Ungdomsorganisasjonen er etablert

Ungdomsorganisasjonen er etablert

Endelig er Sex og Politikk sin ungdomsorganisasjon en realitet! Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) har blitt opprettet som den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som jobber eksklusivt med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Med SNU ønsker vi å skape en plattform for ungdomsmedvirkning på SRHR-feltet, med et mål om gjennomslag for seksualpolitikk som ivaretar ungdommers interesser. SNU skal i tillegg jobbe for økt engasjement for ungdom og SRHR, sett i sammenheng med global bærekraftig utvikling.

Seksuelle og reproduktive rettigheter er menneskerettigheter

I SNUs vedtekter står organisasjonens formål og oppdrag nedfelt som:

SNU er en ungdomsledet frivillig organisasjon som jobber for å forsvare og styrke SRHR for unge mennesker over hele verden. Seksuelle og reproduktive rettigheter er universelle menneskerettigheter og avgjørende for å oppnå den høyeste oppnåelige standard for helse og velvære. Alle unge mennesker har rett til å uttrykke og nyte sin seksualitet uten stigma eller diskriminering, og stå fritt til å ta beslutninger om sine reproduktive liv. Likhet, gjensidig respekt, og fullt samtykke må være grunnlaget for å kunne oppfylle disse rettighetene.

På agendaen fremover

SNUs styre består av sju engasjerte ungdommer og Sarah Borgen er den nyvalgte lederen. Hun gleder seg til å komme ordentlig i gang med arbeidet:

– SNU er det som skaper bevegelsen i min drivkraft for SRHR! ​​ Jeg er veldig glad for å ta del i SNU, for vi er en gruppe lidenskapelige og sterke medlemmer som kommer til å jobbe hardt for å oppnå lik tilgang til SRHR, sier hun.

Den overordnede rammen for SNUs arbeid er er å understreke sammenhengen mellom bærekraftig utvikling og unge menneskers SRHR. Agendaen tilknyttet FNs internasjonale konferanse om befolkning og utvikling og post-2015-prosessen står sentralt i dette arbeidet. SNU kommer også til kjempe for å styrke den politiske og økonomiske støtten til SRHR, både i Norge og globalt.

Noe av det første konkrete som står på organisasjonens agenda er å delta med en parole på kvinnedagen 8. mars. Deretter er det planer om både foredrag og debatt, og ikke minst organisasjonens første generalforsamling i slutten av mai.

SNU har en nøkkelrolle

Som den eneste organisasjonen i Norge som har SRHR som sin hovedprioritering, har Sex og Politikk et stort ansvar for å synliggjøre viktigheten av SRHR for beslutningstakere og befolkningen generelt. I tillegg sørger Sex og Politikk for at SRHR blir ivaretatt i politiske prosesser, og settes på agendaen i den offentlige debatten. Som Sex og Politikk sin ungdomsorganisasjon kommer SNU dermed til å ha en nøkkelrolle på feltet som omhandler ungdommers SRHR. Ungdommene er viktige aktører i byggingen av en bærekraftig framtid, og bør derfor myndiggjøres i utformingen av nasjonal og internasjonal SRHR-politikk.

SNUs styre består av:

Sarah Borgen – leder

Synnøve Brændø Juvik – økonomiansvarlig

Margot Giacinti – sekretær

Marie Pacalet – styremedlem

Siri Bjaaland – styremedlem

Zaid D. Ericsson – styremedlem.

Sunniva Marie Hustoft – styremedlem

Er du under 30 år og har lyst til å bli med i kampen for bedre seksualpolitikk? Bli med i SNU!