Utenriksminister Brende vil øke støtten til SRHR!

Utenriksminister Brende vil øke støtten til SRHR!

I sitt svar til spørsmålet fra Anniken Huitfeldt og på flere spørsmål i Stortingets spørretime 1. februar, lovte utenriksminister Børge Brende å øke støtten til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Han understreket videre at tilgang til prevensjon og trygge aborter er viktig

«Norge vil i tiden fremover prioritere innsats for å opprettholde et omfattende forsvar for kvinners etablerte rettigheter, basert på relevante FN-konvensjoner og resolusjoner. I tillegg vil vi videreføre støtte til initiativ i utviklingsland for å omsette disse rettighetene i tiltak som gjør en konkret forskjell i jenters og kvinners liv. Tilgang til prevensjon og trygge aborter er en viktig del av denne innsatsen. Denne innsatsen vil, som jeg slo fast i Stortingets spørretime 1. februar, bli trappet opp i 2017.»

Sex og Politikk er glad for at utenriksministeren er tydelig i sitt svar. Dette viser at Norge tar på alvor de konsekvensene som «munnkurvregelen» vil få for kvinners helse og rettigheter internasjonalt.

Spørsmålet fra Anniken Huitfeldt og svaret til Børge Brende finner du her.