Utfordrer stigmatiseringen rundt abort

Utfordrer stigmatiseringen rundt abort

Filmer om abort fra IPPF

8. september lanserte IPPF – International Planned Parenthood Federation – en rekke filmer som forteller historiene til tre kvinner fra India, Kamerun og Frankrike, som alle har gjennomgått et abortinngrep. Filmene er en del av IPPFs arbeid for å redusere stigmatisering rundt abort og også for å øke tilgang til trygge og lovlige aborter verden over. I filmene forteller kvinnene Bhakti, Michelle og Juliette hvordan de bekjempet utfordringer som isolasjon, feilinformasjon og diskriminering de møtte da de forsøkte å få tilgang til de nødvendige tjenestene.

Verden over resulterer circa én av fem graviditeter i fremprovosert abort. Hver dag gjennomgår omlag 60.000 kvinner abort i utrygge omgivelser. Kvinnenes helse og deres liv er i fare, og de risikerer i tillegg straffeforfølgelse fordi legale og sosiale barrierer forhindrer dem fra å utøve sine seksuelle og reproduktive rettigheter. Når man i enkelte samfunn ikke ønsker å snakke om abort, har barrierene en reell innvirkning på kvinners mulighet til å søke tilgang til trygg informasjon om abort og videre til å søke aborttjenester. Dette kan også være tilfellet i land hvor loven tilsier at kvinner skal ha tilgang til trygge aborttjenester.

IPPFs generalsekretær Tewodros Melesse sier følgende om stigmatisering av kvinner som ønsker abort:

Stigma is more than a barrier for a woman seeking an abortion. It can isolate them and deny them their right to the information, support and services they need to make an informed and empowered choice. These films show that women face the same decisions over unwanted pregnancies, every day all around the world. We need to break the silence and challenge the stigma surrounding abortion to enable women to have more control over their bodies and their futures. Women’s decisions over their reproductive lives should be supported and respected, not judged or criminalized.

Se historiene til BhaktiMichelle og Juliette.