Vellykket SWOP-arrangement på Litteraturhuset

Vellykket SWOP-arrangement på Litteraturhuset

Sex og Politikk, i samarbeid med SNU, UNFPA, FN-sambandet og Utenriksdepartementet, arrangerte digital skoletime sammen med Anne Beathe Tvinnereim på Litteraturhuset den 13. mai.

Den 13. mai ønsket vi velkommen til en digital skoletime med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp), FNs befolkningsfond (UNFPA) og SNU. Arrangementet besto av en presentasjon av hovedfunnene i UNFPAs årsmelding (SWOP) som ble presentert av Kristine Blokhus fra UNFPA, innlegg fra Anne Beathe Tvinnereim og interaktive aktiviteter for alle elevene som fulgte med.

600 skoleelever fra hele Norge fikk en annerledes skoletime hvor levene fikk lære mer om hvorfor det er slik at halvparten av alle graviditeter i verden ikke er planlagte og om hvilke konsekvenser dette har globalt. Det var skoleklasser fra Lillestrøm videregående skole og Elvebakken videregående skole i salen, og det var mulig å delta digitalt for øvrige deltakere.

Skoletimen besto av:

  • Presentasjon av hovedfunnene i årets SWOP-rapport v/Kristine Blokhus, UNFPA
  • Hvordan jobber Norge med seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter? v/utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim
  • Spørsmål fra skoleelever
  • Interaktive aktiviteter for elevene som følger sendingen

Les mer om SWOP-rapporten her.

Les innlegget til Anne Beathe Tvinnereim her.