Vellykket årsmøte i IPPF EN

Vellykket årsmøte i IPPF EN

Årsmøtet i IPPF European Network gikk av stabelen på Kypros i slutten av juni. Fra Norge deltok Sex og Politikks styreleder Johannes Rindal og Sarah Borgen, leder iSNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom og i YSAFE – the IPPF European Network youth group

Det europeiske nettverket i IPPF består av 39 medlemsorganisasjoner i Europa og Sentral-Asia. Regionen strekker seg fra Kirgisistan til Island og fra Russland til Israel, fra noen av verdens rikeste land til noen av de fattigste. Årsmøtet samlet 50 utsendinger fra regionen til to dager med diskusjon, seminar og strategiarbeid.

Årets tema for møtet var seksualitetsundervisning. Etter en gjennomgang av situasjonen i regionen, og presentasjon av kampanjer fra Danmark og Belgia, var det fire diskusjonsgrupper med tema som «hvordan jobbe mot motkrefter» og «hvordan bruke sosiale medier i undervisningen».

Medlemsorganisasjonene i IPPF evalueres jevnlig for å sikre at deres arbeid er i tråd med retningslinjer for god og bærekraftig drift. Under årsmøtemiddagen fikk Sex og Politikk endelig beviset på at vi er reakkreditert som fullverdig medlem i IPPF, noe vi er meget fornøyde med.

Tema for årsmøtet i 2017 blir flyktningers behov for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

På bildet: Sarah Borgen (leder YSAFE, SNU), Johannes Rindal (styreleder Sex og Politikk), Lene Stavngaard (president IPPF EN)