UNAIDS: The Gap Report

UNAIDS: The Gap Report

Rapporten viser at de som vet de er smittet starter behandling

Ny rapport fra UNAIDS lansert i går viser at 19 millioner av de 35 millioner menneskene som lever med hiv i dag, ikke vet at de er smittet. I Afrika sør for Sahara er nesten 90 % av de som vet de er hivsmittet på behandling. For å få slutt på epidemien innen 2030 trengs nye, smarte tiltak. «Om du lever eller dør bør ikke avhenge av en hivtest», sa eksekutivdirektør i UNAIDS, Michel Sidibé da han lanserte rapporten. «Smartere oppskalering trengs for å tette gapet mellom mennesker som kjenner sin status og de som ikke gjør det, mennesker som har tilgang til tjenester og de som ikke har det, og mennesker som er beskyttet og de som er straffeforfulgt», fortsatte han.

Rapporten The Gap Report viser at mennesker som finner ut at de er hivsmittet starter på behandling som redder livet deres. Forskning fra det sørlige Afrika viser at 76 % av de som går på såkalt ART behandling har begrenset virusmengden i kroppen og vil sannsynligvis ikke overføre viruset til sine seksualpartnere. Ifølge UNAIDS mottar så mange som 13 950 296 mennesker behandling for hiv per juli 2014.

«Dersom vi akselererer innsatsen innen 2020, kan vi være på vei til å utrydde epidemien innen 2030», sa Sidibé. «Hvis ikke risikerer vi å trenge betydelig lengre tid for å oppnå dette, kanskje så mye som ti år mer, eller enda lenger.»

Dersom vi får slutt på epidemien innen år 2030 vil verden kunne unngå at 18 millioner nye vil bli smittet av hiv og 11,2 millioner aidsrelaterte dødsfall mellom 2013-2030.

Rapporten viser at så få som 15 land står for 75 % av de 2,1 millioner nye smittetilfellene i 2013. I hver region er det tre eller fire land som bærer den største byrden. I Afrika sør for Sahara står tre land for 48 % av alle nye tilfeller av hivsmitte; Nigeria, Sør-Afrika og Uganda.

Hivprevalensen estimeres å være 28 ganger høyere blant injiserende stoffmisbrukere, 12 ganger høyere blant sexarbeidere og opp mot 49 ganger høyere blant transkjønnede kvinner enn blant resten av den voksne befolkningen. I Afrika sør for Sahara utgjør jenter og kvinner én av fire nye smittetilfeller.

Rapporten viser også at det er mangel på data blant grupper mest utsatt for hivsmitte, i tillegg bidrar stigma og diskriminering, straffeforfølgelse, barrierer som hindrer sosial inkludering og mangel på investering i skreddersydde program til å begrense resultat av innsats mot hiv. Land som ignorerer diskriminering og som opprettholder ulikheter vil ikke nå sitt fulle potensiale – lik tilgang på tjenester av høy kvalitet trengs, både for å møte menneskers rett til helse og sikre et offentlig helsetilbud.

UNAIDS melder om det laveste nivået nysmittede dette århundre, på ca. 2,1 millioner (1,9 millioner-2,4 millioner). I løpet av de tre siste årene alene, har antall hivsmittede falt med 13 %. Antall aidsrelaterte dødsfall er på sitt laveste siden toppen i 2005, en nedgang på 35 %. Tuberkulose er fremdeles den ledende dødsårsaken blant mennesker som lever med hiv.

Rapporten understreker at for å tette gapet mellom mennesker som nås ved hivtjenester og mennesker som ikke nås, trengs forskning og innovasjon, kombinert med beskyttende lover som fremmer frihet og likhet for alle mennesker. Det krever også at det globale samfunnet øker sin innsats, sammen med økt innsats fra land som er mest berørt – slik at vi kan fortsette den fremgangen vi har oppnådd de siste 10 årene.

Se hele presselanseringen her.

UNAIDS siste faktaark om hiv og aids verden over kan du finne her.