Uttalelse: Norge må styrke sin Iran-politikk

Uttalelse: Norge må styrke sin Iran-politikk

Menneskerettighetssituasjonen i Iran er prekær. Store deler av befolkningen er ofre for omfattende og systematiske menneskerettighetsbrudd, som kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten.

I samarbeid med Den norske helsingforskomiteen og en rekke andre norske organisasjoner har Sex og Politikk skrevet under på et opprop som oppfordrer myndighetene til å styrke sin Iran-politikk.

Les oppropet her.