Velkommen til seminar

Velkommen til seminar

Hva er sammenhengen mellom menneskerettigheter og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og hvordan kan ulike menneskerettighetsmekanismer være nyttige for å fremme SRHR? Hvordan kan man jobbe strategisk i forkant av og under FNs kvinnekommisjon (CSW) og FNs kommisjon for befolkning og utvikling (CPD)?

2014 er et viktig år for jenter og kvinners rettigheter og likestilling. Det er 20 år siden handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling (ICPD) ble vedtatt i Kairo. FNs kommisjon for befolkning og utvikling vil i 2014 gjennomgå implementeringen av handlingsprogrammet fra Kairo, og FNs kvinnekommisjon vil omhandle implementeringen av tusenårsmålene for jenter og kvinner. Samtidig er post 2015 prosessen i full gang, og er det alle sikter seg inn mot. I forbindelse med post 2015 prosessen ser vi et økende fokus på menneskerettigheter, og vi ser også at menneskerettighetsmekanismer i større grad brukes for å fremme seksuelle og reproduktive rettigheter internasjonalt.

Seminaret er utarbeidet for å gi aktører som jobber med likestilling og SRHR nyttig kunnskap og verktøy. Innlederne vil blant annet ta for seg tekniske aspekter, språk og ulike geografiske blokker knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i FN. Seminaret er også velegnet som en innføring i relevante menneskerettigheter, menneskerettighetsmekanismer, CSW og CPD.

Tid: 6. januar 2014 klokken 08:00-16:00

Sted: Best Western Karl Johan, Oslo

Se program og informasjon om fasilitatorene under.

Påmelding sendes til post@sexogpolitikk.no innen 15. desember. Det er begrenset antall plasser, så vi oppfordrer til snarlig påmelding. Seminaret vil foregå på engelsk.

Reisestipend

For at ansatte eller aktive i frivillige organisasjoner utenfor Oslo og Akershus skal ha muligheten til å delta på arrangementet, har vi gleden av å tilby to reisestipend à 1 500 kroner. Søknadsfristen for reisestipendet er 8. desember. Søknadsskjema er vedlagt og sendes til post@sexogpolitikk.no