Vårslipp for russen – hvordan få en trygg russetid?

Vårslipp for russen – hvordan få en trygg russetid?

April er høysesong for mer enn pollenallergi. I mange deler av Norge arrangeres det i disse tider russedåp, og snart vil gater og lokalsamfunn bli fylt av lykkelige russ som feirer en snart avsluttet skolegang – vel fortjent.

Sex og Politikk heier på unge voksne som skal ut i verden og bygge livene sine videre. Russetiden er for de aller fleste en fantastisk tid, samtidig vet vi at russetiden også kan bringe med seg vonde opplevelser, som for eksempel utestengelse, grenseoverskridende atferd, rus og voldtekt.

Med grunnleggende kunnskap om kommunikasjon og samtykke kan mye av dette forebygges. Hvordan tenker du? Her er Sex og Politikk sine beste tips for en ti av ti russetid.

1. Snakk om kommunikasjon og samtykke på skolen.  

Skolen er en unik arena for å øve seg på kommunikasjon og lære om samtykke. I opptakten til russetiden kan det være spesielt viktig å snakke om tematikken i klasserommet. Erfaringsmessig vet vi at mange elever opplever at de har for lite seksualitetsundervisning, og kunnskap som ble formidlet på ungdomsskolen sitter ikke nødvendigvis fremst i hjernebarken tre til fire år etter.

Vi i Sex og Politikk vet at for de aller fleste er russetiden en givende tid for sosialisering og utforsking. Samtidig vet vi at annenhver russ er bekymret for overgrep (Av-og-til, 2022). Denne bekymringen bør tas på alvor, av lærere, foreldre og andre trygge voksenpersoner. En måte å gjøre det på er å skape rom for en samtale om kommunikasjon og samtykke i klasserommet, aller helst årlig fra barnehage til videregående, men kanskje spesielt nå like før russetiden.  

2. Elever og russ selv som setter samtykke på timeplanen før russetiden 

Sex og Politikk heier på at barn og unge selv engasjerer seg i arbeidet for inkludering og mot seksuelle overgrep. Det finnes en rekke gode initiativ til inspirasjon. For eksempel har russepresidentene i hele Viken samlet seg om et felles verdigrunnlag, der de har nulltoleranse for voldtekt.

Verdiplattformen deres er klar: «Samtykke er alltid viktig – på alle områder og i alle situasjoner. Bare ja er ja!»

Vi vet også at flere elever etterlyser et økt fokus på samtykke i klasserommet, og noen har tatt saken i egne hender. Et eksempel er prosjektet «Boys againstsexual harassment», startet av videregående-elever fra Drammen. De jobber med bevisstgjøring av språk og holdninger gjennom å holde foredrag for andre ungdommer. Målet deres er å bekjempe voldtekt og trakassering og med dette engasjere til en samtykkekultur.

Initiativtakere Renas Muhialdin og OsahonUsen skriver blant annet «Det er viktig å ta opp temaer som voldtekt og seksuell trakassering i tide. Mange er heller ikke klar over at de har blitt utsatt for overgrep, da dette temaet ikke diskuteres nok på skolen.»

Sex og Politikk applauderer initiativene fra ungdommer selv, og håper det kan inspirere andre til å sammen skape en samtykkekultur.

3. Helhetlig seksualitetsundervisning må styrkes i skolen 

Til sist, en oppfordring til politikere: Helhetlig seksualitetsundervisning må styrkes i skolen, både gjennom økte ressurser og politisk prioritering. For få uker siden ble vi igjen minnet om at seksuelle overgrep er et folkehelseproblem i Norge. Nasjonalt kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress (NKVTS) lanserte 28. februar sin rapport «Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen», som viser at én av fem kvinner har blitt utsatt for sovevoldtekt eller voldtekt ved makt og tvang, de aller fleste av en de kjenner.

Helhetlig seksualitetsundervisning i skolen er et viktig verktøy i det forebyggende arbeidet mot voldtekt. Vi vet at helhetlig seksualitetsundervisning fordrer at læreren føler seg kompetent og trygg på tematikken. Undersøkelser har vist at mange elever ønsker mer seksualitetsundervisning om flere temaer. De samme undersøkelsene har også vist at mange lærere ikke har fått undervisning i seksualitetsundervisning under sine studier. Det vil si at lærerne i stor grad må basere undervisningen på det de har tid og mulighet til å lese seg opp på, samt på det de kan fra før.

Dette er uholdbart, både av hensyn til lærere og elever. For å sikre trygg og god barndom, ungdomstid, russetid og liv er det essensielt at helhetlig seksualitetsundervisning prioriteres nå.

God og trygg feiring!