Velkommen som ny styreleder i Sex og Politikk, Berit Austveg!

Velkommen som ny styreleder i Sex og Politikk, Berit Austveg!

Sex og Politikks årsmøte har 24. mai 2018 valgt ny styreleder, Berit Austveg. Berit er utdannet lege med erfaring fra samfunnsmedisin, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, utdanning og organisasjonsarbeid. Som ansatt i Utenriksdepartementet var hun med på å forhandle handlingsplanen om reproduktiv helse som ble vedtatt i Kairo i 1994, og som fortsatt er basisen for arbeidet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Hun har jobbet i og med FN (UNFPA, WHO) og en rekke utviklingsland, hvor temaene var seksuell og reproduktiv helse. Berit har i tillegg skrevet flere bøker om helsearbeid og har sittet i diverse styrer. Hun har vært engasjert i arbeidet til Sex og Politikk siden 1982, først i internasjonalt arbeid med IPPF, og senere som innleder og foredragsholder i foreningen. Hun ble i 2009 utnevnt som æresmedlem.

Vi stilte Berit noen spørsmål om hennes nye rolle i foreningen.

Berit, du har hatt et langt engasjement i Sex og Politikk, helt siden 1982 da foreningen het Norsk forening for familieplanlegging. Du har i flere år vært foreningens æresmedlem. Hvorfor ønsker du å engasjere deg enda mer?

Jeg synes at Sex og Politikk er en viktig organisasjon, først og fremst. Det er spennende å kombinere engasjement i Norge og internasjonalt, og det er viktig å ta utveksling og lære av hverandre. Jeg synes også at det er viktig å ta vare på seirene vi har og ikke ta dem for gitt. Jeg gleder meg til å ha mer interaksjon med styret, ansatte og medlemmer i foreningen og se hva som er mulighetene. Jeg er opptatt av å ha et godt samarbeid og dialog med alle involverte i Sex og Politikk. Dette er et stort, men ikke tungt ansvar, og jeg gleder meg veldig.

Hva mener du er de viktigste sakene for Sex og Politikk og hva er veien fremover?

Jeg ønsker å være litt forsiktig med å si hva de viktigste sakene er for foreningen. Jeg ønsker å definere prioriteringene sammen med alle involverte i foreningen. Det er viktig at foreningen står samlet.

For meg personlig er det spesielt viktig med likeverd i samfunnet, noe foreningen også er opptatt av. Vi er forskjellige, men det er viktig at man har likeverd. Det at vi skal jobbe for å få bort ulikheter som skaper mer risiko for seksuell uhelse, for at alle uansett kjønn, seksuelle preferanser, bakgrunn osv. har likeverd, det er noe jeg gleder meg til. Da er det også kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter som er min lidenskap, jeg er opptatt av kunnskapsbasisen, undervisning, samarbeid med skoler og universiteter og liknende. Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er følelsesladede temaer og det er veldig viktig med kunnskap om dem.

Til slutt vil jeg gjerne si at jeg er veldig glad og takknemlig for denne muligheten, dette er en stor glede for meg. Jeg er veldig imponert over hva foreningen har fått til. Sex og Politikk har vokst mye, men har holdt bakkekontakten og kvaliteten i sitt arbeid, noe som ikke alltid skjer. Jeg ønsker å fortsette med denne utviklingen og være en samlende person for alle involverte.