Utviklingsminister Tvinnereim med klar tale om seksuelle rettigheter

Utviklingsminister Tvinnereim med klar tale om seksuelle rettigheter

Foreningen Sex og Politikk utfordret torsdag denne uken den nye utviklingsministeren på Norges bistandsløfter til seksualitetsundersvisning, abort og skeives rettigheter i et møte på Stortinget. Tvinnereim fortalte at hun har ambisjoner om at Norge skal ta en global lederrolle på dette området.

Denne uka er det to år siden verden møttes under Nairobi Summit og inngikk de mest omfattende økonomiske forpliktelsene til seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) noensinne. Norge forpliktet seg til 10,4 milliarder kroner til kvinnehelse og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

«Vi er ikke i rute med å nå forpliktelsene, men vi kommer til å bli det», uttalte utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i panelsamtalen.

Norge bak skjema

Bistandsresultatene for 2020 viser at Norge ligger bak det som gjennomsnittlig årlig må bevilges for å nå løftene. I 2020 bevilget Norge litt mer enn 1,5 milliarder til SRHR. Dette er en nedgang sammenliknet med de to foregående årene. Fra 2019 er bevilgningene til SRHR redusert med i underkant av 100 millioner kroner.

I debatt med tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) på Dagsnytt 18 tirsdag denne uken, gjorde Tvinnereim det klart at Norge har et etterslep på 250 millioner kroner på løftene som ble inngått i 2019.

En prioritet for regjeringen

Tvinnereim gjorde det klart at SRHR vil stå høyt på agendaen fremover, og at Norge er klar til å ta på seg en lederrolle for dette feltet. Hun presiserer at sivilsamfunn, sammen med andre aktører, er en viktig kanal for bistand til SRHR.

At seksuelle rettigheter er høy prioritet hos regjeringen kommer klart fram i forslaget til statsbudsjett og regjeringsplattformen. I sitt forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022 foreslår Støre-regjeringen å øke bevilgningen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) med 25 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også å styrke innsatsen til seksualitetsundervisning i bistandsarbeidet med en økning på 50 millioner kroner. I regjeringsplattformen er kvinners rett til å bestemme over egen kropp listet opp som en av seks hovedprioriteringer i utviklingspolitikken, og i plattformen står det at regjeringen vil «øke støtten til familieplanlegging, prevensjon og trygge aborter».

Norge i en særstilling

Tvinnereim og resten av panelet: lederen av utenriks- og forsvarskomiteen Ine Eriksen Søreide (H), generalsekretæren for European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF) Neil Datta, og direktøren for International Planned Parenthood Federation (IPPF) og medlem av High-Level Commission on the Nairobi Summit Alavaro Bermejo, understreket det faktum at Norge er i en særstilling når det gjelder seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter.

Til tross for mindre politiske uenigheter er det for eksempel ingen politiske partier på Stortinget som bestrider kvinners rett til abort eller LHBT-befolkningens rett til likebehandling og beskyttelse mot diskriminering.

Grøthe ny leder for SRHR-nettverket

Stortinget har også et eget SRHR-nettverk der alle de politiske partiene er representert og der Sex og Politikk innehar sekretariatsrollen.

I forkant av panelsamtalen ble det avholdt årsmøte i nettverket og Senterpartiets representant Maren Grøthe ble valgt til ny leder for nettverket.

Det norske nettverket inngår i et europeisk nettverk med 35 parlamentariske nettverk som for tiden ledes av Neil Datta, som også var til stede og deltok i panelsamtalen om norske bistandsløfter til SRHR.

INNSIKT:
Sex og Politikk har skrevet en rapport med status på bevilgningene, den kan leses her: https://319837-www.web.tornado-node.net/2021/11/10/statusrapport-to-ar-etter-nairobi-summit-norges-forpliktelser-til-srhr/

Se opptak av paneldebatten her: https://www.youtube.com/watch?v=HsSj0MykErk