Unges SRHR 20 år etter IPCD

Unges SRHR 20 år etter IPCD

Et spesialnummer om unges seksuelle og reproduktive helse og rettigheter følger januarutgaven av tidsskriftet Journal of Adolescent Health (JAH). Utgivelsen er støttet av Norad og tar for seg status for unges seksuelle og reproduktive helse 20 år etter den internasjonale konferansen for befolkning og utvikling som fant sted i Kairo i 1994. Nummeret er fritt tilgjengelig på JAHs nettsider.

I utgivelsen presenterer ledende forskere rapporter utarbeidet rundt de fem følgende temaene:

  • creating an enabling environment
  • providing comprehensive sexuality education
  • providing sexual and reproductive health services and creating demand for their use
  • preventing intimate partner violence and sexual violence
  • promoting youth participation.

I tillegg finnes også oversiktsartikkelen Twenty Years After International Conference on Population and Development: Where Are We With Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights?