Vellykket SRHR-kurs for medlemmer av Sex og Politikk

Vellykket SRHR-kurs for medlemmer av Sex og Politikk

Lørdag 19. august arrangerte Sex og Politikk kurs i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for sine medlemmer. En liten forsamling hadde en veldig lærerrik og hyggelig lørdag ettermiddag.

Sex og Politikk organiserte et kurs for sine medlemmer om seksuell helse og rettigheter 19. august, i forbindelse med besøk fra vår søsterorganisasjon fra Malawi, FPAM.

Lege og æresmedlem i Sex og Politikk, Berit Austveg, var hovedinnleder og åpnet seminaret.

Berit har fulgt den internasjonale og nasjonale debatten lenge og hun startet seminaret med en gjennomgang av historikken fram til i dag og forklarte begreper og hvordan de har oppstått.

NORADs direktør for helse og utdanning, Paul Fife, presenterte deretter Norges politikk på området, og ble deretter utfordret av daglig leder for vår søsterorganisasjon i Malawi, Thokozani Mbendera, som forklarte om arbeidet deres og kom med deres ønsker til norske myndigheter. Til slutt gikk Bo Jensen fra IPPF gjennom det internasjonale arbeidet og Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk, gjennom det norske arbeidet i forhold til påvirkning.

Grunnlaget for dagens arbeid med SRHR ble lagt i 1994 da den første store befolkningskonferansen (ICPD) ble avholdt i Kairo, hvor Berit var en av de norske delegatene. Sluttdokumentet derfra danner en slags «Bibel» for arbeidet med likestilling og menneskerettigheter når det gjelder seksualitet og befolkning og reproduksjon. Norge, ved daværende statsminister Gro Harlem Brundtland, var svært aktiv i Kairo. Kairo-sluttdokumentet vedtok viktige prinsipper for kvinners rett til å bestemme over egen kropp, som inkluderer rett til tilgang til prevensjon, rett til helsehjelp i forbindelse med graviditet osv. – prinsipper som står seg godt den dag i dag. Norge har, uavhengig av regjering, fulgt opp dette arbeidet siden. Seksuell helse og rettigheter har fått en viktig rolle når det gjelder kvinners, jenters, menns, gutters og transers rettigheter i Norge, men også i Norges arbeid internasjonalt, gjennom norsk bistand og i FN sammenheng.

Vedlagt fullt referat fra SRHR-kurs med fokus på Malawi.