fallende befolkningstall, og til en uthuling av arbedsstyrken som er nødvendig for å opprettholde en robust økonomi.

– I Norge gjør vi det bra både i forhold til seksualitetsundervisning, tilgang  til prevensjon og likestilling mellom kjønnene, når vi sammenligner oss med andre land. Men UNFPAs rapport viser at det ikke er noe sted i verden hvor reproduktive rettigheter er oppfylt for alle mennesker. Det skal vi fortsatt jobbe for – også i Norge, sier Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.