UNESCOs reviderte retningslinjer for helhetlig seksualitetsundervisning ble publisert 10. januar

UNESCOs reviderte retningslinjer for helhetlig seksualitetsundervisning ble publisert 10. januar

UNESCO publiserte 10. januar 2018 oppdaterte retningslinjer for helhetlig seksualitetsundervisning. Retningslinjene fremmer helhetlig seksualitetsundervisning av god kvalitet, som en vei til å bedre generell helse og velvære, øke respekt for menneskerettigheter og likestilling og til å styrke og selvstendiggjøre barn og unge til å leve sunne, trygge og produktive liv. Retningslinjene er ment å hjelpe både myndigheter og de som arbeider med og underviser barn og unge til å levere seksualitetsundervisning av god kvalitet. Sex og Politikk vil fremover sørge for at vårt materiell for seksualitetsundervisning, Uke 6, er oppdatert i samsvar med UNESCOs retningslinjer.

Sex og Politikk er glade for at de nye retningslinjene nå foreligger og kan anvendes av alle som arbeider med seksualitetsundervisning. Vi inviterte Jenelle Babb, programme officer, fra UNESCO til vår internasjonale konferanse om seksualitetsundervisning i desember, hvor hun presenterte retningslinjene for oss og våre søsterorganisasjoner i IPPF.

I Sex og Politikk vil vi fremover sørge for at vårt arbeid på feltet har retningslinjene i bunn og at vårt seksualitetsundervisningmateriell oppdateres der det er behov for det. Vi er videre glade for at dokumentet i så stor grad viser til forskningsbaserte bevis på at seksualitetsundervisning er et gode, ikke bare for barn og unge, men for samfunnet som helhet. Det er viktig at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter ses som en sentral del av undervisning og utdanning og ikke bare som et ansvar for helsesektoren.

I retningslinjene vises det til forskning som konkluderer at seksualitetsundervisning:

  • hjelper unge å bli mer ansvarlige i sine holdninger og atferd knyttet til seksuell og reproduktiv helse
  • er essensielt for å bekjempe at jenter slutter på skolen grunnet tidlig eller tvunget ekteskap, tenåringsgraviditet eller problemer knyttet til seksuell og reproduktiv helse
  • er nødvendig fordi det i noen deler av verden rapporteres at to av tre jenter ikke ante hva som skjedde med dem da de fikk mensen første gang, og graviditet- og fødselkomplikasjoner er dødsårsak nummer to for 15-19-åringer
  • øker ikke seksuell aktivitet, risikabel seksualatferd eller seksuelt overførbare infeksjoner eller HIV (UNESCO, 2018).

Det presenteres også bevis på at program som fokuserer på kun avhold mislykkes i å forebygge tidlig seksuell aktivitet eller å redusere hyppigheten av sex og antall partnere blant unge.

Det er i følge UNESCO akutt behov for helhetlig seksualitetsundervisning av god kvalitet for å:

  • gi informasjon og veiledning til unge om overgangen fra barn til ungdom og de fysiske, sosiale og emosjonelle utfordringene de møter
  • takle utfordringene som ligger i seksuell og reproduktiv helsetematikk, som er spesielt vanskelig i puberteten, inkludert tilgang til prevensjon, tidlig graviditet, kjønnsbasert vold, seksuelt overførbare infeksjoner og HIV og AIDS
  • øke bevisstgjøring knyttet til forebygging av HIV og kunnskap om HIV-smitte, noe bare 34% av unge i verden har korrekt kunnskap om
  • komplementere og være motvekt til den store mengden materiell av variabel kvalitet som unge finner på Internett og hjelpe dem å takle økende grad av mobbing via Internett og sosiale medier

Retningslinjene er produsert i samarbeid med UNAIDS, FNs befolkningsfond (UNFPA), FNs barnefond (UNICEF), UN Women og Verdens helseorganisasjon (WHO) (UNESCO, 2018) og kan altså finnes her.