UNFPA vil involvere unge i kampen mot hiv

UNFPA vil involvere unge i kampen mot hiv

Trekk ungdom med i kampen mot HIV

Skrevet av: Anneli Rønes 24.07.2014

Hver time blir omtrent 80 unge mennesker smittet av hiv, ifølge UNAIDS-rapporten The Gap Report, som ble publisert 16. juli. Hiv er den nest største dødsårsaken blant unge, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). For å få slutt på epidemien må vi involvere unge og la de ta en ledende rolle i kampen mot hiv.

Under AIDS 2014 har FNs befolkningsfond (UNFPA) laget en arena for ungdom og nettverksbygging hvor unge kan møte eksperter innenfor feltet hiv/aids. Målet er å engasjere unge innenfor tematikk som hiv og seksuell og reproduktiv helse, med et særlig fokus på unge mennesker som lever med hiv og spesielt utsatte grupper.

Til tross for stor fremgang i arbeidet mot hiv er fremdeles unge særlig utsatt for smitte, og for mange unge mangler tilgang til informasjon om seksuell og reproduktiv helse og også helsetjenester. UNAIDS-rapporten The Gap Report viser at unge i alderen 15-24 år utgjør 29 % av alle nye hivinfeksjoner.

ICPD Global Review Report noterte følgende; «Failures to recognize, prioritize and invest in adolescents and their sexual and reproductive health have fatal consequences.»

UNFPAs ønske ved å lage en arena for nettverksbygging for unge er tredelt:

  • adressere mangel på trygge steder hvor unge kan diskutere seksuell og reproduktiv helse
  • adressere mangel på muligheter unge har til å delta for å bidra til politikk og tiltak
  • adressere mangel på muligheter for effektiv dialog mellom unge og de som sitter ved makten

– The greatest killer of all is not just the absence of life-saving drugs or only the absence of information, nor merely service providers who stigmatize when they should welcome. The greatest killer of all is adults’ silence and their systematic cancelling-out, denying, of the human reality that the journey from childhood to adulthood is a journey of sexual and reproductive awakening and identity formation, sa UNFPAs Kate Gilmour om initiativet, som er tilgjengelig under hele konferansen.

AIDS 2014 varer til og med 25. juli.