Vellykket gjennomføring av årets Uke 6: #lykkeligvitende

Vellykket gjennomføring av årets Uke 6: #lykkeligvitende

Hvert år gjennomfører Sex og Politikk en kampanje knyttet til vårt undervisningsmateriell «Uke 6» i kalenderårets sjette uke. Målet er å engasjere og inspirere skoler, helsetjenester og politikere til å jobbe for å styrke barn og unges tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning. For oss har 2019 og gjennomføringen av uke 6 vært svært god – på mange måter!

I år brukte vi Uke 6 til å sette positiv seksualitet på dagsorden, gjennom kampanjen «#lykkeligvitende», og det er undervisningsmateriellets superbrukere som valgte dette som kampanjens overordnede tema. Ønsket til superbrukerne vitner om et behov for en motvekt til det problemorienterte fokuset på seksualitet som ofte dominerer nyhetsbildet.

Selvfølgelig er det å belyse overgrep og skadelig seksualatferd en viktig del av helse- og kriminalitetsforebyggende arbeid, men også blant barn og unge er seksualitet hovedsakelig en naturlig og sunn del av deres identitet.

For Sex og Politikk innebærer positiv seksualitet det å være trygg og komfortabel med egen kropp, identitet og seksualitet. Det betyr å lære seg selv å kjenne, gjennom naturlig utvikling og selvstyrt utforskning av egne følelser og lyster, og samtidig utvise hensyn for andres ønsker og grenser.

Kick-off
Kampanjen ble kickstartet med et frokostseminar mandag 4. februar på Kulturhuset i Oslo, sammen med rundt 40 morgenglade deltakere. Der hadde vi premierevisning av videoserien «Bli #lykkeligvitende med Carina Carlsen»hvorpå Carina holdt en innledning om hennes forhold til årets kampanjetema. Etter dette holdt kampanjeleder og rådgiver i Sex og Politikk, Stine Nygård, en presentasjon av årets Uke 6 kampanje og gjennomførte i plenum en øvelse fra materiellet.

Videre inviterte vi assisterende daglig leder i Sex og Samfunn, Tore Holte Follestad, opp på scenen for å lede en panelsamtale om seksualitetsundervisningen i skolen, med seksjonssjef for spesialpedagogiske tjenester i Bergen kommune, Ragnhild Inderhaug, og Uke 6-superbruker Marianne Støle-Nilsen. Helt til slutt, ledet vår ungdomsorganisasjon, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU), en uhøytidelig spørrelek med ungdomspolitikere fra syv ulike partier, hvorpå «sexperten» blant ungdomspartiene ble kåret.

Alt i alt var det god stemning på arrangementet, gode innlegg, og en fin markering på startskuddet for uken. Du kan se streamingen av kick-offet på våre Facebook sider!

Foredrag og skolebesøk
I tillegg til mandagens arrangement i Oslo, reiste representanter fra Sex og Politikk – lik årene før – til flere kommuner rundt omkring i landet for å holde foredrag og kurs. I år var vi innom Kristiansand, Trondheim og Bømlo, og gjennomførte opplegg med både undervisere, helsesykepleier, studenter og grunnskoleelever.

Stor interesse for kampanjepakke og undervisningsmateriell
Selve kampanjepakken er lagt ut på en egen kampanjeside. Pakken består blant annet av oppgaver, filmer, quizer, plakater og informasjonsskriv om positiv seksualitet.

Målt sideaktiviteter for www.uke6.no og kampanjesiden i perioden fra 15.01.2019 – 10.02.2019, viser til en markant økning av nedlastninger fra året før. I år har vi målt 12 971 nedlastninger, en veldig økning fra i fjor der tallet var 2 889.

Vi har også sett en økning i antall undervisere som har registrert seg for å få tilgang til vårt undervisningsmateriell, sammenlignet med tidligere år. Gjennom skoleåret 2017/2018 registrerte 2 185 undervisere seg for å bruke undervisningsmateriellet, i eller utenfor skolen. Innen årets kampanjeuke var over hadde imidlertid allerede 2454 undervisere registrert seg på uke6.no – en økning på hele 12 %. Av de registrerte underviserne, oppgav 1 695 undervisere at de planlagte å gi undervisning med Uke 6 til mer enn 120 000 elever i løpet av kampanjeuken.

Skoleturné med «Kunsten å være syndig»
I tillegg til besøkene vi hadde i disse byene med kampanjemateriellet og uke 6, hadde vi også en parallell turne med kortfilmen «Kunsten å være syndig». Vi besøkte kommunene Kristiansand, Bygland, Hamar, Stange, i tillegg til Oslo, og hadde totalt 15 visninger på skolene. På alle skolene ble filmen godt mottatt. De to foredragsholderne, kunstneren Ahmed Umar som filmen portretterer, og regissør og prosjektkoordinator i Sex og Politikk, Ibrahim Mursal, bringer med seg med sin minoritetsbakgrunn et potensiale for å åpne opp for nye perspektiver for elevene. En del av dialogen kan forankres i det flerkulturelle, og tilføre elever flere perspektiver og en deltakelse i så måte. Les mer om turnéen her.

Presse var på saken
Vi er veldig fornøyde med den mediedekningen vi fikk i kampanjeuken. NRK Super hadde igjennom hele uken, daglige videoinnslag med temaer og øvelser fra vårt Uke 6 materielle. Carina Carlsen er å høre i Nitimen’s «speaker’s corner» fra 4. februar hvor hun snakker om Uke 6 og det å være #lykkeligvitende. På samme dag og like før vårt kick-off, dro vår daglig leder Tor-Hugne Olsen i studio og ble intervjuet av NRK Østlandssendingen.

Vi har også fine oppslag i NRK P1 Sørlandssendinga og P4-Nyhetene. Nettavisen og Framtida er noen av avisene som har skrevet om oss. Alle disse innleggene med mer, kan du finne på siden Sex og Politikk i medier.

Du finner pressemeldingen vår «Sex og Politikk vil gjøre barn og unge #lykkeligvitende», her.