UNFPA-lansering på HiOA i samarbeid med Sex og Politikk, FN-sambandet og UD

UNFPA-lansering på HiOA i samarbeid med Sex og Politikk, FN-sambandet og UD

Sex og Politikk fremmer barn og unges rett til seksualitetsundervisning både nasjonalt og internasjonalt. UNFPAs rapport viser tydelig viktigheten av å promotere SRHR og sørge for lik tilgang og rettigheter for alle.

I samarbeid med Utenriksdepartementet og FN-sambandet, og med Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) som vertskap, deltok Sex og Politikk på lanseringen av UNFPAs nye State of the World Population-rapport «Worlds apart – Reproductive health and rights in the age of inequality» på HiOA 17. oktober. Rapporten viser hvordan forskjellige typer ulikhet virker i sammenheng og spesielt hvordan seksuell og reproduktiv helse er en viktig faktor. Å endre kjønnsdiskriminerende normer er en viktig inngangsport for å adressere multidimensjonell ulikhet. Ved å løfte de fattigste 40%, spesielt ved å fokusere på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, kan vi sikre fremgang for alle.

Ramiz Alakbarov fra UNFPA presenterte rapporten, før han deltok i panelsamtale mellom Laila Bokhari, daværende statssekretær i Utenriksdepartementet og Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. En av konklusjonene var viktigheten av at ulike sektorer arbeider sammen for å adressere ulikhet. Mirjam Lukasse, professor ved HiOA og jordmor, holdt et interessant innlegg om uplanlagt graviditet og viste til viktig forskning på området. Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som «Helsesista», fortalte om sitt arbeid med barn og unge knyttet til mental, fysisk og seksuell helse. Hun fremmet bruk av sosiale medier som en god metode for å nå målgruppen og sørge for at de blir hørt.

Marianne Støle-Nilsen, ungdomsskolelektor og seniorrådgiver i Sex og Politikk, avsluttet med et innlegg om seksualitetsundervisning og sammenhengen i de øvrige innleggene. Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er tett knyttet sammen med ulikhet og til bærekraftsmål 3, 4 og 5 (helse, utdanning og likestilling). Barn og unge er ofte de mest sårbare og rammes hardest av ulikhet i tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester. Heller ikke i Norge er retten til helhetlig seksualitetsundervisning godt nok ivaretatt, siden det ofte er tilfeldigheter som avgjør omfang og innhold i seksualitetsundervisningen. Både UNFPA-rapporten og de øvrige innleggene viser viktigheten av å arbeide sammen for å sikre like rettigheter for alle, og ikke minst hvordan SRHR er en sentral faktor i ulikhet.