Ungarns hjerteløse lov ydmyker og skader gravide

Ungarns hjerteløse lov ydmyker og skader gravide

Sex og Politikk fordømmer den ungarske regjeringens dekret som fra 15. september tvinger gravide som trenger abort å lytte til fosterets hjerteaktivitet før de får tilgang til grunnleggende helsetjenester.

Kravet fra ungarske myndigheter har ingen medisinsk hensikt og tjener bare til å ydmyke gravide.

Det vil gjøre tilgangen til abort enda mer belastende for de som søker abort. Den nye lovgivningen ble utstedt som et fait accompli av regjeringen i Ungarn, uten noen som helst faglig eller offentlig høring, og uten å rådføre seg med de som har behov for denne helsetjenesten.

I henhold til ungarsk lov er abort tilgjengelig i de første tolv ukene av svangerskapet, på medisinsk grunnlag eller dersom den gravide er i alvorlig krise.

Dette nye dekretet er det siste i en rekke tiltak som er innført av regjeringen for å undergrave kvinners kontroll over egen kropp og liv. 

For eksempel har avskrekkende og påtrengende obligatoriske rådgivningsmøter også blitt pålagt gravide som søker abort. Den eneste hensikten med dette er å ydmyke og undergrave de gravides følelsesmessige helse.

Denne nye lovgivningen fra Viktor Orban sin regjering er en utvikling som kvinne- og menneskerettighetsforkjempere i Ungarn lenge har fryktet. Orban-regjeringen har lenge ignorert kvinners verdighet, helse og demokratiske rettigheter. 

Sex og Politikk tilslutter seg våre ungarske partnere i å oppfordre regjeringen til å slutte å trakassere gravide, og ta akutte og effektive tiltak som gir adgang til prevensjon og seksualitetsundervisning, og samtidig sikre en sosial politikk som gir folk mulighet til å leve fritt.

«På samme måte som i Polen er det tragisk å se hvordan vanlige folk lider når deres mentale helse, seksualliv og frihet ofres for en regjerings ultrakonservative agenda,» uttaler Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

«Orban-regjeringen vet godt at den ungarske opinionen støtter retten til abort, og derfor ser vi dette gradvise angrepet på gravides selvbestemmelse.»

Olsen oppfordrer den norske regjeringen til tydelig å reagere på den siste utviklingen når de har kommunikasjon med sine ungarske kollegaer.

«Denne nye lovgivningen vil ikke redde liv, men har kun som mål å ydmyke gravide, sette dem under enda mer press, og dette vil til slutt stille spørsmål ved deres rett og evne til å bestemme over eget liv og kropp,» avslutter Olsen.